Gyakornoki lehetőség a Belügyminisztériumnál

Közszolgálati témában kutató doktoranduszok jelentkezését várja a Belügyi Tudományos Tanács a Belügyminisztériumba, valamint önálló belügyi szervekhez. A pályázat beadási határideje: 2021. április 30.

A Belügyi Tudományos Tanács pályázati lehetőséget írt ki a doktorandusz hallgatók számára. A pályázat célja, hogy támogassa az önálló belügyi szerveket érintő közszolgálati témában kutató doktoranduszok, abszolutóriumot szerzett és doktorjelöltek kutatói tevékenységét. További pozitívum, hogy a gyakornoki kutatások jelentős mértékben hozzájárulhatnak a Belügyminisztérium tudományos tevékenységéhez. A Belügyi Tudományos Tanács pályázatával biztosítja a közszolgálati életpálya-modell tehetség-utánpótlását is.

Olyan nappali vagy levelező tagozaton aktív hallgatói jogviszonyban álló doktoranduszok jelentkezését várják, akik már abszolutóriumot szereztek, vagy fokozatszerzési eljárás alatt álló kutatók.

A Belügyminisztérium mellett a következő belügyi szervekhez várják a pályázatokat: Alkotmányvédelmi Hivatal, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, Nemzeti Védelmi Szolgálat, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Országos Rendőr-főkapitányság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Terrorelhárítási Központ, Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Valamennyi tudományterületről várják a pályázatokat, amelyek kutatási témája a fent említett szervek alaptevékenységeihez köthető.

Az érvényes pályázathoz be kell nyújtani a hallgatói jogviszony fennállására vonatkozó igazolást, illetve az abszolutórium megszerzését igazoló indexbejegyzés másolatát. Csatolni kell szakmai önéletrajzot, illetve motivációs levelet is, amely tartalmazza a megjelölt fogadó szervnél tervezett gyakornoki kutatási tevékenységét, továbbá doktori iskolához benyújtott kutatási tervet. A pályázóknak a pályázatban fel kell tüntetniük egy publikációs jegyzéket és a doktori iskola írásbeli véleményét. A pályázatokat elektronikus úton, a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén várják.

A beérkezett pályázatokat a héttagú Kuratórium értékeli, az eredményről 2021. június 30-ig küldenek értesítést. Amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül, a nyertes pályázó tudományos kutatást folytathat a Belügyminisztériumban, illetve a kutatási téma alapján érintett önálló belügyi szervnél. A kutatás hossza előre meghatározott, féléves időtartamot (2021. szeptember 1. – 2022. február 28.) jelent.

A gyakornoki programba felvételt nyert pályázók munkáját instruktor segíti majd, hozzáférhetnek különféle szakmai anyagokhoz, bekapcsolódhatnak a belügyi ágazat intenzív tudományos életébe.

A pályázat beadási határideje: 2020. április 30.

A részletes pályázati kiírás a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén érhető el.

Forrás: ELTE Hírek, Belügyi Tudományos Tanács  

Képek forrása: ELTE Hírek, pont.MOST  

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]