Beszámoló az előző szenátusi ülésről – részletek a szombathelyi egyesülésről

Maratoni ülés, ezzel a jelzővel illette Mezey Barna, az ELTE rektora az előző szenátusi ülést a Kancellárián, a Szerb utcai szenátusi termében. Az ülésen szavaztak a Bölcsészettudományi Kar „Egy út, egy övezet” elnevezésű kutatásáról, a rektori választás bizottságáról, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjának integrációjáról és új szakok indításáról is.

A következő év elején rektorválasztásra kerül majd sor, így a szenátus szavazott azzal kapcsolatban is, hogy a rektori pályázat kiírására és a választás előkészítésére létrejöjjön egy bizottság. A bizottság felállítását megszavazták.

A legizgalmasabb napirendi pont az ELTE és a Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központnak (SEK) integrációja volt. A szenátus már korábban döntött a csatlakozás tényéről, azonban több, a dékánok által vitatott kérdés maradt. Ezek közül az egyik a sporttudományi szakok szervezetben elfoglalt helye volt, azonban a szenátusi ülésen eldőlt, hogy a szombathelyi intézet a Pedagógiai és Pszichológiai Karhoz fog tartozni, de megőrzi önállóságát, a dékán igazgatása alatt fog működni.

Komoly vita robbant ki a SEK gépészmérnöki képzésének elhelyezésével kapcsolatban – arról, hogy a Természettudományi Kar vagy az Informatikai Kar irányítása alá kerüljön. Az előterjesztők szerint mindkét karnak van érintettsége a képzésben, a tanegységek természettudományos, illetve informatikai arányával kapcsolatban alakult ki vita a két kar dékánja között. Horváth Zoltán (IK) szerint az Informatikai Kar többet profitálna belőle, ha hozzájuk rendelnék a gépészmérnöki kart, így lehetőség nyílna arra, hogy Szombathelyen megindulhasson egy mérnökinformatikus-képzés. Egyébként a szombathelyi gépészmérnöki képzést folytató intézmény is inkább az Informatikai Kar felé hajlik. Horváth Zoltán szerint ez a döntés a versenyképesség miatt fontos. A jövőre nézve jobb lenne, ha az informatikai karhoz kerülne a képzés, és fontos, hogy a gépészmérnökök legyenek felkészülve az új technikákra.

Surján Péter, a TTK dékánja három módosító indítványt terjesztett elő, ebből egy fogalmazási változtatás. A TTK Kari Tanácsának szakmai meggyőződése, hogy a gépészmérnöki képzés inkább természettudományos, mivel  a jelenlegi képzésben a kreditek 40%-a a Természettudományi Kar kompetenciája, így szerinte nem az Informatikai Karhoz kellene csatolni. Megoldás lehet szerinte az is, hogy az ELTE alapítson egy mérnöki kart. Elmondása szerint azért kellene inkább a TTK-hoz tartoznia a gépészmérnöki képzésért felelős intézetnek, mert  náluk jelenleg is van olyan tevékenység, ami kifejezetten mérnöki, és ezt a képzést fejleszteni kell Szombathelyen – informatikai és a hagyományos gépészmérnöki irányban is. Emellett előbb-utóbb doktori képzésre is szükség lesz, ebben pedig jobban tudna segíteni a TTK.

Orosz Éva oktatási rektorhelyettes egy más megközelítésben szólt ezzel kapcsolatban, a mérnöki képzés szombathelyi történetéről beszélt: a helyi gazdaság igényei hozták ott létre ezt a képzést, és jelenleg jó szakemberek megfelelő felkészültséggel tanítanak ott. Szerintük az ELTE gondolkodjon egy új kar létrehozásában az ottani igények figyelembe vételével.

A megoldás végül az lesz, hogy a gépészmérnöki képzést folytató műszaki intézet az IK dékánjának irányítása alatt folytatja tevékenységét, de a képzés természettudományos megalapozásában a TTK jelentős részt vállal.

klarissza1

Az ELTE és a jelenlegi Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központegyesülését szintén megszavazták 36 igennel és 4 tartózkodással. Az ELTE kezdeményezni fogja, hogy az integráció tényére már a következő felvételi eljárás tekintettel legyen.

Nyíregyházi kezdeményezésre a Nyíregyházi Egyetemen kihelyezett képzésként gyógypedagógia alapképzés fog indulni.

Megszavazták továbbá a doktori iskolák és bizonyos természettudományi képzések programjának módosítását, és a matematikai, filozófia doktori iskola képzési tervének korrekcióját, továbbá a BTK gondozásában induló önálló régészet alapszak bevezetését is.

Borhy László, a BTK dékánjának előterjesztése szerint szeretnék elindítani az „Egy út, egy övezet” elnevezésű kutatást, aminek keretében a selyemút kulturális kapcsolatrendszerét kutatnák. A szenátus 34 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.

Képek: elte.hu, budapestcity.org

Kiemelt kép: karrierkozpont.elte.hu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]