Dezső: Fegyelmi vétséget követnek el a teremfoglalók

Az ELTE BTK dékánja a hétfő esti hallgatói fórummal kapcsolatban adott ki nyilatkozatot.

“Mély aggodalommal töltene el, ha a Kar eddigi – a magánéleti világnézeti sokszínűséget üdvözlő, ám ezt a világnézeti sokszínűséget a hivatalos kari közéletből teljesen kizáró – belső harmóniája megbomlana” – közölte Dezső Tamás, az ELTE Bölcsészettudományi Karának dékánja a hétfő este a kar egyik előadótermében rendezett hallgatói fórummal kapcsolatban.

A dékán közleményében azt kérte, hogy az ELTE BTK egyetemi polgárainak különböző csoportosulásai – akármely világnézeti közösséghez tartoznak is – ne akarják politikai nézeteiket a karon belül megjeleníteni, mert ebben nem tud partnerséget vállalni.

Mint közölte, az ELTE BTK-n a jogszabályok által is elismert hallgatói szereplőként a kari HÖK-öt, az ELTE EHÖK-öt, a Hallgatói Önkormányzatos Országos Konferenciáját (HÖOK), valamint a Doktoranduszok Országos Szövetségét (DOSZ) ismeri el a hallgatók reprezentatív képviselőinek, vagyis a Hallgatói Hálózatot nem. A dékán szerint a BTK-n példaértékű együttműködés alakult ki a kar vezetése és a HÖK között.

“Nem áll szándékomban – ‘alanyi jogú rendezvénytartási lehetőség’ biztosításával – egyetlen olyan (spontán) hallgatói szerveződést sem legitimálni, amelyet joggal vagy alaptalanul az a vád érhet, hogy szakmapolitikai lepelbe öltöztetett aktuálpolitikai törekvések mentén szerveződne” – közölte Dezső Tamás, aki szerint ilyen szerveződések nem lehetnek elfogadott szereplői a kari közéletnek és nem lesznek legitim partnerei a kar vezetésének sem.

“Beláthatatlan következményekkel járna, ha a Karon (és a magyar egyetemeken) a jelenlegi hallgatói önkormányzatiság szerepét megosztó, spontán hallgatói szerveződések vennék át. Ezért kérem minden Oktató Kollégámat és Hallgatónkat, hogy ne hozzák olyan helyzetbe a Kart, amely ilyen vádak megfogalmazására szolgáltathat alapot, és ne sodorják a Kart egy olyan politikai erőtérbe, ahova nem való” – kérte levelében a dékán.

Dezső Tamás közölte, fórumokat és konferenciákat szakmai, esetleg szakmapolitikai kérdésekben lehet tartani a karon, a BTK pedig ezeket eddig is támogatta és ezután is támogatja a szabályzatokban rögzített keretek között. Ebbe a körbe azonban alanyi jogon nem tartoznak bele más egyetemek polgárai, vagy egyetemi polgári jogviszonnyal nem rendelkezők.

“A ’spontán’ teremfoglalás különösen más egyetemek és más karok polgárai részéről (beleértve sajnos az oktatókat is) elfogadhatatlan” – szögezte le Dezső Tamás, aki szerint az egyetemi polgárok alanyi jogon csak saját intézményeikben gyakorolhatják jogaikat, ezért arra kér mindenkit, hogy a saját intézményében gyakorolja ezen jogait és saját intézményének vezetőit minősítse. “Nem áll szándékomban számomra idegen külső szereplők, ultimátumszerű követeléseit teljesíteni” – közölte.

A teremfoglalással kapcsolatban Dezső közölte: “spontaneitása nem csak a vagyonbiztonság, hanem főleg a személyi biztonság teljes figyelmen kívül hagyásával számít felelőtlen cselekedetnek, amely – különösen ha ’bázisdemokráciára’ hivatkozik – elkeni a felelősség kérdését és a foglalás során lezajló folyamatokat teljesen ellenőrizhetetlenné, és így veszélyessé teszi”. Szerinte aki ilyet szervez, az nem csak fegyelmi vétséget követ el, de súlyosan veszélyeztetheti a jelenlévők testi épségét is, és ezzel viseli a történtek minden nem kívánt következményét.

(hvg)

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]