A keretszámvágás nemzetközi visszhangja

Nem csak itthon kelt általános felháborodást a kormány múlt héten bejelentett rendelkezése, mely szerint drasztikus keretszámvágás lesz várható a felsőoktatásban: ez European Students’ Union ugyanúgy elfogadhatatlannak tartja az intézkedést, mint az itthon tüntető egyetemisták és gimnazisták.

Az ESU szerint az egyenlő bánásmód súlyos megsértése valósult meg azzal, hogy a kormány a hallgatók nagy részétől tandíjfizetést vár el, míg mások mentesülnek ez alól. Mi több: a tandíj a magyar átlagkeresethez viszonyítva a legmagasabb lesz Európában. Ezzel pedig a Fidesz teljesen szembemenne az EU 2020 Stratégia által kitűzött célokkal, mely biztosítani kívánja a felsőoktatáshoz való hozzáférést, ezzel növelve a regionális gazdaságok versenyképességét. Ez logikus is, hiszen hogy akarnánk értelmiséget foglalkoztatni a jövőben, ha nem teremtjük meg hozzá a kellő felsőoktatás lehetőségét? Már pedig az ilyen mértékű tandíj csak a felsőbb rétegnek tenné lehetővé a továbbtanulást.

Még az ESU is felhívta a figyelmet arra a 2008-as népszavazásra, melyet a jelenleg hatalmon lévő pártok szerveztek, s ahol többek közt a tandíj bevezetése is kérdés volt. Akkor a lakosság döntő többsége (értelemszerűen) nemmel szavazott, ezt pedig egyértelműen alátámasztják a hivatalos eredmények is. Így hát nem kis felháborodást kelt a kormány mostani intézkedése, mellyel saját politikájának mond ellent, ezzel kivívva nem csak a magyar nép, de a nemzetközi vélemény ellenszenvét is. Ezért az ESU és a HÖOK összefogásra szólít fel minden olyan szervezetet és személyt, aki tenni kíván az indítvány visszavonásáért.

„Teljes mértékben támogatjuk tagszervezeteinket, így a HÖOK-ot is a mindenki számára hozzáférhető felsőoktatásért vívott harcukban, és elítéljük a magyar kormányt, mely ezzel csak akadályozni fogja országának társadalmi-gazdasági fejlődését.” –  nyilatkozta Karina Ufert, az ESU elnöke, reagálva az eseményekre.

Az országszerte tartó tüntetés sorozat pedig folytatódik, remélve, hogy meg lehet változtatni a döntést.

Forrás: www.hook.hu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]