Számok és fun factek az idei felvételi jelentkezésről

Bár nem nagy mértékben, de idén is csökkent a felsőoktatásba jelentkezők száma: idén 105 616-an adták be jelentkezésüket, 55%-uk nő, 45%-uk férfi.

A női többség a felsőoktatási szakképzéseken és az osztatlan képzéseken egyértelmű – utóbbi valószínűleg kapcsolatban van az osztatlan tanárképzéssel. A nemek aránya az alapképzésen a legkiegyenlítettebb.

Az osztatlan képzésre jelentkezők átlagéletkora a legalacsonyabb: 21,5 év. Ez azért is érdekes, mert (érthető módon) az osztatlanosoknak a legnehezebb a későbbi szak- és irányváltoztatás, és a legfiatalabbakat gondolnánk azoknak, akiknek a legtöbbet változik az érdeklődése.

Az első helyes jelentkezéseket tekintve a legtöbben (73%) nappali tagozatra mennének, ezután következik a levelező 26%-kal, tehát feltehetően sokan kívánnak munka mellett egy új szakot (leggyakrabban mesterszakot vagy felsőfokú szakképzést) végezni. A maradék 1% az esti és a távoktatás között oszlik meg.

A jelentkezők 87%-a jelölt meg első helyen állami ösztöndíjas képzést, de a (legalább két helyet megjelölő) jelentkezők több mint negyede második helyre már önköltséges képzést tett. Akik első helyen önköltséges képzést jelöltek meg, általában gazdaságtudományi, jogi, művészetközvetítés vagy társadalomtudományi képzésre szeretnének bekerülni.

A mesterképzésre jelentkezőknél a legnagyobb az állami ösztöndíjas képzést megjelölők aránya (90,4%). Ennek egyik valószínű oka a mesterszakos félévek magasabb ára.

A képzési területeket tekintve elmondható, hogy alap- és osztatlan képzésen közel minden harmadik jelentkező (31%) első helyen valamilyen gazdaságtudományi vagy műszaki képzést jelölt meg – ez az arány tavaly még kisebb volt.

A mesterképzésre jelentkezők közt is magas az ő arányuk, de a képzési területek közül itt a bölcsészettudományok és a pedagógusképzés is népszerű. A természettudomány és a társadalomtudomány képzési területet is nagyobb arányban választották a hallgatók, mint alapképzésen – utóbbi azt is mutatja, hogy a társadalomtudományi képzéseken a hallgatók a továbbtanulásra és a szakosodásra építenek.

A jelentkezők 10%-a jelölt meg osztatlan képzést első helyen, a felsőfokú szakképzések népszerűsége kicsit emelkedett, 5%-ra. A legtöbben továbbra is alapképzésre (65%) és mesterképzésre (20%) jelentkeznek.

Az idei adatok itt, régebbiek pedig itt találhatók.

Kép: studying-in-spain.com