Már lehet pályázni a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra

Július 5-ig lehet benyújtani a pályázatokat a 2019/2020-as tanévre elnyerhető Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra, melynek elsődleges célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi és tudományos eredményeket elért hallgatókat támogassa.

Idén is lehet pályázni a – korábban Köztársasági Ösztöndíj névre hallgató – Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra, melyet az emberi erőforrások minisztere adományoz oda. Ezt az egyetemek által javasolt rangsor alapján teszi. Az ösztöndíj 40.000 Ft havonta, és egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól. A 2019/2020-as tanév során a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központban 7 fő nyerheti el ezt az ösztöndíjat.

Az ösztöndíjra pályázhat az a hallgató, aki:

  • teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben vesz részt és
  • jelenlegi vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és legalább 55 kreditet megszerzett és
  • a pályázat benyújtását megelőző két aktív félévében a súlyozott tanulmányi átlaga együttesen elérte a 4,31-es átlagot és
  • a pályázat benyújtását megelőző két aktív félévében legalább 40 kreditet teljesített.

A pályázat bírálásakor a tanulmányi pontszám megállapításának alapjául a megelőző két aktív félév tanulmányi eredményét veszi figyelembe a bíráló bizottság. Amennyiben a hallgató utolsó két félévének átlaga nem éri el a központ által meghatározott minimumot, a pályázatból automatikusan kizárásra kerül.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. július 5. (péntek) 11:00

A pályázatot az egyetem rektorának címezve a Tanulmányi Hivatalban kell leadni az „A” épület 13-as irodában (ügyintéző: Modor Réka), egy eredeti és egy másolati példányban.

A pályázatról szóló részletes tájékoztató megtekinthető ide kattintva.

 

Kiemelt kép: Pixabay