Már csak két napig lehet jelentkezni a Diszciplínák határpontján c. konferenciára!

A Hallgatók Konferenciája idén Diszciplínák határpontján címmel rendez (evidens módon hallgatói) konferenciát, amit április 16-án tartanak meg. Ha előadnád TDK-résztémád, szakdolgozatod, kutatásod, akkor siess a jelentkezéssel, ugyanis március 14-e (csütörtök) a határidő!

Elsősorban bölcsészhallgatókat szólít meg az ELTE BTK-s HaKon idei konferenciája, amit (a szakdolgozat-leadási határidő utáni napon!) április 16-án rendeznek meg. A kiírás szerint irodalomtudományi, kultúratudományi, nyelvtudományi témákban, illetve ezek határterületein kutató hallgatók előadásait várják. Részletezve ez azt jelenti, hogy irodalomelmélettel, -történettel, filológiával és textológiával, színháztudománnyal, fordítástudománnyal, kultúratudománnyal, nyelvelmélettel, nyelvfilozófiával, leíró nyelvészettel, alkalmazott nyelvészettel, beszédtudománnyal, és minden más felmerülő tudományterülettel foglakozók megszólítva érezhetik magukat. A multi- és interdiszciplináris megközelítés egyrészt párbeszédet teremt a bölcsészek között, másrészt – éppen emiatt – termékenyen hathat a kutatásokra is. Azáltal, hogy más tudományterületek képviselőivel folytatnak diskurzust, új szempontok, területek nyílnak meg a résztvevők előtt – vagyis a konferencia mintegy spirálba vonzza a hallgatókat: a meglévő kutatásukról szóló előadás új kutatási lehetőségeket vet fel, amikkel újabb konferenciákra jelentkezhetnek, s így inspirálhatnak másokat is.

Formailag tudni kell, hogy ezeket az inspiráló előadásokat 20 percbe kell belesűríteni, és ezt 10 perc vita követi. A konferencia anyagából kötet is jelenik meg a tervek szerint, nyilvánvalóan szerkesztve és válogatva. Ez az alapszakos vagy osztatlan tanáris hallgatóknak akár első publikációt is jelenthet, míg mester-, valamint doktori képzésben részt vevő hallgatók publikációs listáját (feltehetően) inkább bővíti; de az biztos, hogy mindenkinek gyakorlatot ad.

Akinek mindez érdekesen hangzik, holnap éjfélig mindenképpen adja le a 1500–2000 leütéses absztraktját a diszciplinakhataran@gmail.com címen. A jelentkezésbe foglalja bele a nevét, a képzés formáját, oktatási intézménye nevét, az előadás címét is.

A konferencia Facebook-oldala itt elérhető, az esemény pedig itt.