400.000 forintot kaphatsz: nemsokára lehet pályázni a 2020/2021-es tanévre szóló Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra!

Az NFÖ-t kiemelkedő tanulmányi eredményű, szakmai téren kimagasló hallgatóknak adományozza az oktatási miniszter az egyetem felterjesztése alapján, megadott pontrendszer szerinti rangsorban, már elvégzett tevékenység honorálásaképpen. Karonként eltérő leadási határidőkkel, idén elektronikusan, a Neptunon keresztül lehet kérvényt benyújtani az ösztöndíjra.

Megkockáztatom a kijelentést, hogy legalább egy pozitívumot hozott a hallgatók életébe a koronavírus-járvány. A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (a korábbi Köztársasági ösztöndíj) megpályázásához ugyanis idén kivételesen nem félkötetnyi lepecsételt, aláírt paksamétával kell besétálni a megfelelő Tanulmányi Hivatalba, hanem elektronikus kérvényt kell benyújtani a Neptunban az Ügyintézés / Kérvények fül segítségével. Persze a pályázathoz szükséges igazolások megszerzése továbbra is a hallgatók feladata, pusztán áttevődött az online térbe – ez esetenként nehézséget, de könnyebbséget is jelenthet. Az igazolások továbbra is elengedhetetlen elemei a pályázatnak: csak a kiírásban felsorolt tevékenységekre adható pont, és csak akkor, ha ezt igazolja is a hallgató. E pontok határozzák meg a kari rangsort, amely alapján az egyetem javaslatot tesz (karonként meghatározott létszámban) az oktatási miniszter számára.

Az NFÖ összege a jövő tanévben 40.000 Ft/hó, a 10 hónapos időtartamban ez összesen 400.000 Ft-ot jelent. Az ösztöndíjszférát tekintve tehát nem kis támogatásról van szó, ami komoly segítséget, lehetőséget jelenthet az egyetemistáknak, legyen szó napi megélhetésről, lakhatásról, szórakozásról vagy a kutatásuk támogatásáról. Érdemes megpályáznia minden hallgatónak, aki az eddigi tanulmányai során elég pontot érő tevékenységet végzett (OTDK-részvétel vagy -helyezés, konferenciaelőadás, önálló publikáció, fordítás és kötetszerkesztés éppúgy számít, mint a művészeti és sporttevékenység, vagy éppen a nyelvvizsgák, hogy csak néhányat említsek). A korábban pozitívan elbírált pályázathoz beadott tételek az új pályázaton már nem érhetnek pontot.

Fontos tudni, hogy csak olyan hallgatók pályázhatnak, akik

 • teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben vesznek részt;
 • jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább 2 aktív félévre bejelentkeztek (a tanulmányi pontok is ebből adódnak);
 • e két félévben legalább 55 kreditet teljesítettek;
 • átlaga a karon meghatározott minimumot meghaladja;
 • az ösztöndíjidőszakban hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek (tehát alapszakot záró hallgatók esetében is megpályázható az ösztöndíj, amennyiben a 2020/2021-es tanévre mesterszakra felvételt nyernek);
 • pályázatát oktató támogatja.

Nem feltétel viszont, hogy állami ösztöndíjban is részesüljön a hallgató: önköltséges képzésben résztvevők is megpályázhatják. Az NFÖ elnyerése nem lehet kizáró oka az egyéb, pl. tanulmányi- vagy közéletiösztöndíj-juttatásnak sem.

A pályázat beadásának határidői:

 • ÁJK: 2020. június 30. (kedd)
 • BGGYK:  2020. július 3. (péntek)
 • BTK: 2020. július 2. (csütörtök)
 • IK: 2020. június 29. (hétfő) 8 óra
 • PPK: 2020. július 4. (szombat)
 • TÓK: 2020. július 6. (hétfő)
 • TáTK: 2020. július 5. (vasárnap)
 • TTK: 2020. június 30. (kedd) 16 óra
 • GTI: 2020. július 5. (vasárnap)

A kérvény jelen cikk publikálásának időpontjában nem mindenhol jelenik még meg a Neptun rendszerében, június 15. után viszont elérhető lesz minden karon.

Javaslom, hogy mindenki tájékozódjon a fent linkelt pályázati kiírások alapján a szükséges dokumentumokról és a kar által meghatározott specifikumokról.

Sok sikert!

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]