Virtuális utazási pályázat

Az ELTE Tehetséggondozási Tanácsa pályázatot írt ki azon hallgatók részére, akik hazai és nemzetközi online megvalósuló tanulmányi versenyeken, konferenciákon és workshopokon aktívan vesznek részt. A pályázatra történő jelentkezés folyamatos.

Az ELTE Tehetséggondozási Tanácsa már évek óta támogatja pályázatával a hazai és nemzetközi megmérettetéseken, konferenciákon részt vevő hallgatókat. Az elmúlt években jelentős számú diák nyert anyagi juttatást a fentebb említett eseményeken való részvétel vagy rövid kutatóút, továbbá a hallgatók szakmai útját szervező, lebonyolító és az úton részt vevő oktatók költségeinek támogatására. Bár a koronavírus-világjárvány megjelenése és elterjedése óta nincs lehetőség nemzetközi rendezvények lebonyolítására, az ELTE Tehetséggondozási Tanácsa továbbra is támogatni szeretné az egyetem hallgatóit, így a versenyekkel együtt az utazási pályázat is átkerült az online térbe.

2020. szeptember 1-től kezdődően megvalósuló online eseményekre folyamatosan nyújtható be pályázat az ELTE Tehetséggondozási Tanácsa felé. A támogatást csak olyan hallgatók nyerhetik el, akik az esemény időpontjában aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. Fontos kritérium, hogy csak egyénileg lehet pályázni, a csoportos tanulmányi verseny esetén a tagoknak egyenként kell pályázniuk.

Pályázatot benyújtani a következő linken történő regisztrációt követően, az ott megjelenő űrlap kitöltésével lehet. A pályázati űrlapra a következő dokumentumok feltöltése kötelező:

  • a konferencián/workshopon/versenyen/kutatóúton való részvétel indoklása
  • konferencia esetén az absztrakt elfogadását igazoló hivatalos dokumentum
  • workshop esetén a témavezető vagy tanszékvezető általi ajánlás
  • verseny esetén a rendezvény szervezőitől hivatalos visszajelzés
  • részletes kalkuláció a költség indoklásával és a költség kalkulációjának alapjául szolgáló hivatkozás

Nem igényelhet támogatást az a személy, aki nem számolt be korábban elnyert utazási pályázatáról, vagy beszámolója nem került elfogadásra, esetleg jogosulatlanul kifizetett ösztöndíját nem fizette vissza. Amennyiben a pályázó más forrásból is nyert támogatást az adott versenyen/konferencián való részvételére, akkor csak részfinanszírozásra pályázhat. Minden pályázó köteles feltüntetni az egyéb anyagi juttatásokat, mivel annak elmulasztása mellett igénybe vett támogatás jogosulatlan kifizetésnek értetendő.

A tanács egy online eseményen való részvételt maximum 150.000 Ft értékben támogat. Az odaítélt összeget a pályázó ösztöndíj formájában kapja meg.

A hónap 15. napjáig beérkezett pályázatok az adott hónap végéig elbírálásra kerülnek. Az elbírálási folyamatot az ELTE Tehetséggondozási Tanács tagjaiból kijelölt bizottság végzi. A pályázókat a döntés meghozatalát követő egy héten belül értesítik az eredményekről.

A nyertes hallgatóknak vállalniuk kell, hogy az esemény végét követő tizenöt napon belül jelentést készítenek eredményeikről, amit pdf formátumban elküldenek az ELTE Tehetséggondozási Tanács e-mail címére (tehetseggondozasitanacs@elte.hu). A jelentésnek tartalmaznia kell egy szöveges szakmai beszámolót és egy hivatalos részvételi igazolást az esemény szervezőitől vagy a témavezetőjétől. Továbbá a nyertes pályázóknak előadásuk alkalmával fel kell tüntetniük, hogy „A konferencia részvételt az ELTE Tehetséggondozási Tanácsa támogatta”.

A pályázatokat 2021. május 15-ig folyamatosan fogadják.

A részletes pályázati kiírás itt található.

Forrás: ELTE Hírek, ELTE Tehetséggondozási Tanács

Képek forrása: So you want to write?, Elsevier

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]