Ahol a tudomány életforma

Szakkollégiumi cikksorozatunk negyedik részében az Illyés Sándor Szakkollégiumot mutatjuk be, ahol a tudomány életformává válik.

Az ISSzK az ELTE legfiatalabb szakkollégiuma, ahol a tudományos és szakmai képzéseken túl teret kapnak a pszichológia, nevelés- és egészségtudományok iránt érdeklődő hallgatók az önszerveződésre, illetve azokra a közösségi programokra, melyek összekovácsolják a tudomány iránt elkötelezetteket. Pósch Krisztián bejárós kollégiumi tag szerint „a gyakori közös főzőversenyek segítenek, hogy az itt lakók jobban megismerjék egymást, és ismeretségeik mentén a közéletben is aktív közösségeket alkossanak.”

A szakkollégium választmánya rendkívül széleskörű autonómiát élvez, biztosítva a tagok legideálisabb és leginspiratívabb légkörben való tudományos munkavégzését. A kutatóműhelyeken és szemináriumokon keresztül pedig irányított keretek között folyik a szakmai felkészülés. Az egyes szakterületeken túl alapszakon tudományszervezési alapismeretek, kutatásmódszertan, valamilyen készségfejlesztés (pl. előadói vagy önismeret) és 3 modulkurzus. Céljuk, hogy a tagokat bevezessék a kutatás rejtelmeibe, ennek megfelelően MA-szinten már önálló kutatási projekteket kell a tagoknak oktatóik segítségével felvállalni. Van olyan kutatóműhely, melynek témája az idegen nyelvek oktatása jelnyelven, de ezen kívül vallás, politika és kognitív pszichológia területén is lehetőség nyílik a közös műhelymunkára. Kutatóműhelyt bármely tag alapíthat, csatlakozni pedig nem szakkollégiumi külső tag is csatlakozhat.

Az inspiratív körülményekhez hozzátartozik az ott lakók által gondozott igényes környezet, a technikai, informatikai felszereltség, a kis létszámú szobák, és pihenőhelységek. A kollégiumnak 24 bentlakó és 12 bejárós tagja van, érdekesség, hogy viszonylag kicsi a lemorzsolódás. Évente háromszor, június-júliusban, augusztusban, illetve december-januárban lehet a tagságért pályázni egy önálló munkával, melynek témája szinte bármi lehet. Az MA-sok legtöbbször a záródolgozatukkal jelentkeznek, míg az alapszakosok 4-5 téma közül választhatnak. A pályamű elolvasása után behívják a jelentkezőket egy rövid elbeszélgetésre. A procedúra egy „játékkal” ér véget, melynél kiderül, hogy ki-ki hogyan viselkedik egy csoporton belül. Az eredmény pedig már aznap, de legkésőbb másnap kiderül.

A szakkollégium célja, hogy nemzetközi szinten is versenyképes szakembereket neveljen ki, akik könnyedén kapcsolódhatnak be nemzetközi kutatásokba és könnyedén állják meg helyüket a nemzetközi munkaerőpiacon is. Emellett természetesen emelik a szakkollégium presztízsét a sikeres OTDK részvételek is, melyeknek alapját a kutatóműhelyekben folyó munka képezi. Tavaly például az egyetem Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció 16 TDK-s helyezéséből ötöt és egy különdíjat az ISSzK-sok hoztak el. Mindezeken túl azonban a szakkollégium legfőbb specialistása a társadalmi felelősségvállalás. Ennek keretében a tagok évről-évre táborokat és képzéseket szerveznek a középiskolás hátrányos helyzetű diákoknak, melyeket a tagok kedvezményesen, vagy ingyenesen látogathatnak.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]