Programajánló a vizsgaidőszak végére

Az utolsó napokban sem maradunk események nélkül. Két nyelvészeti konferencia, egy filozófiai beszélgetés a magányról és egy pedagógiai konferencia várja azokat, akik túljutva vizsgáikon még mindig nem csömörlöttek meg a tudományoktól; vagy éppen az utolsó számonkérések előtt kicsit kizökkennének a menetrendszerűen egymásra következő könyv- és jegyzetkupacok által strukturált rendből.

Ma és holnap (január 24–25.) örvendhetnek azok, akik a nyelvészet iránt érdeklődnek: Össznyelvész konferenciát rendez ugyanis az ELTE BTK Nyelvelméleti Kutatóközpont, idén harmadjára, a BTK R épületének 423-as termében. A cél az elméleti és alkalmazott nyelvészeti területek népszerűsítése, a tudományos eredmények megismertetése a szűk szakmai köröknél szélesebb közönséggel, a tudományterületek közötti kommunikáció elősegítése. Már a program sokszínűsége is mutatja ezt az intenciót: az érveléstechnika, a szociolingvisztika, a fonetika, a nyelvtipológia vagy éppen az idegennyelv-tanulás különféle aspektusai mellett rengeteg más téma és szempont is felmerül az angol és magyar nyelvű előadások között. Az ELTE mellett a Károli Gáspár Református Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, az Ungvári Nemzeti Egyetem,  valamint egy kollaborációban a City University of New York, illetve az MTA NYTI is képviselteti magát. A program itt érhető el.

Ugyan ezt rendszeres olvasóink már tudhatják, de nem árt észben tartani, hogy a hétvégén nem ér véget a nyelvészek ténykedése: 27-én, hétfőn máris következik az újabb konferencia a BTK-n. Ezúttal Sajnovics János Demonstratio c. korszakalkotó munkájának megjelenése kapcsán Sajnovics és Hell Miksa tevékenységéről, valamint a nyelvrokonság taníthatóságáról értekeznek majd. Az eseményről részletesebben itt írtunk.

Még mindig a bölcsészettudományok terén maradva, de diszciplínát váltva elmehetünk egy másik eseményre is 27-én: A magány filozófiája címmel beszélgetés kezdődik hatkor a Kelet Kávézóban. Az esemény az ELTE Filozófiai Intézetének sorozatába illeszkedik, melyen Olay Csaba moderálásával ezúttal Lubinszki Mária filozófus, pszichológus (Miskolci Egyetem) és Kőváry Zoltán pszichológus, zenész (ELTE) beszélgetnek. A fókuszban olyan kérdések állnak majd, mint hogy mennyiben társas és mennyiben magányos lény az ember; milyen szerepe van a magánynak az életünkben; milyen helyzetekben (miért) negatívum, és melyekben (miért) pozitívum magányt élni meg. A filozófiai megközelítés mellett a két vendég végzettségéből talán következő pszichológiai aspektus is különösen érdekesnek ígérkezik, a magány (és a programleírásban is kiemelt szorongás) fogalmának több diszciplínában is meglévő terheltsége a másik tudományterület fénytörésében talán másképp látszik majd.

Utolsóként pedig egy pedagógiai konferenciát ajánlunk figyelmetekbe. Hunyady Zsuzsára, az ELTE nemrég elhunyt professor emeritájára, a Budapesti Tanítóképző Főiskola volt főigazgatójára emlékezik a Pedagógiai és Pszichológiai Kar a február 1-jei eseménnyel. Ez alkalmat ad a személyes emlékezésre éppúgy, mint (a tanárnő hagyatékának fényében) a pedagógia szakterületeivel való számotvetésre: a program szerint a pedagógus- és a kutatószerep viszonya, a tanítóképzés vagy a kora gyermekkor pedagógusainak képzése is reflexió tárgya lesz (hiszen Hunyady Zsuzsa nevéhez többek között a PPK neveléstudományi szak Kora gyermekkor pedagógiája szakirányának létrehozása is kötődik, amit a Tanító- és Óvóképző Kar gondoz). A konferencián a tanárnőnek ajánlott kötet tervét is bemutatják majd.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]