Írónők a hálón

Az OTKA projektnek köszönhetően valósult meg az a weboldal, amely tizenkét magyar írónő életútját hivatott bemutatni. Az „Írónők a hálón” az íróportrékon kívül több ezer oldalnyi digitalizált szöveganyagot is az olvasók elé bocsát, többek között eddig nehezen hozzáférhető regényeket, verseket és novellásköteteket is a 19-20. század fordulója környékéről.

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) olyan kiemelkedő eredményeket elérő kutatásokat támogatnak, amelyektől új tudományos ismeretek és felfedezések várhatóak. A „Posztdoktori pályázatok (PD) a társadalom- és bölcsészettudományok területén” szekcióban „Nőírók és publikációs fórumaik a századforduló Magyarországán” címmel nyert támogatást a Menyhért Anna vezette projekt, amely egy weboldal formájában kívánta egy összművészeti, kulturális narratívába helyezni a magyar írónők munkásságát.

A magyar irodalomtörténetben sokáig nem jutott elegendő figyelem a tehetséges női írók számára, gyakran még akkor sem, ha ismertek voltak. Napjainkban azonban megindult a kellő érdeklődés a műveik iránt, és az Írónők a hálón ebbe a folyamatba kíván becsatlakozni egy webes portál formájában.

Az Y generáció és Z nemzedék ma már természetesnek tartja, hogy az információkhoz való hozzájutás elsődleges forrása az internet és a digitális kommunikáció. Ezért is igyekeztek a projekt megálmodói egy olyan formában közkinccsé tenni az általuk kivitelezett kutatás eredményeit, amely a böngészésre, a hipertextre, a linkekre és a megosztásra épül. Az online hozzáférhetőségnek köszönhetően pedig az egyes alkotások nem egymástól elszigetelten, hanem párhuzamosan létezhetnek, ahogy a valóságban is léteztek a századfordulón.

Az Írónők a hálón Czóbel Minka, Erdős Renée, Gulácsy Irén, Lesznai Anna, Lux Terka, Ritoók Emma, Szalay Fruzina, Szikra (Teleki Sándorné), Tormay Cecile, Tutsek Anna, Wohl Janka és Wohl Stefánia munkásságát mutatja be.

A projekt vezetője Menyhért Anna, részt vették benne: Balogh Eszter, Györe Borbála, Kapus Erika, Mészáros Zsolt és Vajda Károly. A honlap elkészítésében Zsadányi Edit, Marczali Ferenc és Han Anna is közreműködött.

Forrás: elte.hu, ironok.elte.hu
Kép: ironok.elte.hu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]