Három díszdoktort avatott az ELTE

November 13-án, péntek délelőtt tartották az ELTE Szenátusának ünnepi közgyűlését az Aula Magnában. Az ünnepségen három új díszdoktort avattak: Dr. Erhard Buseket, az Osztrák Köztársaság korábbi alkancellárját, Dr. Harmathy Attilát, az Eötvös Loránd tudományegyetem emeritus professzorát és Dr. Janusz K. Kozlowskit, a Jagellói egyetem emeritus professzorát. Az egyetem által adományozott legmagasabb kitüntetést iskolateremtő munkásságukért és nemzetközi elismeréseikért nyerték el az avatottak.

Pénteken az ÁJK dísztermében, az Aula Magnában három új díszdoktor vehette át kitüntetését.

NAZ_2695A himnusz közös eléneklése és a rektori köszöntés után elsőként Harmathy Attila munkásságát ismertette Király Miklós, az ÁJK dékánja. (Mindig az előterjesztést kezdeményező kar dékánja ismerteti az illető önéletrajzát, és nevezi ki díszdoktorrá a jelöltet.) Harmathy Attila, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora az ÁJK-n végezte tanulmányait, de Cambridge-ben és Strasbourg-ban is tanult. Alapvetően a polgárjog körében munkálkodik, jog-összehasonlítással foglalkozik. Részt vett jogszabály-előkészítésekben, a rendszerváltás utáni új polgári törvénykönyv megalkotásában és jogviták eldöntésében is. Három évig a kar dékánja volt, alkotmánybírói feladatköröket is ellátott, nemzetközi konferenciákon is tevékenykedett, és az MTA főtitkárhelyettese, majd alelnöke is volt. Tizenöt könyv szerzője és társszerzője, emellett több mint kétszáz tanulmánya van összesen (magyar és idegen nyelven egyaránt). Továbbá elnyerte a tudományok doktora fokozatot is. Egyedülálló tudományos elkötelezettsége és társadalmi összefüggéseket kereső gondolkodása miatt igazi példaképpé vált: az igaz emberség és a kifogástalan szakmai minőség megtestesítője.

NAZ_2725Harmathy Attila ezután a meghatottságtól nehezen találta a szavakat. Elmondta, hogy meg szeretné köszönni a sok segítséget és a kapott szeretetet, ami sokban hozzájárult sikereihez. Ám nem csak a pozitívumokat, dicséreteket emelte ki, hanem a kritikákat, a pálya nehézségeit és a “kellemes és eredményes izgalmakat” is.  Elmondása szerint harmadszorra járt itt. Először akkor, amikor megszerezte diplomáját, majd dékánként, és díszdoktorrá avatása a harmadik alkalom. Töretlen lelkesedéssel, ugyanolyan kedvvel tanít, mint mikor elkezdte a pályát, a kutatómunkáról pedig ezt mondta: “a mai napig sem tudom abbahagyni”. A közös munka során fontosnak tartja az együttműködést és az elfogadást: “nem az egyéniséget kell előtérbe állítani, ha az ember eredményt akar elérni”.

A Bölcsészettudományi Kar két előterjesztést is benyújtott. Borhy László Dr. Janusz K. Kozlowskit, a Jagellói Egyetem emeritus professzorának munkásságát tekintette át.
NAZ_2767A dékán elmondta, hogy egyhangú, kilenc igen szavazattal javasolták a címet Dr. Janusz K. Kozlowskinak, aki Krakkóban szerzett diplomát, és itt is vált a régészet professzorává. Az óvilág és az újvilág kőkorával foglalkozik, különös tekintettel az átmeneti korszakokra (például az ókor és az újkor társadalmi változásai). Munkásságában kiemelkedő szerepet kap a lengyel-magyar tudományos együttműködés és a kétoldali régészeti programok fenntartása. Többek között Szlovákiában, Bulgáriában, Egyiptomban és Marokkóban is vezetett kutatásokat. Segített az ELTE-nek kibővíteni a nemzetközi kapcsolatait és tudományos közéletünk alakításában is részt vett.  Tagja a brit őstörténeti társaságnak, és díszdoktora a bordeaux-i egyetemnek. A frissen kinevezett díszdoktor beszédét angol nyelven tartotta, amelyben megköszönte kollégáinak is a sok támogatást.

NAZ_2801Dr. Erhard Buseket, az Osztrák Köztársaság korábbi alkancellárját szintén Borhy László mutatta be. A díszdoktorjelölt Bécsben született, és ott is járt egyetemre. Az osztrák gazdasági tanács főtitkáraként dolgozott, Bécs városának alpolgármestere és helyettes tartományi elnöke, az „osztrák kormány meghatározó tényezőjévé” vált. Tagja volt a rendszerváltó német kormánynak és különböző értelmiségi politikai fórumoknak. Előkészítőként és végrehajtóként is szerepe volt Európa politikai és gazdasági egyesítésének. Több államban is kitüntetéseket nyert, például Brassóban és Krakkóban is. Köszönetét ő is angol nyelven fogalmazta meg, melyben munkásságát értékelte, és elemezte az universitas eszme fogalmát. Európainak lenni szerinte annyi: nem nézni, hogy mi az „én országom, te országod”.

Az ünnepség zárásaként az ELTE BTK Zenei Tanszékének Vegyeskara Mindszenty Zsuzsánna vezénylésével elénekelte Egyetemünk himnuszát.

Képek: Nagy Ádám Zoltán

Képgaléráinkat az eseményről itt találjátok.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]