“Szabad ország, szabad egyetem!” – a hétfői TáTK-s fórumról

Hétfőn lezajlott a TáTK-n a hallgatói fórum, mely a Nemzeti felsőoktatási törvény tervezett módosításai ellen jött létre. A fórum után, ahol Tausz Katalin dékán, és Mezey Barna rektor is beszédet mondott, a hallgatók az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé meneteltek.

Tegnap 18 órakor kezdetét vette Lágymányosi Campuson a Gömb Aulában a fórum, ahol a tiltakozók ismertették  6 pontban megfogalmazott követeléseiket, hallgatók és oktatók is felszólaltak, valamint a TáTK dékánja, Tausz Katalin és az ELTE rektora, Mezey Barna is megtartotta beszédét. A pontok közül több módosításon esett át, számunk pedig végül hétre bővült. A felszólalók rendkívül erős érveket, gondolatokat fogalmaztak meg a szakok, illetve más felsőoktatási módosítások ellen. Többen felhívták a figyelmet a megszüntetni kívánt szakok jelentőségére, maguknak a társadalomtudományoknak a fontosságára, emellett kiemelték az oktatás szabadságának fontosságát, és elmondták, hogy milyen súlyos következményekkel járna a társadalomtudományi karok megszűnése is. Az aula szinte teljesen megtelt a hallgatókkal, oktatókkal, érdeklődőkkel. A hangulat felfokozott volt az aulában: taps, ujjongás övezte az összes felszólalót, látszott mindenkin az elszántság.

1. Követeljük, hogy az EMMI vonja vissza a szakok megszüntetésére vonatkozó előterjesztését és a felsőoktatási törvény módosításának tervezetét!
2. Követeljük a felsőoktatási autonómiát! Követeljük azt, hogy az egyetemre jelentkezők szabadon választhassák meg egyetemeiket és szakjaikat!
3. Szükség van olyan szakemberekre, akik értenek a társadalomtudományokhoz, az EU-hoz és a nemzetközi kapcsolatokhoz! Ne tiltsák be az ilyen szakembereket kinevelő szakokat!
4. A XXI. században ne az állam döntse el, kiből mi lesz! Ne az állam döntse el, milyen szakma létezhet és milyen nem. Az állam egyetlen képzést se tiltson be, illetve ne monopolizáljon a kormány egyeteme számára.
5. Szakmailag előkészített döntések szülessenek, és hozzák nyilvánosságra a döntéseket alátámasztó hatástanulmányokat! Transzparenciát, egyeztetést, szakmaiságot! Ne döntsenek rólunk nélkülünk!
6. Törvényi garanciákat követelünk arra, hogy a szakmai, oktatói, hallgatói szervezetek részt vehessenek a felsőoktatást érintő döntéshozatalban.
7. A kormány kövesse az európai trendeket! Ne ássa alá a jövőnket és ne lehetetlenítse el Magyarország érvényesülését a világban.

Az oktatás szabadságának jelenéről még néhány szó: Mint ahogy tudjuk, nem csak a szakok megszüntetése az egyetlen módosítás, amit a kormány végre szeretne hajtani, hanem olyan jellegű változtatásokat is megfogalmaztak, amelyekkel veszélyeztethetik a felsőoktatási intézmények autonómiáját ‒ tehát az államnak sokkal nagyobb beleszólása lenne az intézmények működésébe, mint most. Bevezetnék a konzisztóriumi rendszert, mellyel csökkentenék a rektorok  jogkörét, ami azt jelenti, hogy a rektornak a konzisztórium egyetértésére lesz szüksége például a középtávú intézményfejlesztési terv, illetve a kutatás-fejlesztési innovációs stratégia elfogadásához, az intézményi költségvetési terv és a költségvetési beszámoló elfogadásához és az intézmény vagyongazdálkodási tervének meghatározásához. Ezen kívül megszűnne a főiskola-egyetem felosztás, ehelyett alkalmazott tudományegyetemek és egyetemek lennének.

A fórumot követően az Északi épületet elhagytuk, a BME felé vettük az irányt, ahol többen csatlakoztak hozzánk. A BME után, ahol többen csatlakoztak a tömeghez, elmentünk a Corvinus felé, a Szabadság-hídon keresztül, utána pedig a Kálvin téren át az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) volt a végcél. Végig rendőrkocsik gurultak előttünk, több út le lett zárva a menet miatt. Közben a hallgatók különféle frappáns szövegeket skandáltak, mint a: “Szabad ország, szabad egyetem!” és a “Nem hagyjuk!” jelszavakat. Összesen körülbelül 1000 ember vett részt magán a menetelésen, többen járművükből dudálással jelezték a szolidaritásukat. A tömeg előtt mentek fotósok, tudósítok, tévéstábok, újságírók, akik mind bőszen kattogtatták gépeiket, de volt, aki eközben laptopján már a cikkét kezdte el megfogalmazni. 21 óra fele érkeztünk meg az EMMI épülete elé, ahol elhelyezték a “Harcolunk, hogy tanulhassunk!” transzparenst, amellyel véget ért az esemény, viszont szerdán 18 órától ismét lesz tüntetés az EMMI előtt, az eseményt itt találjátok.

A mai napon a kormány visszavonta a nemzetközi tanulmányok szak megszüntetésének tervezetét, tehát sikerrel jártak a tegnapi események, viszont még nem szabad megállni, mivel több változtatás tervben van, amelyek nem lennének kedvezőek a magyar felsőoktatás jövőjére nézve, tehát folytatni kell tovább!

Az eseményről készült galériánk itt érhető el.

(a szerző fényképe)

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]