Megtartották a II. Szombathelyi Gépész Szakestet

Február 12-én rendezték meg a II. Szombathelyi Gépész Szakestet, aminek keretében szombathelyi gépésszé avatták az elsőéves hallgatókat, a sikeres záróvizsgát tett végzősök pedig felavathatták gépész gyűrűiket.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is a feldíszített egyetemi menza adott helyet a Szombathelyi Gépész Szakestnek, amit február 12-én immár második alkalommal rendeztek meg. A tavaszi félév eleji esemény célja az volt, hogy ápolják a tavalyi évben elkezdett diákhagyományaikat, köszöntsék elsőéves hallgatótársaikat, és búcsúztassák végzőseiket. „Igyekeztünk az idei rendezvényünket kibővíteni, nagyobb teret adva a humornak és az ünneplésnek. Célunk továbbra is az évfolyamok, az oktatók, a támogató vállalatok, valamint az egyetemek közötti kapcsolat erősítése” – hangsúlyozta köszöntőjében Menyik Balázs harmadéves duális gépészmérnök hallgató, az ELTE IK HÖK szombathelyi ügyekért felelős alelnöke.

„A képzés után már nem az évfolyamok fognak számítani, hanem az a kapcsolatrendszer, amit az egyetemi évek alatt ki tudtak alakítani” – ezt már dr. habil. Andó Mátyás egyetemi docens, a Savaria Műszaki Intézet igazgatója mondta. „Ez az alkalom is kiváló arra, hogy ezt a kapcsolatrendszert erősítsék” – fűzte hozzá, kiemelve: két-három év elteltével már nem az lesz az érdekes, ki mikor járt egyetemre, hanem az, hogy miben tudják egymást segíteni, hiszen együtt sokkal több mindent tudnak elérni, mint egyedül. Éppen ezért, ez hosszú távon talán még fontosabb is, mint az, hogy bementek-e CNC órára, vagy sem.

Dr. habil. Andó Mátyás egyetemi docens, a Savaria Műszaki Intézet igazgatója – Fotó: Czirók Dániel

Az idei rendezvényen a hallgatói önkormányzatok és más karok mellett más egyetemekről is érkeztek küldöttségek, akik szintén külön köszöntötték a szombathelyi gépészeket. A veszprémi Pannon Egyetem küldöttei – akik egyébként a helyi szakest jelenlegi és korábbi elnökei voltak – beszéltek saját hagyományaikról: elmondták, hogy náluk az elsőévesek saját, herendi porcelánból készült korsót avathatnak, a végzősök pedig végzős korsót, amin az egész évfolyam névsora szerepel, de náluk is lehetőség nyílik gépész gyűrű avatásra a végzés évében, ahogy most már Szombathelyen is. A kecskeméti Neumann János Egyetem képviseletében érkezett hallgatók örömüket fejezték ki, amiért Szombathelyen a gépészek körében új hagyományok teremtődnek, miközben a két egyetem közötti kapcsolat erősödni látszik. A szombathelyi hallgatói önkormányzat nevében az EHÖK szombathelyi ügyekért felelős alelnöke, Hajas Ádám, míg az ELTE IK HÖK nevében Bárdosi Bence elnök köszöntötte a megjelent gépészmérnök-hallgatókat. Minden küldött kifejezte szándékát, miszerint szívesen látják a szombathelyi gépészeket valamennyi rendezvényükön.

Az ünnepélyes szakesten dr. Bak Árpád egyetemi docens, a Savaria Műszaki Intézet igazgatóhelyettesét érte a megtiszteltetés, hogy köszönthesse az elsőéves hallgatókat. Felidézte, hogy az ősi selmecbányai diákhagyományok szerint az egyetemre frissen bekerülőket pogánynak, majd a beavatási szertartáson átesetteket baleknak nevezik. Bár a hagyomány egy részét, a beavatást átvették, úgy véli, azok, akik szombathelyi gépésznek jelentkeznek, már nem lehetnek balekok, hiszen az ország legnagyobb duális gépészmérnöki képzésében vesznek részt. Beszédét követően sor került az elsőéves hallgatók ünnepélyes szombathelyi gépésszé avatására: ehhez egy, a szakest szervező bizottságon kívül senki más számára nem ismert összetevőkből álló rövid italt kellett elfogyasztani – de csak miután letették esküjüket. Ezzel hitet tettek egyebek mellett arról, hogy mindig elfogadják a megajánlott egyest dr. Szidor György oktatótól, bejárnak dr. Fenyvesi Dániel minden órájára (bizony, még az előadásokra is), és nem reklamálnak dr. Fekete Gusztávnál, se a HÖK-nél, ha angol nyelvű mechanika zárthelyi dolgozatot kapnak (hiszen nem az angolt nem fogják érteni, hanem a mechanikát). Hogy mindebből mi fog valósulni? Talán érdemes lenne három év elteltével, a szakest alkalmával erre rákérdezni. A lényeg: minden megjelent elsőéves hallgató lehúzta az italát – vagy elkortyolgatta –, majd feltűzte kitűzőjét, és ezzel ünnepélyesen is szombathelyi gépészekké váltak.

A megjelent elsőéves hallgatók – Fotó: Czirók Dániel

A hallgatói önkormányzat kezdeményezésére idén sem maradt el az elismerő oklevelek átadása azok számára, akik a tavalyi szakesttől egészen idáig tanulmányaikon felül kiemelkedő tevékenységet végeztek. Oklevélben részesült:

Simon Zsolt és Vörös Levente, akik augusztus 28-a óta foglalkoznak a Stipendium Hungaricum program keretein belül a külföldről érkező gépészmérnök-hallgatók mentorálásával.

Komondi Márk, Novák Bence, Sebestyén László Ádám, Szunyi Attila, Tóth Balázs, Moór Beatrix, Magyar Gergely, Kárász Gábor, Szilvágyi Milán, Agg Martin, Gyűrű Tamás és Szabó Dániel, a Techtogether Automotive országos mérnöki csapatversenyen induló szombathelyi csapat résztvevői, akik a 2018/2019-es tanév tavaszi félévében III., míg a 2019/2020-as tanév őszi félévben II. helyezést értek el, és nyolc különdíjat hozhattak haza.

Szunyi Attila és Tóth Balázs, a 2019/2020-as tanév őszi félévében megrendezett II. Tudományos Diákköri Konferencián elért I., illetve II. helyezéséért.

Kiss Martin, az ELTE IK hallgatói önkormányzatában végzett tevékenységéért.

Szunyi Attila és Tóth Balázs eredményes TDK-szerepléséért vehetett át elismerő oklevelet – Fotó: Czirók Dániel

Az okleveleket dr. habil. Andó Mátyás intézetigazgató adta át, de elismerésben nem csupán hallgatók részesültek: a szombathelyi gépészek nevében Menyik Balázs mondott köszönetet dr. Bak Árpád intézetigazgató-helyettesnek. Laudációjában mindenekelőtt ismertette az egyetemi docens kimagasló érdemeit, amelyek a Savaria Műszaki Intézethez kötődnek. Felidézte, hogy Bak Árpád 2017 elején került az intézetbe, ahol szakmai végzettségének megfelelően a gazdasági és menedzsmenti területhez kapcsolódó tárgyak felelősségét és oktatását vette át, stabilizálva ezzel a gépészmérnöki és műszaki menedzser képzéseket. Részt vett a műszaki menedzser-tanmenet átalakításában, és markáns szerepet vállalt a kifutó, levelezős képzés minőségi oktatásában is. 2018 év végétől átvette a duális gépészmérnökképzés koordinálásáért felelős munkacsoport irányítását, majd a rákövetkező év elején a Savaria Műszaki Intézet igazgatóhelyettese lett. Emellett a vállalati partnerekkel való kapcsolattartás és a beiskolázás szervezése is hozzá kapcsolódik.

Ezek mellett – nem kicsinyítve az eddig felsorolt érdemeit – a hallgatók számára igazán fontos dolgok is az ő nevéhez fűződnek. Többek között az első Techtogether csapat is Bak Árpád felhívására állt fel, amihez azóta is támogató hátteret biztosít. „Személyesen is bármikor fordulhatunk hozzá, akár Facebookon keresztül az esti órákban is, de visszajelzése alapján ezt nem kedveli” – hangzott el. Ahogyan az is, hogy a tanulmányokon felüli hallgatói tevékenységeknek, önszerveződéseknek mindig igyekszik teret adni és fáradságot nem kímélve megteremteni az ahhoz szükséges feltételeket. Bak Árpád a hallgatók hálájának jeléül fáradhatatlan munkájáért és lelkesedéséért jelképes ajándékot vehetett át.

Dr. Bak Árpád egyetemi docens a hallgatók kezdeményezésére elismerő ajándékot vehetett át – Fotó: Czirók Dániel

Az est kiemelkedő pillanatainak egyike a végzősök búcsúztatása volt, akik nevében Szunyi Attila mondott beszédet; felidézte az elmúlt három és fél év kiemelkedő pillanatait. Például azt, hogy előbb lett diplomája, mint diákigazolványa, vagy azt, amikor átment Gépelemek I. tárgyból – állítása szerint ez utóbbit sosem fogja elfelejteni. A beszédet követően elérkezett az az esemény, ami az elsőéves hallgatók számára talán még nagyon távolinak tűnhetett, a végzős gyűrűavatás – persze ehhez előtte nekik is eskütételre volt szükség. A sikeres záróvizsgát tett gépészmérnök-hallgatók egyebek mellett megfogadták, hogy megszerzett tudásukat folyamatosan bővítik majd, munkájukkal pedig szakmájuk tekintélyét, társadalmi megbecsülését, és a Savaria Műszaki Intézet jó hírét igyekeznek majd erősíteni. Az eskü elhangzása után gépész mivoltuk bizonyítására fenékig ürítették korsójukat, ami alján ott lapult az a bizonyos gépészgyűrű.

Gépészgyűrű eddig a végzős hallgatók ujjait díszíti csak, ám a jövő évi szakesten egy oktató is részesülhet benne. Az, hogy erre ki a legalkalmasabb az induló tanárok közül, verseny döntötte el. A hallgatókból álló szakmai zsűri véleménye és a közönség szavazatai alapján ez a személy idén dr. Borbély Tibor egyetemi docens lett.

Az est folyamán sor került még – a programban újdonságként szereplő – Legyen Ön is gépészmérnök! játékra, amelyben – két elődöntőt követően – egy oktató és egy hallgató vehetett részt. Mivel a leggyorsabban helyes válaszokat adók Lajber Kristóf mérnök oktató, valamint Horváth Kristóf elsőéves duális gépészmérnök hallgató voltak, ők szállhattak egyenként versenybe a gépészmérnök címért.

A műszaki kvíz nyertes csapata Aranydugattyú-díjban részesült – Fotó: Czirók Dániel

A régi programelemek között szerepelt a – már tavaly is nagy sikernek örvendő – Műszaki kvíz. Az első három helyezett csapat értékes nyereményekkel gazdagodott: az első helyezett az Aranydugattyú-díj mellett 50.000 Ft értékű vacsora-felajánlást kapott Vas Megyei Mérnöki Kamara jóvoltából, a második helyezett 20.000 Ft értékű könyvjutalomban részesült, míg a harmadik helyezett az ELTE IK HÖK-nek köszönhetően helyszínen felhasználható ajándékutalványt kapott.

Ha már díjakról van szó: szintén tavaly indult útjára az Aranyrugó-díj a pótvizsgák miatt a legtöbb álmatlan éjszakát okozó oktatónak – ezt idén is dr. Fekete Gusztáv egyetemi docens érdemelte ki a hallgatók szavazatai alapján. Aranynívópálca-díjban ezúttal dr. habil. Andó Mátyás intézetigazgató, egyetemi docens részesülhetett, akiről úgy vélték, leginkább hozzájárult szakmailag és emberileg is a fejlődésükhöz.

Az ünnepélyes szakesten a Savaria Műszaki Intézet oktatói és hallgatói mellett részt vett dr. Balázsy Péter megyei jegyző, címzetes egyetemi docens, Nádor István, a Vas Megyei Mérnöki Kamara elnöke, továbbá az Intézet duális partnervállalatainak vezetői és képviselői is jelen voltak.

Czirók Dániel galériája