Rész-megállapodást írt alá az EMMI és a HÖOK

8 pontból álló részmegállapodást írt alá a HÖOK elnöke, Nagy Dávid és az emberi erőforrások minisztere. A fennmaradó kérdéseke megtárgyalására a Felsőoktatási Kerekasztal keretében kerül majd sor.

1. A Felek megállapítják, hogy a hallgatók által megfogalmazott 6 követelés a Kormány és a HÖOK közötti tárgyalások során részben teljesült, részben jelen megállapodás rendezi, részben teljesítetlen maradt. A Felek a fennmaradó kérdéseket a jelen rész-megállapodásban megjelölt egyeztetési fórumokon tárgyalják meg.

2. A Felek kinyílvánítják azon közös akaratukat, hogy 2013-ban folytatójék a felsőoktatás átofóg átalakítása, amelynek eredményeképp a felsőoktatásra fordított források bővüljenek.

3. A Felek tudomásul veszik, hogy az országgyűlés eltörölte a felülről tervezett keretszámok rendszerét, így a felsőoktatásban való részvétel a minőségi kritériumok teljesítésétpl és az intézményi kapacitásoktól függ.

4. A Felek – a közös felelősség jegyében – kinyílvánítják együttműködésüket a felsőoktatási intézmények pénzügyi helyzetének áttekintésében.

5. A Felek támogatják az intézmények felelős irányítását, ennek részeként – az autonómia jegyében – a Kormány biztosítja a rektorválasztás korábbi rendszerét.

6. A miniszter – a HÖOK kérésére -él azon törvényben rögzített jogával, hogy a mellékletben felsorolt szakokon előzetes ponthatárt állapít meg és az azt elérő vagy meghaladó, felvételt nyert hallgatók számára magyar állami ösztöndíjas helyet biztosít. Ennek érdekében a miniszter biztosítja az érintett szakok magyar állami ösztöndíjas formában való meghirdetésének lehetőségét. A Kormány törekszik arra, hogy a fenti szakokon a 240 pontot elérő vagy meghaladő eslőhelyes jelentkezők 10-20%-a számára biztosítson magyar állami ösztöndíjas férőhelyet.

7. A Felek egyetértenek abban, hogy a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek is esélyt kell teremteni a továbbtanulásra, ezért a Kormány ezen társadalmi csoportok felsőoktatásba való bejutását segítő speciális oktatási porgramokat indít. A Felek elhatározzák, hogy áttekintik a hátrányos helyzetú jelentkezőkre vonatkozó szabályozást és annak jövőbeli rendszerét közösen alakítják ki.

8. A Felek a fennmaradó kérdések megtárgyalása céljából megállapodnak egy ideiglenes mandátumú “Felsőoktatási Kerekasztal” felállításában amelyben kinyílvánítják részvételüket. A Kerekasztal a következő munkacsoportokban fejti ki tevékenységét:
a) a felsőoktatás finanszírozása (például: képzési és működési költségek biztosítása),
b) a hallgatói jogok és kötelezettségek (például: hallgatói szerződések),
c) az átalakítás átfogóbb tartalmi kérdései (péládul: rektorválasztás, képzési struktúra felülvizsgálata, felvételi eljárás, új gazdasági-pénzügyi irányítási rendszer ).

Budapest 2013. január 21.

Balog Zoltán, Nagy Dávid

 

Melléklet:

Az oktatásért felelős miniszter a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a kvöetkező szakokon a 2013. évi általános felvételi eljárásban a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre történő felvétel feltételeként az alábbi minimálisan teljesítendő felvételi követelményt (pontszámot) határoz meg:

alkalmazott közgazdaságtan 465
andragógia 445
emberi erőforrások 460
gazdálkodás és menedzsment 460
gazdaságelemzés 465
igazságügyi igazgatási 435
jogász 465
kereskedelm és marketing 460
kommunikáció és médiatudomány 470
közszolgálati 440
munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási 425
nemzetközi gazdálkodás 460
nemzetközi tanulmányok 465
pénzügy és számvitel 460
turizmus-vendéglátás 465
üzleti szakoktató 440

 

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]