Történelmi emlékhely az Eötvös József Collegium

A kollégium közel 120 éves múltjának elismeréséül újabb kitüntetésben részesült.

Az ELTE kollégiumának történelmi emlékhellyé válásáról már márciusban megszületett a döntés, az ünnepélyes avatás most szerdán történt. Palkovics László, az EMMI felsőoktatásért felelős államtitkára beszédében megemlítette, a kollégium már alapítását követő években az adott kor elitképző intézményévé vált, és ezt a második világháború utáni diktatúra sem tudta megtörni. Egyetemünk rektora, Mezey Barna szerint a kollégium azért is kivételes, mert a megálmodók céljait, az általuk vallott értékeket a múlt század politikai viharai ellenére átörökítette, és mind a mai napig hitelesen képviseli.

Az Eötvös Collegium első oktatási intézményként kapta meg a történelmi emlékhely címet (a kitüntetettek listáján olyan kiemelt helyszínek találhatóak, mint pl. a kőszegi vár, a muhi csatamező, a Corvin köz, vagy éppen a Terror Háza). Ebben a kitüntetésben a kulturális örökség védelméről szóló törvény értelmében olyan kiemelkedő jelentőségű épített vagy természeti helyszínek részesülhetnek, amelyek nemzetünk, vagy valamely hazánkban élő nemzetiség történelmében meghatározó jelentőséggel bírnak, ahol az ország politikai vagy kulturális életét befolyásoló és ezért megemlékezésre alkalmas intézkedések történtek.

A kollégiumot Eötvös Loránd abból a célból alapította 1895-ben, hogy a magyar nemzet legtehetségesebb egyetemi polgárait támogassa, tudományos előmenetelüket segítse. Az intézmény célja ma is az olyan kiválóan felkészült szakemberek képzése, akik tudományterületükön az átlagot meghaladó tudással rendelkeznek, önálló kutatómunkára képesek, és akiknek a tudomány művelése nem csupán szakma, hanem tanári hivatás is. A nagy múltú intézmény négy ELTE-s kar hallgatóit fogadja be: túlnyomó részben bölcsészhallgatók, de mellettük a Természettudományi Kar, az Informatikai Kar, illetve a Társadalomtudományi Kar tanulói is jelentkezhetnek ide.

Fotó: Illyés Tibor

Forrás: mno.hu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]