Lezárult az OTDK: ami utána van, az éremeső

Az ELTE-s díjak mennyisége megszámlálhatatlan! Mi mégis vállalkoztunk rá. Ilyen volt a XXXIV. OTDK a helyezések szempontjából.

Állam- és Jogtudományi Szekció

Első helyezést értek el 12 tagozatban az ELTE hallgatói. Szabó Patrik és Bakos Bendegúz Alkotmányjogi tagozatokban, Hodula Máté Büntetőjogban, Kasza-Tóth Krisztina a Büntető eljárásjogi és kriminalisztikai tagozatban, míg Kocsi Ádám és Papp Ádám közös dolgozatukkal az Európai jogi tagozatot nyerték meg. A Közigazgatási jog mindkét tagozatában ELTE-sek nyertek: Molnár Csaba és Dombrovszky Borbála. A Médiajogban diadalmaskodott Kolláth Mihály Gábor, Balázs Gergő pedig a Nemzetközi jog tagozatában. Kövesdi Áron Dimitrios győzött a Pénzügyi jog tagozatában, Bakos Rebeka a Polgári eljárásjogi és nemzetközi magánjogi tagozatban, és a három Polgári jogi tagozat közül kettőben is ELTE-s vihette haza a fődíjat: Tran Róbert Péter és Bihary Dániel Tamás.

A második helyezésekből sincs hiány: Schiller-Dobrovitz Alexandra az Agrár-, szövetkezeti és környezetvédelmi jog területén, Váradi Zsanett, Morauszki Rita és Bukor Liza az Alkotmányjogban, Schiff Beáta a Fogyasztóvédelmi és versenyjogi tagozatban szerezték meg a második helyet. Fábián Áron is második lett a Jog- és Állambölcseleti tagozatban, Kárász Marcell a Magyar állam- és jogtörténet egyik tagozatában, Tatár Attila Médiajogban, Kiss Máté Pénzügyi jogban, Szécsényi Gergely pedig a Polgári jog tagozatában.

Harmadik helyen végzett Kormos Norbert a Büntetés-végrehajtási jogi és kriminológiai tagozatban és Szabó Bálint az egyik Polgári jogi tagozatban.

Különdíjat kapott Venyercsán Bence Barnabás, Kovács Ákos Tibor, Szakács Dóra, Budai Mihály Egon, Darnót Sára Edina és Wulcz Aliz, aki a köztársasági elnök különdíját vehette át a legjobb környezetvédelmi tárgyú dolgozatért.

Az ELTE csapata összesen 24 helyezésért járó díjat tudott hazahozni.

57649268_2153299124789191_820265691847327744_o

Biológia Szekció

Állat- és idegélettan tagozatban Pejtsik Diána, Biokémia tagozatban Brandus Bianca, etológia és viselkedésökológia tagozatban pedig Zsilák Borbála Anna szerezte meg a fődíjat. Sági-Kazár Máté kísérletes botanika, Halmy Réka mikrobiológia, Barta Karola Anna modellezés és rendszerbiológia tagozatokban győztek. Kenéz Lili Anna a Molekuláris és sejtbiológia tagozatban, Lévay Luca a sejtbiológia, Horváth Csenge Veronika pedig a terepi botanika területén diadalmaskodott.

Megosztott második helyet szerzett Szebik Huba az Állat- és idegélettani tagozatban, valamint Balog Luca Eszter az állatökológiai tagozatban. Liska Orsolya második lett a bioinformatika, Fazekas Csilla Lea és Horváth Hanga Réka közös dolgozatukkal az Etológia és viselkedésökológia tagozatban, Bedics Anna pedig a hidrobiológiában. A neurofiziológia tagozatában Maczelka Hédi, a sejtbiológiában Varga Virginia Beatrix, a tumorbiológiában pedig Kelemen Andrea lett második.

Harmadik helyen zárt Birtalan Eszter az Állat- ás idegélettan tagozatában, Mittli Dániel a bioinformatikában és Sőth Ármin a Sejtbiológia tagozatban.

A különdíjasok a következők lettek: Szabó Mónika, Bánhidi Anita, Simon Márton, Marx Anita és Pálinkás János. Póda CsengeNagy AnikóMolnár Eszter Sarolta és Szabó Adrienn szintén a különdíjasok táborát erősítik.

Az ELTE TTK összesen 20 helyezést ért el.

58379098_454721612001172_5580503410588778496_o

Had- és Rendészettudományi Szekció

A Had- és Rendészettudományi szekcióban egyetlenként elismerést ért el az ELTE képviseletében Mezőfi Viktória, aki dolgozatával különdíjas lett.

Humán Tudományi Szekció

A hazai környezetben megrendezett humán tudományok szekciójában sem maradt el az ELTE-s éremeső. A Bölcsészkaron helyet kapó szekció Fordítástudomány tagozatában első helyezést ért el Érsek Csenge, a 18–19. századi magyar irodalom tagozatában Kőszeghy Ferenc, A 20. század első felének irodalmában Ágoston Enikő Anna, valamint a brit és amerikai irodalom területén Rácz Lilian. Továbbá első lett a germán nyelvek nyelvészetében Putterer Elisabeth, a spanyol nyelvészet és irodalom területén Jankovics Bernadett, szlavisztikában Juracsek Kata, illetve Sodics Dominika a Művészettörténet tagozatában. Dolgozatával első lett Boda Bianka a társadalomnéprajz tagozatában, Havasi Zsuzsanna a Nyelvtörténet tagozatban és Turcsik Bíborka Névtan, frazeológia, stilisztika, textológia tagozatban. Az Általános, leíró és kognitív nyelvészetben Bajzát Tímea Borbála, az Alkalmazott nyelvészet, fonetika, pszicholingvisztika, pragmatika tagozatban Ballagó Júlia, a klasszika-filológia területén Dobos Barna, az ókortörténetben pedig Baranyai Emese diadalmaskodott. Orientalisztikában nyert Tóth Julianna Nikolett. A régészet őskori tagozatában első lett Solnay Eszter, a népvándorlás korát tematizáló tagozatban pedig Rakonczay Rita. A Színház és dráma tagozat első díja Kovács Dominikhoz került, a Középkori magyar történelem első helyét pedig Varga Virág hozta el. A Középkori és kora újkori egyetemes történelem tagozatban első lett Illés Kornél, a Kora újkori magyar történelem első helye pedig Rácz Balázshoz került. A dualizmus korabeli magyar történelem tagozatának győztese Gáva Szabina lett, az Újkori és legújabb kori egyetemes történelemben Balogh Ádám Tibor remekelt. Az 1945 utáni egyetemes történelem első díját Vácz István Dávid vehette át, a Két világháború közötti magyar történelem első díját pedig Szabó Róbert. Végül, de nem utolsó sorban pedig első lett a Vizuális kultúra tagozatban Gregor Lilla.

57798848_2153299258122511_660502804040777728_o

Második helyen zárt a 20. század első felének irodalmát magába foglaló tagozatban Nagy Hilda, ugyanezen évszázad második felét tematizáló tagozatban pedig Veréb Árnika. A kortárs magyar irodalom tagozatában második lett Csete Soma, a Populáris irodalom és kultúrában Németh Júlia, Brit és amerikai irodalomban Anna Patricia Wynn, a Francia nyelvészet és irodalom tagozatában pedig Gali Kende. Germán nyelvek nyelvészetében második lett Jäckl Marcell Richárd, Spanyol nyelvészet és irodalomban Kovács Dorottya, a Szlavisztika tagozatban Bodor Jázmin Virág, a Klasszika-filológia tagozatban pedig Kerti Anna Emese és Schnider A. Angelika kapott megosztott második helyezést. Az Alkalmazott nyelvészet, fonetika, pszicholingvisztika, pragmatika tagozatban kapott megosztott második helyezést Puzder Zsófia Anna, Mrázik István, Horváth Donát és Száraz Bettina közös dolgozatukkal. Az Orientalisztika tagozatban az első hely mellett a második is ELTE-shez került: dolgozatával Fábián Armin Vincentius nyert. Az Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány mindkét tagozatában a második helyet szerezték meg az ELTE-sek: Téglási Gergő és Mosa Diána személyében. A régészet tárgykörében az őskori tagozatban lett második Hegedűs Zsuzsa. A Középkori és kora újkori egyetemes történelem tagozatban szerezte meg a második helyet Egyed Regina, a Dualizmus kori magyar történelem tagozatban Tóth Kelemen, az Újkori és legújabb kori egyetemes történelemben pedig Lévai Dániel. A Két világháború közti magyar történelem tagozatában megosztott második hely született: Taschek Zoltán és Erdős András Patrik váltották helyezésre dolgozataikat. Végül, a Vizuális kultúra tagozatban második helyezést ért el Kovács Ágnes.

A Fordítástudományban a harmadik hely is az ELTE-n maradt, Rudolf Anna Judit hozta el dolgozatával. Pintér Kitti szintén harmadik lett a 18–19. századi magyar irodalom tagozatban. Az Angol nyelvészet tagozatban Garai Luca lett harmadik, a Brit és amerikai irodalom a kezdetektől a 20. századig tagozatban pedig Lajos Mátyás György és Andók Regina kapott megosztott harmadik helyet. Germán nyelvek nyelvészetében lett dobogós Gabnay Máté, Kukri Márta pedig a Német, holland és skandináv irodalom tagozatában. A Szlavisztika harmadik helyezettje Murányi Márk lett, a Művészettörténeté Hári Kata. A Folklorisztika tagozatban szerzett dobogós helyet Horváth Kinga, az Általános, leíró és kognitív nyelvészet tagozatban Kopcsák Róbert kapott megosztott harmadik helyet. Az Ókortörténet tagozatban harmadik lett Góczon Tamás, Gillich Olivér pedig megosztott harmadik helyezést ért el a régészet egyik tagozatában. A Színház és dráma első díja mellett a harmadik is ELTE-s hallgatóhoz került: dolgozatával Kovács Viktor állhatott a dobogóra. A Középkori magyar történelem harmadik helyét Patthy Loránd Imre kapta, a Középkori és kora újkori egyetemes történelem harmadik helyezés pedig megosztva került Varró Orsolyához és Kovács Dominikához. Az 1945 utáni magyar történelem tagozatának harmadik helyezettje Furtner Nikolett lett. A Vizuális kultúra utolsó dobogós helyezése is az ELTE-n maradt: Horányi Péter nyerte meg.

58383940_2153299731455797_4839551269183946752_o

Különdíjat kapott Szathmári Edina, Ságodi Bence, Schnider A. Angelika, Kovács Annamária, Jancsó Dorottya, Nagy Hilda, Bachusz Dóra és Gáva Szabina. A különdíjasok sorát bővítik továbbá: Bárdi Sára, Kiss Krisztián, Miklós Laura, Kovács Dominik, Kovács ViktorTóthpál Sarolta KrisztinaVácz István Dávid és Rácz Balázs. Szabó RóbertGloviczki RáhelPuchla NikolettFábry Pál MátéKovács AnnamáriaEbedli ViktóriaVarga Virág, Kovács ÁgnesPutterer Elisabeth, valamint Gabnay Máté és Jäckl Marcell Richárd is különdíjasok lettek. Különdíjat kapott még Gágó ZsófiaSzarvas GabriellaMayer PéterBajzát Tímea Borbála és Puzder Zsófia Anna, Mrázik István, Horváth Donát és Száraz Bettina csapata. Ballagó JúliaHerczeg NoémiHorváth Kinga és Solnay Eszter is különdíjat kapott, aki az ELTE rektorától vehette át a különelismerést.

A Humán Szekcióban az ELTE összesítve 68 helyezést ért el.

Informatika Tudományi Szekció

Az Informatikai rendszerek és alkalmazások modellezése és fejlesztése tagozat első díja Kovács Gábor Ferenchez került, a Számítógépes grafika és vizualizáció tagozatban pedig Bán Róbert nyert.

A Számítógépes kép- és jelfeldolgozás tagozatban dolgozatával második lett Dózsa Tamás.

Harmadik díjat szerzett Kovács Réka a Szoftverminőség, ellenőrzéstechnika tagozatban.

Különdíjat szerzett Németh Dávid JánosTóth Tekla, valamint Mészáros Áron Attila és Nagy Gergely közös dolgozatukkal.

Az ELTE csapata összesen 4 helyezést ért el.

58583761_454722895334377_7098636549994053632_o

Közgazdaságtudományi szekció

A Közgazdaságtudományi szekció Regionális gazdaságtan és területfejlesztés tagozatában második lett Pósfai István, a Döntéselmélet tagozatban pedig Kungl Nóra.

Khayouti Sára és Fáró Jenő lettek különdíjasok.

Összesen 2 helyezést kapott az ELTE csapata.

Művészeti és Művészettudományi Szekció

A Művészeti Szekcióban második lett Horváth Csaba Vokális zenei előadás tagozatban, és Takács Szilvia Festészet tagozatban. A zenepedagógiai szekció második helyét szerezte meg Melis Orsolya Kinga.

Harmadik helyen végzett Szentgáli-Tóth Áron a hangszeres zenei előadás tagozatban.

A szekcióban összesen 4 ELTE-s helyezés született.

58551721_454722972001036_7350307747910385664_o

Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció

Ezen szekció lebonyolítása is az ELTE-n zajlott, ahol első helyezést ért el a Gyógypedagógia elméleti és gyakorlati témakörei tagozatban Németh Vivien, a Nevelés- és pedagógiatörténet tagozatban Kisling Zénó, az Oktatás- és neveléselméletben pedig Gali Kende. Szintén első helyezett Szűcs Tamás, Kispál Anna és Farkas Bence Csaba az Általános lélektan tagozataiban. A Fejlődéslélektan tagozatában győzött Varga Anikó, a Pedagógiai pszichológiában Szécsi Péter és Kovács Márton közös dolgozatukkal, a Személyiségpszichológia tagozatban pedig Csatai Lilla és Tőricht Dóra Adél szintén egy közös dolgozattal. A Szociálpszichológia két tagozatát is ELTE-s nyerte: egyiket Völgyesi Árpád, míg másikat Alexandrov Anna. A könyvtárügy aktuális kérdései tagozatban pedig Móring Tibor győzött.

A Nevelésszociológia és szociálpedagógia tagozatban Szabó Laura és Mihály Regina együtt beadott munkájukért kapták a második helyet, a Pedagógusképzés és felsőoktatás-pedagógia tagozatban Nagy-Rádli Dalma lett második. Alkalmazott pszichológiában Parák András végzett a második helyen, Általános lélektanban Király Anna, míg a Pedagógiai pszichológiában Hegedüs Dominika. A Szociálpszichológia tagozatban is született ELTE-s második hely: dolgozatát Fodor Alexandra váltotta díjra. A könyvtárügy aktuális kérdéseiben Markó-Markechné Zelei Edit kapta a második helyért járó díjat.

Harmadik helyezéssel tért haza Kormos Kevin a Pedagógusképzés és felsőoktatás-pedagógia tagozatból. Mikó Kristóf Simon, Guttengeber Anna, Solymosi Péter és Gergely Ábel közös munkájukkal az Általános lélektan tagozat harmadik helyét nyerték meg. Továbbá harmadik helyezést kapott Endrődi Eszter Éva a Fejlődéslélektan tagozatból és Csirmaz Luca a Klinikai- és egészségpszichológia tagozatból.

Különdíjat kapott Zimonyi Szabolcs ÁdámTass Annamária, Madura Zsuzsanna és Berta Krisztina közös dolgozatukért. Különdíjasok lettek még: Várhidi Eszter, Csikós NóraÁlmosdi Flóra, illetve Stekler Klára és Márki Anett Neszta közös dolgozatukkal.

A szekcióból 23 ELTE-s hallgató dolgozata lett helyezett.

58570458_2153299434789160_4063002945636007936_o

Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció

Első helyezést ért el az Esztergomban megrendezett konferencián Könnyü Laura Krisztina az Anyanyelvi nevelés tagozatban. Bereczky-Zámbó Csilla Gyöngyvér, Muzsnay Anna, Szeibert Janka és Török Tímea együtt hozták el A tananyagfejlesztés elmélete és gyakorlata a szaktárgytanításban tagozat első díját. Első lett továbbá Seres Zoltán A természeti környezet megismerésének pedagógiája tagozatban, Füller Noémi az Esélyegyenlőséget biztosító módszerek tagozatban, Meggyesné Erdős Barbara és Trajtler Boglárka az Idegen nyelvek pedagógiája két tagozatában, illetve Ledniczki Kinga Melinda az Informális és non formális oktatás módszerei tagozatban. Bereczky-Zámbó Csilla Gyöngyvér, Muzsnay Anna, Szeibert Janka együtt elkészített munkájukkal lettek elsők a Matematika tanítás módszertana tagozatában, Tóth Tamara a Pedagógiai kommunikáció tagozatban, Bartha Blanka és Gyenei Kornélia közös dolgozatukkal a Tanulás, tanulástámogatás a felsőoktatásban tagozatban. A dobogó legfelső fokára állhatott Andor Orsolya a Tanulási területek integrációja tagozat első helyezése miatt, valamint Furtner Nikolett a Természettudományok tantárgypedagógiája tagozat első helyéért.

Második díjat nyert Iszak Martin az Alternatív fejlesztési módszerek tagozatban, Kocsis Ágnes az Anyanyelvi nevelés tagozatban, Szabó Róbert az A tananyagfejlesztés elmélete és gyakorlata a szaktárgytanításban tagozatban, és Zólyomi Anna az Idegen nyelvek pedagógiája egyik tagozatában. A Matematikai készségek fejlesztése alternatív eszközökkel tagozat második helyezése Károlyi Borbálához került, míg a Művészeti nevelés módszerei tagozat második helyezése Hollósi Johannához. Második lett Angyal Sára a Tanulási területek integrációja tagozatban és Gerlang Vivien a Természettudományok tantárgypedagógiája tagozatban.

Harmadik helyen végzett Rékasi Anna és Stirling Anna Krisztina közös munkájukkal a Matematika tanítás módszertana tagozatban.

Különdíjat kapott Koroknai Szandra Julianna, valamint Bereczky-Zámbó Csilla Gyöngyvér, Muzsnay Anna, Szeibert Janka a közösen benyújtott munkájukért. További különdíjasok: Józsa Adrien, Nagy Bence, Bertók Fruzsina, Egresi Vivien és Jankó Judit, valamint Bíró Viktória és Miskolczi Dorottya párosai. Különdíjat kapott Siska Flóra, Érsok Gábor, Kiss Mária Dominika és Bereczky-Zámbó Csilla Gyöngyvér, Muzsnay Anna, Szeibert Janka csapata. Különdíjjal jutalmazták továbbá Egri Dorottya dolgozatát is.

Az ELTE csapata a különdíjakon kívül összesen 21 díjat kapott.

57852312_2153299408122496_2811611825345396736_o

Társadalomtudományi Szekció

Az egészségszociológia tagozat első helyezettje Horhi Anett lett, míg a Filozófia tagozat első helyét Molnár Zalán hozta el. A Nemzetközi tanulmányok két tagozatában is győztek az ELTE-sek: Lovas Andrea Ildikó és Terék Balázs tért haza első díjjal. A politikatudomány tagozatában Czene-Joó Máté József és a Szociális munka és szociálpolitika tagozatban Édes Regina győzött.

Az Esztétika és filmtudomány tagozatban kapott megosztott második helyezést Gyárfás Orsolya, továbbá a Kommunikáció- és médiatudomány egyik tagozatában szintén megosztott második helyet kapott Gajdos Renáta, míg a másik tagozatban Cseke Balázs. Kettő politikatudományi tagozatban is született ELTE-s második helyezés: dolgozataikkal Varga Miklós és Árpási Botond Gergely értek el második helyet.

Az Esztétika és filmtudomány tagozatban a második hely mellett a harmadikat is az ELTE képviselője hozta el: Tóth Réka kapott megosztott harmadik helyet. A Filozófia tagozatban is megosztott harmadik helyezett lett Zágorhidi-Czigány Domonkos. A politikatudomány egyik tagozatában lett harmadik Vermes Ádám és a Szociális munka és szociálpolitika tagozatban lett megosztott harmadik helyezett Szák Zsófia.

A társadalomtudományok OTDK-járól 15 díjat hoztak haza ELTE-sek.

Testnevelés- és Sporttudományi Szekció

Első helyezést ért el Balikó Benjamin a Sportpszichológia tagozatban, Buti Nikolett az Egészségtudomány tagozatban és Karacsi Gábor a Sportpedagógia, testneveléselmélet, tantárgypedagógia tagozatban.

Második lett Csanádyné Söjtöry Borbála a Sportpedagógia, testneveléselmélet, tantárgypedagógia tagozatban.

Harmadik helyen végzett Szeiler Bálint az Edzéselmélet tagozatában.

Különdíjban részesült Földvárszki Edina és Gusztafik Ádám.

Összesen 5 helyezés a Sporttudományi Szekcióban.

57446464_2582051485157220_3681914826788962304_o

Orvos- és Egészségtudományi Szekció

Az Orvos- és Egészségtudományi Szekcióban egyetlen ELTE-s különdíj született, amit Földi Júliának köszönhetünk.

Az Agrártudományi Szekcióban nem született ELTE-s helyezés.

Kémiai és Vegyipari Szekció

Első helyezést ért el Horváth Simon az Analitikai kémia tagozatban, Balbisi Mirjam Fizikai kémia tagozatban, Fülöp Dániel a Kolloid- és makromolekuláris kémia tagozatban és Csenki János Tivadar a Szerves kémia tagozatában. Bolla Martin Tamás és Kovács Márton szintén első helyezett lett egy-egy Reakciókinetika és katalízis tagozatban.

Második lett Simon Márton a Biokémia tagozatban, Schneiker Anita a Fizikai kémia tagozatában, és Varga Judit Debóra a Környezeti kémia és környezettechnológia tagozatban. A Szerves kémia két különböző tagozatában is született második hely: Kern Dóra és Adamik Réka Anna hozták el a díjakat.

Harmadik helyezést is szerzett az ELTE csapata. A Biokémia tagozatban Bencs Fruzsina, a Kolloid- és makromolekuláris kémia tagozatban Néder Anita Krisztina, a Szerves kémia egyik tagozatában Máth Dániel és a Környezeti kémia és környezettechnológia tagozatban Licul-Kucera Viktória, aki egyben különdíjas is lett.

A szekcióban 15 helyezést értek el az ELTE-sek.

Műszaki Tudományi Szekció

A Műszaki Tudományi Szekcióban egyetlen különdíjat hozott el az ELTE-nek Rozs Richárd.

Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció

A fizika alszekciójában első helyezett lett Boldizsár Bálint az Elméleti részecske- és kvantumfizika tagozatban bemutatott munkájával, Kovács Tímea a Galaktikus és extragalaktikus csillagászat tagozatban, Kurgyis Bálint a Kísérleti nehézion- és részecskefizika tagozatban, Plaszkó Noel László a Nanoszerkezetekben, Seli Bálint a Naprendszerkutatás és sztelláris asztrofizika tagozatában és Asztalos Bogdán a Statisztikus- és plazmafizika tagozatban. A Földtudományok alszekcióban is találhatunk ELTE-s első helyezetteket: Molnár Zsombor első lett az Ásványtanban, Topál Dániel az Elméleti meteorológiában, Oravecz Éva a Felszín-és szerkezetfejlődésben, Erdélyi Dániel a Földtudományi alkalmazásokban, Virók András a Geofizikában, Pacskó Vivien a Geoinformatikában, Markó Ábel a Hidrológia tagozatban, Kővágó Ákos a Kőzettan, geokémia területén lett első. Első helyezést értek el Fábry Katalin és Péteri Viktória együtt beadott munkájukkal a Gazdaságföldrajz tagozatban, Simon Réka a Népességföldrajz tagozatban, Tuza Benedek a Településföldrajzban, Ujvári Márton a Történeti és politikai földrajzban, Pál Márton a Turizmusföldrajzban. A Matematika alszekcióban első lett Maga Balázs az Analízis és alkalmazásai tagozatban és Madarasi Péter a Gráfelmélet és kombinatorika tagozatban.

58379959_454723638667636_5245248893507076096_o

A Fizika alszekcióban második helyezéseket is szerzett az ELTE csapata. Horváth András az Anyagtudományban, Fehérkuti Anna az Atommagfizikában, Kővári Emese az Elméleti asztrofizika és asztrodinamika tagozatban, Pórfy Barnabás a Kísérleti nehézion- és részecskefizika tagozatban, Jánosi Dániel a Klasszikus fizikai problémák tagozatban, Kalup Csilla a Naprendszerkutatás és sztelláris asztrofizika tagozatában és Kiss Máté az Orvosi- és biofizika tagozatban lett második. Szintén második helyet szerzett a Földtudományok alszekcióban Simon Csilla az Alkalmazott klimatológia tagozatban, Dávid Réka Ágnes az Elméleti meteorológia tagozatban, Vágó Csaba a Felszín-és szerkezetfejlődésben, Gresina Fruzsina a Földtudományi alkalmazásokban, Hegyi Betti a Geofizikában, Nyéki Eszter a Hidrológiában, Horváth Krisztián az Őslénytanban és Papp Luca Sára a Gazdaságföldrajzban. A Matematika alszekció ELTE-s második helyezettjei: Csépai András az Analízis és alkalmazásai tagozatban, Garamvölgyi Dániel a Gráfelmélet és kombinatorika tagozatban, Surányi Gergő a Számelmélet és algebra tagozatban lett második.

Harmadik helyezést ért el a fizika alszekciójában Bugár Dávid az Elméleti részecske- és kvantumfizika tagozatban, Csörnyei Géza a Galaktikus és extragalaktikus csillagászat tagozatban, Kaszás Bálint a Klasszikus fizikai problémák tagozatban, Horváth Benedek a Statisztikus- és plazmafizika tagozatban és Grajzel Dániel megosztva ért el harmadik helyet az Orvosi- és biofizika tagozatban. A Földtudományok alszekcióban lett harmadik Szabó Zoltán a Földtudományi alkalmazások tagozatban, Gelencsér Orsolya a Kőzettan, geokémia tagozatban, Uhljár Péter a Gazdaságföldrajzban. A matematika alszekciójában állhatott fel a dobogó alsó fokára Gyúró Noémi A matematika alapjai és alkalmazásai tagozatban.

Különdíjasok lettek: Berta Dénes, Kovács Gábor, Stermeczky Zsófia Valéria, Szanyi István, Könyves-Tóth Réka, Tamás Krisztián, Szakály Marcell, Szabó Zsófia Marianna, Zsidi Gabriell, Szabó Zsófia Marianna. Különdíjat kapott még Bali Gergely, Komjáti Kornél, Bozóki Tamás, Pánczél Emese, Rezes Dániel, Cser Ádám, Kostka Zsófia, Kovács Bence, Schwarcz Tamás és Ulveczki Balázs.

A szekcióból 48 ELTE-s helyezéssel tértek haza a hallgatók.

Az ELTE hallgatói összesen 205 helyezés született. Gratulálunk nemcsak a nyerteseknek, hanem minden résztvevőnek is!

A szekciók eredménytáblázatai a következő linkeken elérhetéek: Agrártudományi, Állam- és Jogtudományi, BiológiaHad- és Rendészettudományi, Humán, Informatika, Kémia és VegyipariKözgazdaságtudományi, MűszakiMűvészeti és MűvészettudományiOrvos- és EgészségtudományiPedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és KönyvtártudományiTanulás- és Tanításmódszertani – TudástechnológiaiTársadalomtudományi, Testnevelés- és Sporttudományi és Fizika, Földtudományok és Matematika.

A képek forrásai a teljes OTDK, a Sporttudományi és a Humán OTDK Facebook-oldala, ahonnan a kiemelt kép is származik.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]