5 új Lendület-kutatócsoportot fogadnak be az ELTE intézményei

Kihirdette a Magyar Tudományos Akadémia a 2018-as Lendület-program nyertes pályázatait. Összesen 21 új Lendület-kutatócsoport kezdheti meg a munkáját, amelyből a legtöbb – szám szerint 5 – az ELTE intézményeinek keretein belül fog működni.

A 2018-as pályázat kiírásáról készített cikkünkben már kitértünk rá, hogy a Lendület-program célja a tudományos intézetekben és az egyetemeken folyó kutatások felpezsdítése azáltal, hogy fiatal kutatóknak teremtenek lehetőséget saját kutatásaik kiterjesztésére. A 2009-ben indított program igazi sikertörténetnek tekinthető, hisz a kezdetek óta mintegy 143 kutatócsoport jött létre, összesen 19 milliárd forintnyi támogatással.

A program népszerűségét mutatja, hogy az idei pályázati kiírásra összesen 105-en jelentkeztek. Mivel igen komoly összegekről van szó – évente akár 60 millió forint támogatást is el lehet érni egyes kategóriákban –, a pályázatok elbírálása is egy szigorú, többlépcsős rendszerben zajlott. Az első bírálatokat a pályázatokról egy legalább 3 fős, az MTA elnöke által felkért szakemberekből álló bizottság készíti el. A bírálatokat rangsorolják, majd ugyancsak az MTA elnöke által felkért zsűri tesz végső javaslatot az anonim szöveges bírálatok és pontszámok figyelembevételével az egyes pályázatok pozitív elbírálására az MTA elnökének. Végül 21 pályázatot találtak érdemesnek a pozitív elbírálásra a 105-ből. Az idén létrejött kutatócsoportok tervezett éves támogatása 823 millió forintra rúg.

Az ELTE-n alakuló 5 kutatócsoport közül 4 a társadalom- és bölcsészettudományi területeken fog végezni kutatásokat.

A Bölcsészettudományi Kar két új csoportnak is helyet ad. Az egyik Bárth Dániel vezetésével egy fiatal néprajzosokból és történészekből álló kutatócsoport, melynek célja mikrotörténeti esettanulmányokon keresztül megismerni és ismertetni a 18–20. századi katolikus és protestáns alsópapság szerepét a lokális közösségeken belül, valamint az alsópapság életkörülményeit, mentalitását. A csoport interdiszciplinaritása és az újfajta társadalomtörténeti irányzatok iránti nyitottsága is bizakodásra adhat okot a kutatómunka jövőbeni eredményeit illetően.

A BTK másik 2018-as Lendület-kutatócsoportját Földváry Miklós István vezeti. A kutatócsoport főként fiatal történészeket tömörít, vizsgálatuk középpontjában a középkori liturgia áll. Egyik elsődleges céljuk a liturgiák fenntartása az utókor számára, ezért már komoly lépéseket is tettek a korábbi kutatásaik során, ugyanis létrehozták az egyik legnagyobb, a nyugati liturgiák végzéséhez kapcsolódó emlékeket gyűjtő USUARIUM nevű adatbázist. Következő lépésként a Lendület-program segítségével a nagy mennyiségű összegyűjtött adat történeti-összehasonlító vizsgálatát szeretnék elvégezni, és ennek a munkának az eredményeit akadémiai körökben és egy szélesebb közönséget megcélzó kézikönyvsorozatban tervezik közreadni.

Az Állam- és Jogtudományi Karon Bárd Petra Dóra irányítja majd az új Lendület-csoport munkáját. Középpontban a gyűlölet-bűncselekmények és az áldozat csoportjával szembeni előítélet motiválta bűncselekmények állnak. Kutatási tervük több részből áll. Egyrészt összehasonlító elemzést szeretnének végezni a 28 uniós tagállam gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó jogszabályairól, és kísérletet tennének a legjobb gyakorlat azonosítására. Másrészt „terepre” is kimennének a kutatók, és egy magyarországi empirikus vizsgálat keretein belül a jogalkalmazás nehézségeire is szeretnének rámutatni.

Hiánypótló kutatásokat tervez végezni a Pedagógiai és Pszichológiai Karon Veres-Székely Anna és csoportja. Általános jelenség, hogy a nevelési-oktatási intézmények bármelyik szintjén igen nehezek a kezdeti hetek, az alkalmazkodás az új környezetben. Azonban a probléma gyakorisága ellenére a hatékony alkalmazkodást feltáró kulcsmozzanatok feltérképezéséről mindeddig igen kevés kutatás született. A projektben a szakemberek a legfrissebb módszerek és a modern technológia lehetőségeit is kihasználva igyekeznek hozzájárulni a nehezebben alkalmazkodók segítéséhez.

Végül, de nem utolsósorban a Természettudományi Karon Tarczay György a csoportjával nem kevesebbre vállalkozott, mint egy világszinten is egyedülálló laboratóriumi berendezés építése. Ennek segítségével – szorosan kapcsolódva a fő kutatási területéhez – asztrokémiai folyamatokat kívánnak vizsgálni. A vizsgálaton túl a berendezéssel elő is állítanának egyedi molekulákat és anyagokat, amelyeket akár molekulafizikai szinten is tudnának vizsgálni.

Minden új Lendület-kutatócsoportnak eredményekben gazdag sikeres munkát kívánunk!

Forrás: elte.hu; mta.hu

Kiemelt kép: mta.hu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]