Girl on fire – beszélgetés Sztilkovics Zorkával, a PPK HÖK elnökével

Sztilkovics Zorka 2013 tavaszán kapcsolódott be a Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzatának munkájába mint a Külügyi Bizottság elnöke, 2014 márciusa óta pedig a kari HÖK elnöki tisztségét tölti be. Mindeközben elvégezte a pszichológia alapszakot, jelenleg a szak mesterképzésén vesz részt, társadalom- és szervezetpszichológia szakirányon, ezen kívül pedig hamarosan megszerzi második alapszakos diplomáját a Corvinuson. Rövid beszélgetésünk alatt egy céltudatos, határozott kiállású, ugyanakkor közvetlen és kedves lányt volt szerencsém megismerni: Sztilkovics Zorkát.

A Karon működő Animátori Kör a legtöbb ELTE-s által ismert, azt azonban csak kevesen tudják, hogy mi pontosan a szervezet feladata és hatásköre. Mi a kapcsolat a kari HÖK és az Animátori Kör között? Vannak átfedések?

Az animátorok a PPK igen aktív és lelkes hallgatói, akik főleg a közélet szervezésében vesznek részt. Egy 12 alkalmas képzés során válnak animátorrá, amelynek során sokféle kompetenciát elsajátíthatnak, ez egy nagyon klassz képzés. Az animátorok feladata és elsődleges szerepe a PPK-s kari közélet alakítása, így a hallgatói rendezvényeket is ők szervezik és valósítják meg.

A HÖK-höz kapcsolódóan három szervezet működik: egyik az Animátori Kör, másik a mentorok csapata, akik a külföldi hallgatókkal foglalkoznak, nekik szerveznek programokat és segítenek, és harmadikként vannak a delegáltak, akik főleg tanulmányi ügyekben segítenek a hallgatóknak. Mind a három szervezet hivatalosan a HÖK irányítása alá tartozik, tehát az Alapszabályunk szerint az egyes bizottságok külső tagjai – a napi gyakorlatban a HÖK működését segítik, szinte elképzelhetetlen a munka nélkülük.

A gólyatáborokkal kapcsolatos témák mostanság elkerülhetetlenek. Ha jól tudom, benneteket az új szabályozások nem érintenek, nem nagyon korlátozták be a lehetőségeiteket.

A gólyatáborokkal kapcsolatban a 2014-es botrányok és a sajtóból közismert bűncselekmény nyomán széles körű gondolkodás indult el egyetemi szinten az egyetemi vezetés, a kari vezetők és a hallgatók együttműködésében. Lefektettük azokat az alapelveket, amelyek nem engedik a táborokat rossz irányba menni, hiszen láthattuk, a botrányok milyen súlyos károkat okoztak egyetemünknek. Mi, PPK-sok elégedetten mondhatjuk, hogy nálunk a gyakorlatban nem kellett nagy módosításokat alkalmazni, eddig is jó volt az irány. Néhány apróbb változás mellett inkább hangsúlyeltolódások voltak. Kíváncsian vártuk, hogyan fogadják ezt majd a gólyák. A gólyatábori csoportvezetők is kértek tőlük visszajelzéseket, kiment egy gólyakérdőív is, és elmondhatom, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, amiben kifejezetten sokan írták azt, hogy nagyon örültek a barátságos, befogadó környezetnek, hogy személyre szabottan figyeltünk rájuk.

Nem gondolkodtatok azon, hogy esetleg a gólyatáborok helyett orientációs napokat szervezzetek?

Nem gondolkodtunk, mert a gólyatábor nagyon klasszul működik. Természetesen tartunk más integrációs programokat is, de egészen más élmény a tábor, ahol közel 300 ember együtt lakik, együtt él öt napon át, külső helyszínen. Mivel nem mindenki tud részt venni a táborban, ezért gólyahetet is szervezünk, és persze a gólyabált. Ezek a hagyományos integrációs programjaink.

Ezek mellett sok más lehetőséget is kínálunk, amelyek körét egyre szélesítjük, hogy mindenki találhasson hozzá közelálló elfoglaltságokat, rendezvényeket. Itt gondolok például a PoPKult nevű sorozatunkra, ami kötetlen események láncolata, indul a Sportos (t)estek program, ami ugyan szakmai, de azért közérthető nyelven hoz elő tudományos, főként sporttal kapcsolatos témákat. Én ide sorolom az animátorok, a delegáltak és a mentorok képzését is, hiszen ez is egy nagyon izgalmas és tanulságos terepe a hallgatói lehetőségeknek. Minél több lehetőséget kínálunk, annál több hallgató talál olyat, ami vonzó számára.

Az elnökségi programodban szerepelt a törekvés, hogy kialakítsatok a karon egyfajta közös gondolkodást. Milyen intézkedéseket vagy újításokat visztek véghez ezzel kapcsolatban?

Ezt az egyik legfőbb, átfogó célnak tartom. Hallgatói Önkormányzatként a hallgatók képviseletét csak úgy lehet ellátni, ha tiszta képünk van a hallgatók igényeiről. Egyébként is fontosnak tartom, hogy váljon divattá és szokásunkká, hogy értő módon meghallgatjuk egymást, és tanulunk egymástól.

Ennek jegyében indítottuk el az „Adj hangot a véleményednek” kezdeményezést, amelynek első lépése a hallgatói kérdőív kiküldése volt, ami a többi karon is megvalósult. Mi már a beérkezett vélemények alapján változtattuk meg a választási rendszerünket. A kari újságot is eszerint próbáljuk formálni, alakítani, és a kari rendezvények tervezésében, előkészítésében is hasznunkra válnak az észrevételek, javaslatok.

Megismerni, hogy a közel 3000 hallgatónknak mire van igénye – ezt szolgálta a tavalyi nagy kérdőívünk. Készítettünk a kari vezetéssel közösen is kérdőívet, utána arról is kértünk véleményeket hallgatói fórum formájában, hogy egyetemi szinten a puskázások következményeit szigorítani vagy enyhíteni kellene-e. Kihelyeztünk egy Ötletládát, aminek online verziója is van. A következő félév elején várható egy újabb kérdőív az egyik épületünk átalakításával kapcsolatban. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a Kar vezetése mindig partnerünk ezekben a dolgokban.

Eddig tehát kérdőívekkel kértük ki a hallgatók véleményét, de ez is változik. A lényeg, hogy a hallgatók érezzék, tudják, fontosak nekünk és számít a véleményük.

Márciusban lett elfogadva a PPK HÖK új Alapszabálya. Ebbe rengeteg változást és újítást hoztatok. Új tisztségek, pozíciók jöttek létre, átalakult a választási rendszer. Miért volt erre szükség? Min változtattatok?

Az Alapszabályban összességében három nagyobb változtatás történt. Egyrészt létrehoztuk a Kari Ösztöndíjbizottságot, ami az egyetem által előírt módosítás volt, másrészt tisztáztuk a tisztségekhez tartozó feladatköröket, harmadikként pedig az új választási rendszer kialakítását, leírását végeztük el.

Az új választási rendszer szintén egy szélesebb körű, egyetemi szintű közös gondolkodás és hosszas párbeszéd eredménye. A kérdőívekre adott válaszok alapján úgy változtattunk, hogy a HÖK-elnököt, az EHÖK Küldöttgyűlés PPK-s tagjait és a kari Küldöttgyűlés tagjait már közvetlenül választhassák meg a hallgatók, ez már idén tavasszal így történt. Másik újításunk, hogy a választás most már nem papír-alapon, hanem elektronikus úton zajlik, Neptunon keresztül. A legfontosabb azonban az átalakítás üzenete, hogy a hallgatók a választójogukkal élve immár közvetlenül is beleszólhatnak a tisztségviselők megválasztásába.

Ehhez kapcsolódóan a Küldöttgyűlés összetételét is megváltoztattuk, az eddigi intézeti képviseletet átalakítottuk szakos képviseletre, ami pontosabban lefedi a hallgatók arányát.

A Kari Ösztöndíjbizottság megalakítása szintén egyetemi szintű szabályozásból indult ki. Ezentúl a bizottság feladata lesz kari szinten az ösztöndíjak kiírása és elbírálása. Az új rendszerben a kari vezetés jobban rálát az ösztöndíjak elbírálására, folyósítására. Ismételten szeretném kiemelni, hogy a kari vezetéssel nagyon jó viszonyt ápolunk, bíznak bennünk, mert úgy gondolják, hogy ezt a feladatot a HÖK felelősségteljesen végzi.

A tisztségek és feladatkörök témakörben pedig az új Alapszabályban az elmúlt hónapokban felmerült igényeket fektettük le, például a gazdasági ügyekért felelős elnöki megbízott pozíciója helyett létrejött a Gazdasági Bizottság, elnökkel és bizottsági taggal.

Igyekeztek nagy hangsúlyt fektetni a külföldi hallgatók integrálására és az esélyegyenlőség is előtérbe került a karon. Hogyan segítitek a – valamilyen módon – hátránnyal induló hallgatókat?

Ez egy időszerű téma, a külföldi hallgatókkal tavasszal indult el egy hosszabb, komoly párbeszéd. Tisztázásképp, a Karon kb. 300 külföldi hallgató tanul nálunk angol nyelven, ők a teljes képzést itt töltik pszichológia, illetve interkulturális pszichológia és pedagógia szakon. Az eddigi rendszerben inkább alkalomszerűen kerestek meg minket és a kari vezetést, és mi is őket, tehát nem volt egységes kommunikációs rendszer.

Sok norvég és izraeli hallgató van közöttünk, teljesen más kultúrából érkeznek, más szokásokkal, más anyanyelvvel és persze sok-sok kérdéssel. Így felmerül a kérdés, hogy hogyan segíthetnénk őket, milyen támogatást igényelnek. Ezért szerveztünk egy fórumot a nemzetközi ügyekkel foglalkozó kari vezetés és a hallgatók részvételével. A fórum és sok-sok további beszélgetés nyomán készítjük elő az évfolyam-képviseleti rendszerüket. Nagy örömünkre minden évfolyamról több jelentkező is volt, tehát ők is nyitottak erre és érzik ennek a rendszernek a szükségességét. A jelöltekről választással, szavazással fognak dönteni, ami hamarosan indul. Azt várjuk az új rendszertől, hogy az évfolyam-képviselők által segítse a külföldi hallgatókat, a kari vezetést és bennünket egyaránt, hogy megfeleljünk egymás elvárásainak, és hangsúlyosabbá váljanak a különböző igények. Izgatottan várom az eredményt, és hogy megkezdhessük a közös munkát.

Szintén említésre érdemes, hogy az ELUP-os hallgatók (pszichológus hallgatók, angol nyelvű képzésen) számára idén először gólyanapot szerveztünk, amiről szintén pozitív visszajelzéseket kaptunk. Ezért jövőre is megtartjuk, távlati tervünk pedig a táborszervezés. Mivel ők 3-5 évet töltenek Magyarországon, fontos hogy az első lépésektől fogva segítsük őket. A külföldi hallgatók számára fennáll a lehetőség a kari pályázatok benyújtására, a kari lapban való publikálásra is angol nyelven. Az esélyegyenlőség jegyében az új honlapunkon angol nyelvű szöveg is lesz.

Szintén ennek jegyében szeretnénk akadálymentessé tenni az oldalt a látássérült hallgatók számára, ez remélhetőleg ebben a félévben elkészül.

Az nyilvánvaló, hogy a PPK-s tisztségviselők között nagyon magas a lányok aránya. Ez minek köszönhető?

Nyilvánvalóan annak, hogy ezen a karon a hallgatók között is sokkal több a lány. Az országos közéletben ennek egyelőre épp a fordítottját látjuk, pedig az lenne az egészséges, ha kb. fele-fele arányban lennének férfi és női döntéshozóink, képviselőink. Nálunk a karon most épp fordítva van és meg kell mondjam, kitűnően működik. Egyébként abszolút hiszünk a nemek egyenlőségében, ez nem is lehet kérdés.

A PPK mint brand jó ideje magas értéket képvisel és példaként szolgálhat az egyetem többi karának is. Mit gondolsz, minek köszönhető, hogy a kar – egyfajta márkaként – ennyire népszerű?

A HÖK-ön belül működő Kommunikációs Bizottság nagy gondot fordít erre. Több ezer azonos érdeklődési körrel rendelkező hallgató alkotja a Kart, mindenki segítő hivatásra készül, könnyen kialakul és az identitásunk részévé válik, hogy PPK-sok vagyunk. A Bizottság feladatának tekinti ennek az identitásnak a megjelenítését, ezáltal megerősítését. A Kar természetesen jelen van a közösségi oldalakon is, a legnagyobb képmegosztó oldalon például rendszeresen jelennek meg képek a PPK-s pillanatokról, mindennapokról, ami szintén erősíti a közösségünkhöz tartozást.

Nagyon népszerű például a tavaly bevezetett PSZI kézjelünk, az idei gólyáknak már magától értetődő, hogy azt mutatják a közös képeken, továbbá megjelentek a #elteppk-val ellátott fotók. Ezek a mi generációnk jelei, üzenetei a külvilág felé.

Nem virtuálisak, hanem valódiak és megvásárolhatók, elérhetőek a különböző PPK-s pulcsik és pólók, füzeteket és tollak. A kari rendezvényeken kis matricákat osztunk, a kis zöldalma-figuránk számunkra a Kar jelképe. Mondhatjuk, hogy ezek a dolgok együttesen egy márka arculatát láttatják.

Az elnökségi programodban azt is leírod, hogy hosszabb távú folyamatokat is indítottatok el, amelyek eredményei és hatásai mostanában fognak beérni és meglátszani. Mesélj kicsit erről!

Összességében az előzőekben említett dolgokat és azok megvalósításának menetét, módját, stílusát is értettem ezalatt. Az együttgondolkodás rendszerbe állítását, a hallgatók véleményének kikérését, a véleménynyilvánításra való buzdítást, a széleskörű, nyitott kommunikációt a Karon belül. Ezek együttesen abba az irányba mutatnak, hogy itt a Karon megteremtsük és begyakoroljuk azokat a viselkedésmintákat, amelyeknek később a társadalomban, közösségben történő szerepvállalásunkkor, akár a közéletben, akár a munkahelyünkön, segítségünkre lehetnek majd. Az együttműködés, egymás meghallgatása, az egymástól való tanulás kiemelten fontos az egyetemi évek során és a későbbiekben egyaránt.

Addig azonban örüljünk annak, hogy a PPK-s közösség tagjai lehetünk. Alkossunk közösen egy lendületes, nyitott, emberközpontú közösséget. Éljük meg közösen, minél hasznosabban és jó emlékekkel gazdagítva az egyetemi éveket. Ez a közösség, az itt megismert társak, barátok fognak minket végigkísérni életünk, szakmai pályafutásunk során. Vigyázzunk rájuk, becsüljük meg őket, ugyanúgy, mint teszi azt a PPK-s kitűzőnkön szereplő Kis Herceg.

Fotó: Hajdu Tamara

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]