Közösség, összefogás, oktatás – A bölcsész tanári konferencián jártunk

Április 9-én szervezte meg az ELTE BTK Szakmódszertani Központja a VI. Trefort-kerti bölcsész tanári konferenciát. Szerkesztőségünk a 4. szekció ülésére látogatott el, ahol a közösség és az összefogás témája köré épültek az előadások.

Az ülést dr. Simon Gábor szekcióelnök, a Mai Magyar Nyelvi Tanszék adjunktusa nyitotta meg. Elsőként dr. Fábián Annamária, az Anglisztika Tanszék adjunktusa tartott előadást A trójai faló és Krisztus keresztje: európai kultúra- és irodalomtanítás egy multikulturális közegben címmel. A tanárnő elmondta: a közoktatásban is, de az egyetemen különösen nagy – és egyre növekvő – mértékben multikulturális a közeg, ami lehetőségek és problémák sorát is jelenti egyben. Az angol szakon persze a nyelvtudás nagyjából azonos a magyar és a külföldi hallgatóknál – hiszen ez alapvető követelménye a felvételnek –, viszont az irodalom tanítása esetén már több a felmerülő kérdés. Az előadás azt a helyzetet állította középpontba, hogy a keleti országokból érkező hallgatók igen magas hányada nincs tisztában a számunkra természetes zsidó-keresztény és görög kultúrkör alapvető fogalmaival. Remek példa erre a trójai faló motívuma: míg nálunk az ókori görög kultúra a közoktatás egyik alapja, addig egy pakisztáni hallgatónak semmit nem mond például a „trójai vírus” metafora. Ez a probléma nemcsak a tanár, de a hazai hallgatók számára is megnehezíti a legátlagosabb oktatási helyzeteket is, Fábián Annamária azonban két megoldási lehetőséggel is előállt: az egyik opció az, hogy az európai kulturális alapokat nem ismerő vendéghallgatók valamilyen formában képzést kapjanak ezekből az anyagokból; a másik pedig, hogy a tanár a nemzetiségi kultúrától független, alapvető motívumokhoz nyúljon az órákon – ilyen például a fa, amely a világ legtöbb részén hasonló szimbolikával bír.

Igen motiváló előadást tartott Kodácsi Boglárka és Sz. Tóth László Van-e létjogosultsága az „elit” iskoláknak? – Egy iskolák közötti együttműködés tapasztalatai címmel. A két tanár közös munkáját az motiválta, hogy megfigyeléseik szerint – például online megnyilvánulások alapján – az Eötvös József Gimnázium és az Apáczai Csere János Gimnázium diákjai előszeretettel rivalizálnak a másik iskolával. A helyzet javítása érdekében rendhagyó órákon hozták össze a két iskola egy-egy osztályát, ahol az elit iskolák előnyeit és hátrányait állították középpontba, konstruktív vitákra késztették a gyerekeket, valamint kooperatív módszerekkel igyekeztek lebontani a diákok közötti láthatatlan falakat. Az együttműködés elmondásuk szerint igen sikeres volt: a témafelvető Háy-novella a legtöbb gyereket megérintette és gondolkodásra ösztönözte, a tanulók meglepő határozottságról és szociális érzékenységről tettek bizonyságot, és ami a legfontosabb: saját bevallásuk szerint is rengeteget veszítettek előítéleteikből a másik iskolára vonatkozóan, sőt barátságok is kialakultak köztük.

Kodácsi Boglárka és Sz. Tóth László

Kodácsi Boglárka és Sz. Tóth László

Az ülés harmadik előadását Pfeiffer Tamás István tartotta Tanárok módszertani megújulása hálózati rendszerben címmel. A tanár úr arról beszélt, hogy bár a legtöbb tanár tisztában van a szakmai megújulás fontosságával (nemcsak a kiégés ellen, hanem a gyerekek érdekében is), mégis nehezen veszi rá magát, hogy utat találjon a rengeteg lehetőség között, melyet a megszámlálhatatlan honlap, egyesület és szakkönyv nyújt. Erre kínál megoldást az a pályázati rendszer, amely korszerű óratervek és feladatlapok beadására és bírálására ösztönzi a gyakorló pedagógusokat; ezek pedig bárki számára szabadon elérhetők, így a tanárok hálózatos rendszerben adhatják körbe az ötleteket és kritikai megjegyzéseket.

Pfeiffer Tamás István

Pfeiffer Tamás István

A szekcióülést Nagy Viktória, egyetemünk hallgatója zárta, aki jelenlegi szakmai gyakorlatát tölti Győrben, az Audi Hungaria Schuléban. Nagy Viktória Kooperatív tanítási módszerek az idegennyelv-oktatásban címmel elsőként a hagyományos csoportmunka és a kooperatív tanulás különbségéről beszélt: előbbi esetén a csoporton belül nem alakul ki függés és egyéni felelősség, és gyakran egyetlen tagra hárul az összes feladat és döntés is; a kooperatív feladatoknál azonban a csoporton belül pozitív függés jelenik meg, és egyénileg minden tag vállal önálló részt az elvégzendő feladatból. Ilyen kooperatív gyakorlat például a skála felállítása, a partnerinterjú, valamint a mozaikmódszer – ezek részleteiről rengeteg információ érhető el az interneten és a szakirodalomban.

Összességében tehát nemcsak tanulságos, de igen motiváló légkört is teremtettek a megszólalók – alig várjuk a következő bölcsész tanári konferenciát.

Fotók: Bartha Regina

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]