Idén is az ELTE az ország legjobb egyeteme

Megjelent a HVG Diploma 2018, az éves felsőoktatási kiadvány. Az ELTE mind az oktatói, mind a hallgatói kiválóság alrangsorát, továbbá az összesített felsőoktatási rangsorát is vezeti. Az egyetemi-főiskolai karok összesített listájának élén is intézményünk karai helyezkednek el: az első helyen a Bölcsészettudományi Kar, a másodikon pedig a Természettudományi Kar áll.

Minderről korábbi cikkünkben beszámoltunk.

Az intézményi rangsor összeállításához a készítők figyelembe vették az adott egyetemet első helyre jelölő jelentkezők számát, a felvett hallgatók pontátlagát, a nyelvvizsgával felvettek arányát, a középiskolai tanulmányi versenyen helyezettek számát, a tudományos fokozattal rendelkező oktatók számát és arányát, az MTA-s címmel rendelkező oktatók arányát, valamint az egy tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó hallgatók számát. Ez utóbbi esetében a tavalyi évhez képest változtatás történt a súlyozásban; idén azonos mértékben vették figyelembe, míg a korábbiakban 50 százalékos súlyozást használtak.

Az intézményi rangsor első helyén az Eötvös Loránd Tudományegyetem áll, ezt követi a Szegedi Tudományegyetem, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. A top öt között helyet foglal még a Semmelweis Egyetem és a Debreceni Egyetem is.

Az oktatói kiválóságban az ELTE vezet, a mutatók szerint egyetemünkön dolgozik a legtöbb tudományos fokozattal rendelkező oktató, az MTA címmel rendelkezők aránya is itt a legmagasabb, több mint 10%. A karok oktatói kiválóságát vizsgáló rangsorban a Természettudományi Kar áll az élen, ahol a tudományos fokozattal rendelkező oktatók aránya megközelíti a 91%-ot, az akadémikusok száma pedig 24%.

A hallgatói kiválóságot vizsgáló lista azt mutatja, hogy az ELTE-t jelölte első helyre a legtöbb jelentkező (7294), emellett az egyetem a legtöbb középiskolai versenyen helyezett felvételizőt (248) is magáénak tudhatja. Az összesített kari rangsorban hallgatói kiválóság tekintetében a Bölcsészettudományi Kar a harmadik, az Állam- és Jogtudományi Kar a negyedik, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar a nyolcadik, az Informatikai Kar a kilencedik, a Tanárképző Központ pedig a tizedik helyen áll.

Ahogy azt már a 2012-es, 2013-as, 2014-es, 2015-ös és 2017-es években megszokhattuk, a bölcsészettudományi képzésterületi rangsort idén is két ELTE-s kar vezeti a hallgatói kiválósági mutatók szerint. A rangsor élén a Bölcsészettudományi Kar és a Pedagógiai és Pszichológiai Kar áll. A középiskolai versenyen helyezést elérők felvételi arányában a bölcsészkar első helyen végzett, illetve a tudományos fokozattal rendelkezők számában és az összes oktatón belüli arányukban is kiemelkedő eredményt mutatott. A kiadványban közölt összes alapszakot rangsoroló lista élén is egyetemünk áll, a legjobbnak ítélték meg az anglisztika, pszichológia és történelem szakokat.

Az informatikai képzésterületen a hallgatói kiválóság tekintetében második helyezést ért el az ELTE Informatikai Kara. A felvettek pontátlaga 410,2 pont volt, a nyelvvizsgával felvettek aránya a negyedik, a középiskolai versenyen helyezettek száma pedig második legmagasabb volt.

A jogi képzésterületi hallgatói rangsort is az ELTE vezeti, idén is az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar áll az élen. A jogi kari gólyák 96,01%-a rendelkezik nyelvvizsgával, ez a legmagasabb arány az országban. A középiskolai versenyen helyezett diákok is szinte csak ide pályáztak. Az ELTE-re felvettek a jogász osztatlan képzés minden mutatójában vezetnek.

A tavalyi évhez hasonlóan a pedagógiai képzésterület hallgatói rangsorának élén a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és a Tanítóképző Központ áll. A jelentkezők körében kiemelkedően vonzó volt a Bárczi, a Tanító- és Óvóképző Kar, valamint a TKK; az első helyen jelentkezők közel egyharmada jelentkezett egyetemünkre e képzési területen oktató negyven kar közül. A felvettek pontátlaga a Bárczin volt a legmagasabb (416,8 pont), de 400 pont fölé kerültek a TKK gólyái is. A középiskolai versenyen helyezettek közül is egyetemünk tanárképzését választották a legtöbben.

A sporttudományi képzésterület rangsorát is az ELTE vezeti, az ELTE PPK-ra jelentkezőknek kellett a legtöbb pontot (396,9) szereznie, illetve a középiskolai versenyen helyezést elérők felvételi aránya is itt a legmagasabb.

A társadalomtudományi képzésterületen is jól szerepeltek az ELTE karai, harmadik helyen végzett a TáTK, ezt követik a BTK és az ÁJK idesorolható képzései. Az ELTE kommunikáció és médiatudomány és nemzetközi tanulmányok alapszakja a szakterületi rangsor harmadik helyét foglalta el.

A természettudományi képzésterületi rangsorokat az ELTE Természettudományi Kara vezeti mind oktatói, mind hallgatói kiválóság terén. Előbbi esetében a SZTE TTIK-val, utóbbinál pedig a BME TTK-val osztozik a dobogó legfelső fokán. A szakot első helyre jelölők száma a TTK-n volt a legtöbb, összesen 816, emellett itt  dolgozik a legtöbb tudományos fokozattal rendelkező oktató is, az összes oktatóhoz viszonyított arányuk 90% fölött van. A biológia alapszakos rangsort idén is az ELTE alapszakja vezeti.

Kép: eduline.hu

Forrás: elteonline.hu, elte.hu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]