A Magyar Nemzeti Bank kiválósági ösztöndíjpályázata

2021. március 15-ig lehet jelentkezni a Magyar Nemzeti Bank kiválósági ösztöndíjára. Pályázni közgazdasági elemző, biztosítási és pénzügyi matematika, pénzügy, számvitel, valamint vezetés és szervezés mesterszakokon tanuló nappali hallgatók tudnak.

Újból lehet pályázni a Magyar Nemzeti Bank által a 2021/22-es tanévre kiírt kiválósági ösztöndíjra. A nyertes pályázók havi 40.000 forint juttatásban részesülnek a tavaszi szemeszter (február–június) folyamán. Közgazdasági elemző, biztosítási és pénzügyi matematika, pénzügy, számvitel, valamint vezetés és szervezés mesterszakokon tanulmányokat folytató hallgatók jelentkezését várják. A támogatásban 6 fő részesülhet.

Olyan fentebb említett szakokon tanulók jelentkezését fogadják el, akik tanulmányaikat nappali munkarendben, állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában folytatják, és a 2021/2022-es tanév tavaszi félévében a támogatott szakon aktív jogviszonnyal rendelkeznek. Szükséges még az is, hogy a támogatott szakon legalább két félévet teljesítsenek, és a legutolsó két aktív félévben legalább 54 megszerzett kredittel rendelkezzenek. Abban az esetben, ha a pályázó még nem rendelkezik a mesterszakon két aktív, lezárt félévvel, akkor  az alábbi alapszakokon teljesített utolsó két aktív félévét lehet az átlagszámítás alapjául venni: alkalmazott közgazdaságtan, gazdálkodás és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, valamint pénzügy és számvitel. További kritérium, hogy a szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90%-át teljesítették, továbbá a legutolsó két aktív félévben a megszerzett érdemjegyek kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga legalább 4,00, és a legutóbbi két félévben tudományos, illetve egyéb szakmai munkát végeztek.

Az érvényes pályázathoz beküldendő a kitöltött és aláírt adatlap, a teljesítmények igazolása, illetve a GDPR-hozzájárulás aláírt első oldala. Ezeket a dokumentumokat a jelentkező hallgatónak elektronikus úton továbbítania kell a szakja szerinti Kar Tanulmányi Hivatalának, mivel a Nemzeti Bank a hivatalvezetőktől fogadja a pályázati dokumentumot digitális formában a pályázó által aláírt, szkennelt/lefotózott formátumban. A pályázat során nincs lehetőség hiánypótlásra.

A kiírás szerint az elbírálásból nem zárható ki olyan hallgató, aki részesült tanulmányi, illetve nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban. Azok számára azonban, akik elnyerték a Magyar Nemzeti Bank támogatását de hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, az ösztöndíj tovább nem folyósítható.

A beérkezett pályázatokat egy öt fős szakmai Bíráló Bizottság értékeli. A testület tagjait képzi a TTK HÖK és a GTI HÖK által delegált 1-1 képviselő, elnöke pedig az ELTE oktatási igazgatója.

A járványhelyzetre való tekintettel ugyan elmarad a Kiválósági oklevelek hagyományos átadóünnepsége, de az MNB fenntartja az oklevelek átadásának ünnepélyes lehetőségét akár online, akár személyes formában, ahol kötelező a díjazottak megjelenése.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 15.

A kitöltendő dokumentumokat itt találjátok.

Forrás: ELTE Hírek

Képek forrása: BME Gazdálkodás- és Társadalomtudományi Kar, Ivsz

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]