Pályázat-kisokos koronavírus idejére

A koronavírus ellenére az ELTE BTK pályázatai ugyanúgy élnek, de néhány helyen alkalmazkodniuk kellett. Ebben a cikkben összeszedtük a pályázatok fő tudnivalóit, illetve a pályázatokat érintő változásokat.

Tudományos Ösztöndíj Pályázat (TÖP)

Határidő: 2020. 04. 15.

A pályázat célja a tudományos munka iránt érdeklődő hallgatók támogatása anyagilag vagy publikálási lehetőséggel. A pályázat minden graduális hallgató számára elérhető. Csak juttatásképes, nem másoddiplomás vagy PhD-s hallgató jelentkezhet a pályázatra. A dolgozat nem lehet címbejelentett szakdolgozat, sem annak résztémája, azonban bővített szemináriumi dolgozat igen. A dolgozat minimum 40 000, maximum 80 000 karakter lehet – ebbe a címlap, a tartalomjegyzék és a bibliográfia nem számít bele. Bővebb információ a pályázati kiírásban található.

Az eredeti kiíráson a koronavírusra való tekintettel változtattak. A pályázatot online kell benyújtani, és szkennelt tanári aláírás helyett elég egy legalább doktori fokozattal rendelkező, ELTE BTK alkalmazásában álló oktató által megírt ajánlóról készült képernyőképet elküldeni.

Tudományszervezési és kutatási pályázat (TKP)

Határidő: 2020. 05. 08.

A pályázat célja, hogy segítse és anyagilag támogassa a hallgatók tudományos vagy tudományszervezési munkáit, így akár konferenciaszervezést vagy a konferenciára való utazást. Jelentkezhet minden olyan ELTE BTK alapkaros hallgató, aki juttatásképes és nem lépte át képzésének ajánlott idejét. A pályázathoz szükséges egy kétoldalas pályázati leírás, két tanári ajánlás, költségvetés-összefoglaló, illetve a pályázatban résztvevők névsora. Három pályázati kategória van. 1: Egyéni, csoportos vagy diákkör, hallgatói kutatócsoport keretein belül végzett szakmai tevékenység. 2: Tudományos konferenciák, kerekasztal-beszélgetések, egyéb szakmai rendezvények szervezése. 3: Tudományos kiadványok, folyóiratok, hallgatói kötetek, konferenciakötetek. Bővebb információ a pályázati kiírásban található.

A járványügyi helyzetre való tekintettel az egyetem nem támogathat olyan eseményt, amely külföldi vagy belföldi utazást foglal magába, vagy nagylétszámú hallgatót érint. Előzetes pályázatot leadni tehát csak a 3. kategóriában megengedett. Utólagos pályázat mindhárom kategóriában benyújtható, amennyiben a projekt megvalósulása a távolmaradási kötelezettség bevezetése előtt lezajlott.

A szkennelt tanári aláírás helyett két, elég legalább doktori fokozattal rendelkező, az ELTE BTK alkalmazásában álló oktató által megírt ajánlóról készült képernyőképet elküldeni.

Kulturális és sportpályázat

Határidő: 2020. 05. 08.

A pályázat célja támogatás nyújtása a bölcsészhallgatókat érintő kulturális vagy sportrendezvények szervezéséhez. A pályázat három kategóriája a kulturális-, sport- és szakmai pályázat. Minden ELTE BTK alapkaros hallgató pályázhat. Szükséges többek között egy kétoldalas összefoglaló a pályázat céljáról, motivációjáról, résztvevők létszámáról, megvalósulásnak idejéről, illetve egy tanári ajánlás. Bővebb információ a pályázati kiírásban található.

A koronavírusra való tekintettel csak utólagos pályázat kerülhet leadásra. Előzetes pályázat abban az esetben adható le, ha a benne foglalt projekt az aktuális egyetemi szabályozás keretein belül megvalósítható.

A szkennelt tanári aláírás helyett elég egy legalább doktori fokozattal rendelkező, ELTE BTK alkalmazásában álló oktató által megírt ajánlóról készült képernyőképet elküldeni.

Honorácior

Határidő: 2020. 07. 03.

A honorácior státusz az ELTE BTK legtehetségesebb hallgatóinak minden képzési formában lehetőséget biztosít arra, hogy 50 kredit értékben egy plusz minort, szakirányt vagy adott kutatási területet szem előtt tartva egy megalapozottan összeválogatott tanegységlistát kötelező tanulmányai mellett ingyen elvégezhessen. Bővebb információ a pályázati kiírásban található.

A koronavírusra való tekintettel a papíralapú szakfelelősi engedélyek helyett a szakfelelős által megírt beleegyező emailről készült képernyőfelvétel csatolása szükséges. A szkennelt tanári aláírás helyett elég két, legalább doktori fokozattal rendelkező, az ELTE BTK alkalmazásában álló oktató által megírt ajánlóról készült képernyőképet elküldeni. A Tanulmányi Hivatalban hitelesített indexsor helyett a Neptunból szükséges letölteni Törzslapkivonat előképét, ezt kell az indexsor helyett csatolni.

Tutorálás

Határidő: 2020. 07. 03.

A Tutorálás egy (megfelelő tanári kooperáció melletti) önálló kutatást elősegítő képzési forma, amely egy vagy két félévre nyerhető el. A hallgató előre jóváhagyott kutatási tervet teljesít a tutor támogatásával. Bővebb információ a pályázati kiírásban található.

A koronavírusra való tekintettel a papíralapú tutori ajánlás, illetve a papíralapú tanegységfelelős által megírt hozzájáruló helyett a választott tutor által megírt ajánló e-mailről készült képernyőfelvétel csatolása szükséges.

A módosításokat összefoglaló dokumentum itt érhető el.

Kiemelt kép: ELTE BTK

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]