Tovább erősödik a projektalapú oktatás a szombathelyi gépészmérnökképzésben

Alulról szerveződve, hallgatói ötlet nyomán biztosítanak anyagi támogatást azoknak a gépészmérnök-hallgatóknak, akik szeretnének projektmunkát végezni.

Az ELTE IK szombathelyi gépészmérnökképzésében kezdetektől fogva kiemelt szerep jut a projektalapú oktatásnak, de ez most tovább erősödni látszik, hiszen egy új, hallgatói kezdeményezésnek köszönhetően még több projektmunka zajlik majd a Savaria Műszaki Intézet falai között.

Az ötlet Sebestyén Lászlótól származik, aki annak a szombathelyi gépészmérnökökből álló csapatnak a vezetője, amely rendszeres résztvevője a Techtogether mérnökhallgatói csapatversenynek. A Szombathelyi Gépészek nevet viselő csapat az elmúlt évek folyamán jelentős sikereket ért el a versenyen, ami nem kevés pénzjutalmat is jelentett számukra. A csapat tagjai egyetértettek abban, hogy az összegyűlt összeget nem szabad elherdálniuk, hanem egy közös cél elérésére kell fordítaniuk. Ki is találták, hogy jelentkeznek a Shell Eco-marathonra – az európai szintű versenyen egy olyan elektromos járművel kívántak bemutatkozni, amely egy kilowattórának megfelelő energia segítségével a legtöbb kilométert tudja megtenni a többi pályamunkához képest. A koronavírus-járvány azonban úgy, mint sok minden mást, ezt a tervet is felülírta, így a csapatnak be kellett látnia, hogy idén le kell mondaniuk erről az ötletről.

Ekkor pattant ki a csapatvezető fejéből egy olyan gondolat, ami egyből elnyerte az oktatók, a csapattársak és a többi hallgató tetszését is: felvetette, hogy mi lenne, ha a rendelkezésre álló pénzügyi keretből hallgatói projekteket finanszíroznának. Így született meg a StudentTechLab, amelynek célja a szombathelyi gépészmérnökképzésben részt vevő legkiválóbb hallgatók szakmai kompetenciáinak további fejlesztése a formális egyetemi duális gyakorlati képzésen túl azzal, hogy egyedi és csapatszintű mérnöki projekteken dolgoznak. Az ELTE Savaria Műszaki Intézet a keretrendszert, a műhelyt, az eszközöket, valamint a program tanulmányi és szakmai oldalról történő támogatását vállalja. Ezzel a fajta hallgatói támogatással elérhető az, hogy ha valaki plusz munkát szeretne végezni, akkor arra legyen lehetősége, és semmiképpen se anyagi oka legyen egy-egy nagyszerű elképzelés meg nem valósulásának.

Az a gépészmérnök hallgató, aki szeretne valamilyen projektmunkát végezni, pénzügyi és oktatói támogatást is kaphat hozzá, nem is beszélve a rendelkezésre álló laborról. A projekthez elnyerhető összeg egyéni elbírálás alapján kerül meghatározásra az adott munka függvényében. Ha a projektterv és a költségterv kidolgozása után az oktató hozzájárulását adja a témához, akkor kezdetét is veheti az adott projekt. Témát kétféleképpen lehet választani: vagy a jelenleg készülő honlapról választanak oktató által kiírt projekttémát, vagy saját témát találnak ki. Fontos, hogy ezek a projektek körülbelül fél év alatt kivitelezhető, kisebb témák kellenek hogy legyenek.

A StudentTechLab célja hosszú távon egy teljesen saját, CNC-berendezést kiszolgáló robot fejlesztése és kivitelezése a nulláról, valamint az, hogy minél több mérnöki versenyen vegyenek részt. Ezek a projektek tehát azon túl, hogy a támogatott hallgató fejlődését szolgálja, az egész csapat érdekét is jelentik: a megvalósult projektek bemutatásra kerülnek majd a soron következő versenyeken – például a Techtogetherön, ahol mindig be kell számolni a csapat elmúlt egy évben mutatott fejlődéséről és elért eredményeiről. Ugyanakkor az oktatók különféle engedményeket is adnak azokból a tárgyakból, amelyekhez az adott projekt kapcsolódik, ezáltal ennyivel több idő jut a projektmunkára, és ez is növeli a gépészmérnöki képzés gyakorlati jellegét, valamint összességében a projektalapú oktatás szerepét.

Kiemelt kép: Sebestyén László robotprogramozás közben – szombathelyigepesz.hu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]