Alföldy Géza emlékkonferencia

A világhírű magyar kutatóra, Alföldy Gézára emlékeznek november 7-én a halálának ötödik évfordulója alkalmából rendezett emlékkonferencián. A legendás magyar tudós a Heidelbergi Egyetem ókortörténeti tanszékének tanszékvezető professzora volt, munkásságát számtalan nemzetközi és hazai díjjal ismerték el.

 

Alföldy Géza 1935-ben született Budapesten, a Budapesti Egyetem ókortörténeti és régészeti szakján tanult az 1950-es években. 1965-ben Nyugat-Európába emigrált és számos neves német egyetemen oktatott, a Ruhr Egyetem tanszékvezető professzora lett, majd 1975-ben megválasztották a Heidelbergi Egyetem ókortörténeti tanszékének élére. A posztot egészen 2002-es nyugdíjazásáig betöltötte.

Nevéhez harminc monográfia és több száz egyéb publikáció fűződik, főbb kutatási területei a Római Birodalom története, epigráfiája; római társadalom-, had- és igazgatástörténet; római provinciák története; a Római Birodalom korának és a kései antikvitás historiográfiája és a római prozopográfia.

Tragikus hirtelenséggel 2011-ben érte a halál, amikor Görögországba látogatott, hogy átvegye a korfui egyetem díszdoktori címét. Az életét meghatározó ókori kultúra egyik szent helyén, az Akropoliszra tett látogatás során találkozott ő is az égiekkel.

Az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének szervezésében megvalósuló konferenciát Borhy László, intézetigazgató, az ELTE EBTK dékánja nyitja meg. Ezt követően nyolc, a magyarországi ókorkutatás különböző területeit körbejáró, előadás hangzik majd el a B épület alagsorában 10 és 13:30 között.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]