Könyv-örökbefogadók kerestetnek! – Az Egyetemi Könyvtár támogatásáról

Fogadj örökbe egy könyvet! Az Egyetemi Könyvtár szeretettel várja a könyv-örökbefogadók támogatását. Miért fontos ez? Mert egy könyvtár könyveinek, dokumentumainak rendben tartása, feljavítása, restaurálása olyan létszükséglet, amelyet az intézmény saját forrásaiból nem tud folyamatosan biztosítani. Amellett, hogy megmentenek egy könyvet, az örökbefogadók és a könyvtár alapítványát támogatók fokozat szerint számos előnyben részesülnek. A részleteket látványos fotókkal a következőkben közöljük.

Az Egyetemi Könyvtár mintegy 1,5 milliós állománya folyamatos állagmegóvást, konzerválást, vagy akár egyes dokumentumok esetében sürgős restaurálást igényel. Mindezek megvalósítása is ott szerepel a 2005-ben alakult Egyetemi Könyvtárért Alapítvány céljai között, melynek kuratóriumi elnöke DrKiszl Péter. A világon ugyanis nincs egyetlen olyan nagy és komoly könyvtár sem, amelynek minden könyve hibátlan állapotban lenne, a régi könyvek restaurálása viszont egy folyamatos, bonyolult és költségigényes munka, amelyet egy könyvtár a bevételeiből nem tud folyamatosan finanszírozni – ezért fontosak nagyon a támogatók. Míg egy új könyvet viszonylag olcsó és könnyű feladat újrakötni, a régi könyvekhez, a legértékesebb és legszebb állomány javításához szakértelem, drága anyagok és sok-sok munkaóra kell. Előfordul, hogy egy-egy ősnyomtatvány vagy kódex restaurálása egy évig is eltart, sokszor laponként kell megmenteni egy munkát. A restaurálási munkálatokról további információt és fotót itt találtok.

restauralas_elottrestauralas_utan

2005-ben például Mádl Ferenc is csatlakozott az örökbefogadók közé Gratianus 1548-ban megjelent Decretium című monumentális jogi művének támogatásával, de az örökbefogadott könyvek között szerepel egy 17. századi Mercator-atlasz is, és még számos más dokumentum, amelyekről ezen a linken láthattok fotókat.

Az Egyetemi Könyvtárnak az alapítványon keresztül bárki bármilyen összeget adományozhat, de célirányosan is teheti ezt, rossz, javítandó állapotban lévő könyvek rendbetételét támogathatva. Ilyen, restaurálásra szoruló könyvek: egy 17. századi héber Biblia (1. kép), egy 16. századi könyv, amely Róma antikvitásairól, épületeiről készült metszeteket közöl (2. kép), Dávid zsoltárainak egy 1697-es, Debrecenben készült kiadása és Kempis Tamás Krisztus követése című művének egy 1678-as, Nagyszombaton készült kiadása, amelyek a Régi Magyar Könyvtár részei (3. és 4. kép) és Petrus Apianus híres és látványos asztronómia művének, az Astronomicum Caesareum-nak 1540-es kiadása (5. kép).

17. századi héber Biblia

Róma antikvitásairól, épületeiről készült metszeteket közlő 16. századi könyv

Dávid zsoltárainak egy 1697-es, Debrecenben készült kiadása

Kempis Tamás Krisztus követése című művének egy 1678-as, Nagyszombaton készült kiadása

Astronomicum Caesareum, 1540-es kiadás

Minden örökbefogadó és alapítványi támogatást befizető személy az Egyetemi Könyvtár támogatójaként oklevelet kap, neve pedig felkerül az alapítvány honlapjára és a fenti online katalógusba is, hacsak ezt kifejezetten nem kéri. A támogatók emellett rendszeres elektronikus értesítést kapnak a könyvtár rendezvényeiről.

A könyv-örökbefogadási program több támogatói fokozattal rendelkezik, ezek a következők:

  • Az Egyetemi Könyvtár támogatója (50.000 Ft adomány alatt): előzetesen egyeztetett időpontban az örökbefogadott könyvvel kapcsolatos exkluzív bemutatón vehet részt.
  • Az Egyetemi Könyvtár bronz fokozatú támogatója (50.000 – 200.000 Ft közötti adomány): a fentieken túl két fő részére örökös ingyen kölcsönzőjegyet és kiállításainkra szóló belépőt kap.
  • Az Egyetemi Könyvtár ezüst fokozatú támogatója (200.000 – 1.000.000 Ft közötti adomány): a fentieken túl megkapja az örökbefogadott könyv teljes digitális másolatát és neve feltüntetésre kerül az örökbefogadott könyvben.
  • Az Egyetemi Könyvtár arany fokozatú támogatója (1.000.000 Ft feletti adomány): a fentieken túl a könyvtár válogatott reprezentatív könyvcsomagját is megkapja, illetve az 5.000.000 Ft feletti adományozók nevét a díszterem márványfalába vésve is megörökítik.

A közvetlen kapcsolatot a könyvtárral az örökbefogadáshoz vagy a támogatáshoz az itt felsorolt elérhetőségeken keresztül lehet felvenni.

 

Képek: Cséka György

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]