Színházi képzés indul az ELTE BTK-n

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán színházi stúdiumok (theatre studies) minor indul 2016 őszétől a BA-képzésben résztvevő hallgatók számára.

A minor felelőse dr. habil. Darida Veronika egyetemi docens (Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet) lesz, helyettese dr. habil. Imre Zoltán (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet). A kurzusok résztvevői elsajátíthatják a kritikaírás alapjait, színházszociológiai és színháztörténeti ismeretekre tehetnek szert, valamint a tananyag tartalmaz olyan előadást is, amin a hallgatók a kortárs világszínházi problémákat vitathatják meg, továbbá egy tanegység szakmai gyakorlat szerzésére is lehetőséget nyújt.

Az érdeklődő hallgatók a második félév végén, idén 2016. június 23-ig jelentkezhetnek a minorra a Neptun rendszerén keresztül.

Az egyetem további tervei között szerepel a színháztudomány mesterszak indítása, várhatóan 2017-től. Darida Veronika elmondása szerint az egykori Egyetemi Színpad is újból megkezdi működését.