Szakkollégium-térkép: Illyés Sándor Szakkollégium

Szakkollégiumokat bemutató cikksorozatunk első részében az Illyés Sándor Szakkollégiummal ismerkedhettek meg.

Az Illyés Sándor Szakkollégium az ELTE ötödik és egyben legújabb szakkollégiuma, mely a pszichológia, a nevelés- és az egészségtudományok iránt érdeklődő hallgatók tudományos-szakmai közösségének kollektív tehetséggondozó helyszíneként kezdte meg működését 2007 őszén. A szakkollégium küldetése társadalmilag felelős, interdiszciplináris szemléletű értelmiség nevelése. Szellemisége három alappilléren nyugszik, melyek a szakmaiság, közéletiség, közösségiség; ennek jegyében kiemelten fontos ügy a társadalmi felelősségvállalás és egyéb közéleti tevékenységek. Szakkollégistáit három fakultás – a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar és a Tanító- és Óvóképző Kar – hallgatóiból toborozza, így is elősegítve a három nagy tudományterület érintkezését, termékeny együttműködését. Igazgatója jelenleg dr. Lénárd Sándor, az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetének adjunktusa.

Pluszpontot ér a tagságod, ha ösztöndíjra gyúrsz

A Köztársasági Ösztöndíj számításakor a szakkollégiumi tagság plusz pontot ér. Ezen felül különböző, szakkollégiumoknak kiírt pályázatok eredményeiből lehet részesülni szakkollégistaként, illetve az önéletrajzban is nagyon jól mutat. A szakkollégium elvégzését bizonyítvánnyal igazolják.

Akár mentor is lehet belőled

A mentorok kvázi igazgatóhelyettesek, feladatuk a tudományos munka felügyelése, a szakkollégisták tanulmányainak monitorozása, szakmai műhelyek felügyelése, szakmai orientáció. Félévente beszámolnak munkájukról a közgyűlés előtt. A pozícióra azok pályázhatnak jó kilátásokkal, akik egyetemi és szakkollégiumi tanulmányaikat sikeresen befejezték és a közgyűlés, pályázat útján, megválasztotta őket.

Kurzusok, kutatómunka

A szakkollégisták tudományos érdeklődésükhöz illeszkedő tematikus kurzusokon, illetve kutatóműhelyekben folytatott kutatások és egyéni konzultációs lehetőségek révén tesznek szert az egyetemi képzést kiegészítő, hiánypótló interdiszciplináris ismeretekre. A családias légkörű, szilárd, összetartó közösség pedig tovább erősíti a közös munkát és a kreatív ötletek felszínre kerülését.

A szakkollégium különféle választható kurzusokat kínál minden félévben, melyeket a Neptunon keresztül lehet felvenni. A kurzusok témája a szakkollégisták igényein alapszik. Gyakorlatias szemmel ez úgy néz ki, hogy a hallgatók minden félév végén virtuális ötletbörzébe kezdenek arról, milyen választható kurzusokon szeretnének részt venni a következő szemeszterben. A felvetéseket megvitatják, kiválasztják a megfelelőket, és a szakmai bizottság leszervezi őket a következő félévre.

A képzés 1+2×2 félévre bontható. Első felében az alapozó kurzusok, második felében a választott profilnak megfelelő kurzusok kapnak nagyobb szerepet. Az alapozó kurzusok keretében olyan adalékokkal bővíthetik ismereteiket a jelentkezők, amelyek az egyetemi törzsanyagból gyakran kimaradnak – ez a szakasz félévenként 3-4 kötelező kurzust jelent. Lehetőség van hozott tudás elismerésére, valamint a BA-ról jelentkezők esetében a fennmaradó BA-s féléveikhez igazítani a szakkollégiumit. A profilválasztás után – egyéni konzultációk mentén – erősen gyakorlatorientált képzésben vesznek részt a hallgatók és a választott profilnak megfelelően kapnak oktatót. Akár egyénileg is dolgozhatnak, de a csapatmunka is adott, ha többen azonos téma iránt érdeklődnek. Néhány példa az egyes profilokban (és rengeteg további lehetőség):

– vezetői: humánerőforrás-menedzsment, vezetői ismeretek

– kutatói: sportpszichológia, oktatáspolitika, autisztikus regresszió, jelnyelv használata az angol nyelv oktatásában, digitális állampolgárság

– gyakorlati-segítő: drámapedagógia, meseterápia, afázia műhely, táborszervezés, önkéntes segítés gyermekeknek

A tanterv elvégzése után a szakkollégisták bizonyítványt kapnak, melyet ünnepélyes keretek közt vehetnek át a tavaszi félévek végén rendezett diplomaosztón.

Háromfordulós felvételi

A felvételi első köre írásbeli. A jelentkezőktől három írásos munkát várnak az elbírálók: önéletrajzot, benne részletesen kifejtett érdeklődési körökkel, tapasztalatokkal (ha van, jó pont az önkéntes munka is), motivációs levlet és egy tudományos igényű írásművet, melynek terjedelme maximum 10 oldal. Szintén jó pont, ha a hallgató már egy korábban megírt munkájával jelentkezik (legyen az egy empirikus kutatás vagy tudományos igényű, önreflektív beszámoló szakmai gyakorlatról, de lehetőség van új téma választására is, ugyanis minden eljárás során új témákat írnak ki).

Akik sikeresen túljutottak az első szűrön, azokat a HR Bizottság egy szóbeli interjúra hívja. Ezen az interjún a bizottság egy vagy maximum két tagja van jelen, illetve opcionálisan a szakkollégium igazgatója és/vagy egyik mentora; a fókusz itt a jelentkezők érdeklődési körein, tervein, informáltságán, motiváltságán van. Akik megugrották a lécet, azok számára az utolsó megmérettetés egy csoportos, komplex feladatmegoldási helyzet lesz; lényege, hogy kiderüljön, hogyan „működnek” a reménybeli szakkollégisták. A harmadik forduló helyszíne – nagy valószínűséggel – a bevonótábor. Az értékelők egy előre kidolgozott kompetencialista alapján figyelik meg a résztvevőket, majd értékelik őket és hozzák meg a döntést.

Ha nem vesznek fel…

Ha a HR Bizottság úgy dönt, hogy a jelentkező szakmailag még nem elég felkészült a szakkollégiumi tagságra, javasolhatják az előkészítős státuszt. Az előkészítős hallgató azonban nem teljes jogú szakkollégiumi tag (közgyűlésen nem rendelkezik szavazati joggal), de felvehet szakkollégiumi kurzusokat, részt vehet a programokon. Ennek a státusznak feltétele, hogy a kötelező szakmai programokon vegyen részt a hallgató, beköltözzön a kollégiumba és jelentkezzen a következő felvételi eljárás keretében is a tagságra – ellenkező esetben előkészítő státuszát elveszíti. Elutasítás esetén, ha az adott félévben már nem is, de a következő eljárásban ismét meg lehet (és érdemes) próbálni.

Beköltözés, lakhatás

A szakkollégiumba nem muszáj beköltözni: van bejáró és bentlakó státusz egyaránt (a bentlakók és bejárók között a szakkollégiumi státuszban semmilyen megkülönböztetés nincs). Az ISSzK a Nándorfejérvári úti kollégiumban található, így a szakkollégistáknak is ugyanannyiba kerül az ottlakás, mint a szociális kollégistáknak. Ez az összeg jelenleg 12.320 Ft/hó. A Nándorfejérvári úti kollégium harmadik emeletén található a szakkollégium, így felszereltsége megegyezik a kollégiuméval (bővebben itt tájékozódhattok: http://nfk.kollegium.elte.hu/). A szakkollégisták számára 30 férőhely van kiutalva a kollégiumon belül. A lakhatáson felül egyszeri összeget kell fizetni a kollégiumi mágneskártyáért (1.300 Ft) és külön díja van az internethasználatnak is (2000 Ft/tanév). A közösségi programok finanszírozásához a közgyűlés által megszavazott kulturális hozzájárulás fizetendő félévente, bentlakóknak és bejáróknak egyaránt.

Rendezvények

A legkiemeltebb tudományos és kulturális rendezvény a – számos interaktív programból és egy adott téma köré szervezett tudományos konferenciából álló, minden ősszel megrendezésre kerülő – Szakmai Napok. E hagyományőrző rendezvény célja háromrétű: egyrészt egy-egy kurrens, interdiszciplináris témát, problémát jár körül a konferencia meghívott előadóinak vezetésével, másrészt a szakkollégisták prezentálják aktuális tudományos eredményeinket, harmadrészt pedig a rendezvény során mutatják be és népszerűsítik a szakkollégiumot az érdeklődőknek és főként az ELTE három érintett karának.  A közösségi programok egyébként egészen változatosak, mivel attól függ, ki milyen jellegű programot kezdeményez. Ez lehet akár filmklub, palacsintasütés, kirándulás…

A legaktuálisabb esemény a március 17 és 19 között zajló Illyés Sándor Emléknapok, amelyen idén a pszichológia érzelmi, motivációs oldala, azaz az affektív vonulat lesz terítéken. További információt, update híreket az esemény Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/events/587105778046736/) találtok, ugyanitt csatlakozni is tudtok.

 

 Miért jó Illyésesnek lenni?

„2012 őszén kezdtem a szakkoliban. Egy kedves barátnőm ajánlására jelentkeztem, mert megtetszett a pörgős csapat és a sok új ismeretszerzési lehetőség, melyet sokszor az egyetemi formánál kötetlenebbül szerezhetek meg. Bátran ajánlom a szakkollégiumot mindenkinek, aki szeretne valóban multidiszciplináris közegben lenni, aki betekintene a társtudományok világába, érdeklődik a kutatás, a gyakorlati, terápiás, vagy önkéntességgel kapcsolatos lehetőségek iránt és ezekről szívesen hallana bővebben, vagy csak tagja szeretne lenni egy jól működő szervezetnek.” (Gál Nóri)

„Jelenleg ez a második félévem az ISSzk-ban. Egy szakkolis szaktársam (aki nem is bentlakós a koliban, tehát bejárós) győzött meg arról, hogy miért is jó szakkollégistának lenni. Főleg a szakmailag inspiráló közeg és az általunk kreált kurzuspaletta volt az, ami miatt úgy döntöttem, hogy beadom a jelentkezésemet. A szakkollégiumunk – bár elsősorban a segítő szakmákat tanulókat /pszicho, gyógyped, ped, tanító, rekreáció stb./ tudja tagjai között –, mégis nyitott minden érdeklődő számára, jöjjön az ELTE bármelyik karáról. Persze fontos az általunk ápolt szakterületek iránti érdeklődés, de ami ennél is fontosabb, hogy aki jelentkezik, az vágyjon arra, hogy tanulhasson másoktól, ami iránt lelkesedik, azt bátran megossza a társaival. Az ISSzK-ban közösen rakjuk össze a tudásunkat és ezekből az eltérő tudásokból szeretnénk új, innovatív ötleteket megvalósítani. Nagyon örülök, hogy Illyéses lehetek, röpke fél év alatt az identitásom részévé vált – nem tudnám magam enélkül elképzelni.” (Páll Gábor)

„Pár hónapja vagyok szakkolis, a közösség és az önkifejezés miatt választottam. Ajánlom mindenkinek, akit érdekel valamilyen más terület, amit az egyetemen nem tanulhat és azoknak is, akik egy kiváló közösség tagjai lennének.” (Blaskó Lili)

„2011 februárja óta vagyok „illyéses”, lelkes és lelkesítő tagja a tudományos-és közéleti munkának, s a közösségnek egyaránt. A szakkollégiumhoz való csatlakozás már a gólyatábor óta érdekelt, hiszen ott hallottam először azokról a nagyszerű lehetőségekről, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakmámban sikeres és tapasztalt lehessek. A szakkollégiumba történő jelentkezést elsősorban azoknak ajánlom, akik élénken érdeklődnek tudomány iránt, ám úgy érzik, hogy az egyetem keretein belül nincs lehetőségük elmélyülni az adott témában. Szeretnék látókörüket színesíteni más szakmában jártas emberekkel végzett közös projektek révén és valós problémahelyzetek megoldásán munkálkodni a társadalmat érintő kérdésekben. Mindeközben egy szilárd, összetartó közösség részévé válni, ezzel is tovább erősítve a kreatív ötletek felszínre kerülését.” (Éberfi Zsuzsi)

„A szakkolira az egyetem folyosóján lettem figyelmes, tetszett a felvételi kiírásban szereplő téma, az autizmussal élő tehetségek. Az emailezések során a témavezető szakkollégista nagyon segítőkész volt, láttam, hogy okos és normális emberek vannak itt. Az egyetemen elég korán éreztem, hogy szeretném, ha mélyebben tudnék foglalkozni egy-két területtel, illetve hogy a gyakorlatias dolgok hiányoznak, és a barátok is, hogy őszinte legyek. Mindezt a hármat megtaláltam a Szakkoliban, ezért én mindenkinek ajánlom a felvételit, ha szeretné plusz kurzusokkal bővíteni a tudását, vagy csak éppen szeretne egy tartalmasat beszélgetni. Néha ezekből születnek a nagy gondolatok.” (Demeter Lilla)

[keretes]Ha kíváncsi vagy a szakkollégiumi körkép további részeire, itt olvashatsz róluk:

Szakkollégiumi körkép: Eötvös Collegium

Szakkollégiumi körkép: Bolyai Szakkollégium

Szakkollégiumi körkép: Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium[/keretes]

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]