35 éves a Földrajzi Tanszék

A jeles alkalom kapcsán ünnepi programot szerveztek, mellyel a tanszék a „60 éves a szombathelyi felsőoktatás” jubileumi rendezvénysorozathoz csatlakozott.

Az ünneplést nem olyan hagyományos forgatókönyv szerint rendezték, ahogy egy jubileumi program során szokásos. Nem elevenítették fel a tanszék elmúlt 35 évét: a rendezvény moderátora, dr. Lenner Tibor tanszékvezető csupán az elmúlt másfél évet emelte ki, amióta a szombathelyi campus és az Eötvös Loránd Tudományegyetem integrálódott. A változás a természetföldrajzi és a társadalomföldrajzi – korábban külön működő – tanszékek összevonását eredményezte, ami ma Földrajzi Tanszék néven működik a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ égisze alatt. Jelenleg nappali és levelező tagozatos, osztatlan földrajztanár szakos hallgatók képzéséért felelnek.

Idén a tanszék két nyugalmazott oktatója, dr. habil. Puskás János főiskolai tanár és prof. dr. Csapó Tamás is 65. születésnapját ünnepli, ezért a program fénypontja inkább a köszöntésük volt, beleértve a számukra meglepetésként készült jubileumi emlékkötetek leleplezését.

Csapó Tamást dr. Dövényi Zoltán professor emeritus, a Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolájának egykori vezetője köszöntötte, aki hagyományos méltató beszéd helyett „keresztkérdésekkel” inkább vizsgáztatta kollégáját, ami meglepő volt mind az ünnepelt, mind az ünneplők számára, ám a különleges módszerrel történő laudáció még inkább emelte a rendezvény fényét.

Fotó: Czirók Dániel

Puskás Jánost dr. Kubassek János köszöntötte volna, ám ő halaszthatatlan programja miatt mégsem tudott a rendezvényen részt venni, ezért papírra vetett gondolatait dr. Tóth Gábor tolmácsolta. Levelében kiemelte kollégája elkötelezettségét és áldozatos munkáját a geográfia iránt, ami által olyan életművet tett le az asztalra, ami a hazai földrajztudomány fontos és értékes kincsei közé tartozik.

Laudációjukat követően megnyitották dr. habil. Kordos László nyugalmazott egyetemi tanár gyűjteményéből készült kiállítást, ami a tanszék folyosóján két vitrinben kapott helyet.

Az időpontválasztás sem volt véletlen: hosszú idő óta hagyomány, hogy az itt dolgozó oktatók karácsonyhoz közeledve összegyűlnek és a hétköznapok taposómalmából kiszakadva koccintanak az elmúlt tanévre, miközben egy jót beszélgetnek. Ez idén sem maradhatott el, így az ünnepség végén rövid fogadás várta a megjelenteket.

A rendezvényen a tanszék egykori vezetői közül az ünnepeltek mellett részt vett dr. Károssy Csaba, a tanszék alapítója, nyugalmazott főiskolai tanár, valamint prof. dr. Veress Márton, a természetföldrajzi tanszék egykori vezetője is. Az ünneplésben a tanszék jelenlegi és egykori oktatói, hallgatói, valamint külsős kollégák is osztoztak, akik között akadtak, akik az ország másik feléről utaztak Szombathelyre, hogy tiszteletüket tehessék az ünnepeltek köszöntésén.

Czirók Dániel galériája

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]