Út a diplomához

Nyílt pályázatot hirdet a 2013/2014. tanév őszi és tavaszi félévre az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

A hátrányos helyzetű, ezen belül is elsősorban a roma hallgatók jelentősen kisebb számban vesznek részt a felsőoktatásban, mint nem hátrányos helyzetű társaik, így az esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten a roma hallgatók felsőoktatási esélyegyenlőségének javítása, felsőfokú tanulmányaik megkezdésének folytatásának támogatása.

Az előre finanszírozott, vissza nem térítendő támogatás keretében a két szemeszterre összesen 200 ezer forint igényelhető ösztöndíj támogatásként, míg az önköltséges hallgatók félévenként legfeljebb 220 ezer forintban részesülhetnek.

Az igénybevevő akkor jogosult a második félév támogatására, ha a pályázat leadásának félévében a mintatantervben meghatározott kreditek 50%-át teljesítette, és az azt követő félévben is ugyanannál a felsőoktatási intézménynél áll hallgatói jogviszonyban.

A pályázat benyújtására a 2013-14-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézménynél hallgatói jogviszonnyal rendelkező magyar állampolgár önköltséges hallgatók jogosultak.

A pályázathoz hallgatói jogviszonyigazolás, utógondozói ellátásban lévők esetében erről szóló határozat, hátrányos helyzetűeknél gyámhatóság igazolása arról, hogy középfokú tanulmányai során védelembe vették vagy hogy rendszeres gyermekvédelmi támogatásban/kedvezményben részesült vagy intézeti/állami nevelt volt + hátrányos helyzet fennállását igazoló dokumentum és jegyző által hitelesített önkéntes szülői nyilatkozat arról, hogy alapfokú végzettséggel rendelkeznek vagy igazolás tartós nevelésbe vételről, továbbá roma származás önkéntes nyilatkozat szükséges.

Pályázni elektronikus formában 2013. december 23. éjfélig lehet.

A pályázat részletes kiírását ITT találjátok!

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]