Szuperhatalomhoz szuper könyv dukál

Dr. Magyarics Tamás Az Egyesült Államok külpolitikájának története című könyvének bemutatóján jártunk.

Szeptember 18-án kora délután egy különleges kerekasztal-beszélgetéssel egybekötött könyvbemutatóra került sor az ELTE BTK Gólyavár épületében. Őexc. dr. Magyarics Tamás rendkívüli és meghatalmazott dublini nagykövet, az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézetének oktatója mutatta be Az Egyesült Államok külpolitikájának története című könyvét a megjelent érdeklődők előtt. A kerekasztal-beszélgetés résztvevői dr. Szemerkényi Réka miniszterelnöki biztonságpolitikai főtanácsadó, dr. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, dr. Frank Tibor az ELTE Angol-Amerikai Intézetének oktatója, valamint a moderátor szerepében Balogh István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kijelölt biztonságpolitikai főosztályvezetője voltak.

A beszélgetésre regisztráló első húsz vendég ajándékba kapta az esemény tárgyát képező művet, így többen már a csaknem 800 oldalas, vaskos kiadvánnyal ülhettek be a bemutatóra. A beszélgetést megelőzően a könyvet kiadó Antall József Tudásközpont képviseletében Antall Péter fejezte ki a szerző iránti nagyrabecsülését, valamint abbéli örömét, hogy az AJTK aktívan járulhatott hozzá egy hiánypótló munka kiadásához.

Mert, hogy hiánypótló alkotásról beszélhetünk, az nem kétséges. Az immár második kiadását megélt, jócskán kibővített kötet azt mutatja be az olvasónak, hogy hogyan is vált ez az ország egykori brit gyarmatból a XX. századra globális nagyhatalommá, majd a század végére a világ szuperhatalmává. A hangsúly természetesen a címből adódóan az USA külpolitikáján van, ám ennek megértéséhez elengedhetetlenül szükséges bizonyos belpolitikai és gazdasági folyamatok megértése, melyeket a szerző szintén érint. Ahogy annak Nógrádi György hangot adott, kevés olyan átfogó jellegű munka jelent meg magyar nyelven mindezidáig, ami ennyire részletesen és gazdagon feltárja a modernkori nemzetközi politika, a nemzetek közötti kapcsolatok egy-egy szegmensét. Magyarics Tamás vállalkozása olyan léptékű tudományos munkaként fogható fel, mint a világszerte ismert és elismert Henry Kissinger Kínáról címet viselő bestsellere.

Magyarics Tamás könyve közvetve és közvetlenül olyan aktuálpolitikai kérdéseket is feszeget, mint az USA világhatalmi pozíciója. Vajon tényleg a tanúi vagyunk, ahogy a „Lehetőségek országa” eléri alkonyát, majd végül dicstelenül lehanyatlik? Nem véletlen, hogy ez a mindenkit foglalkoztató kérdés tematizálta leginkább a kerekasztal-beszélgetést. A Szerző, valamint Szemerkényi Réka is arra az álláspontra helyezkedtek, hogy bár trendszerű lett a közbeszédben az USA gyengeségeiről, így hanyatlásáról beszélni, a tényeket megvizsgálva látható, hogy valójában az Egyesült Államok továbbra is a világgazdaság meghatározó ereje és legnagyobb katonai hatalma marad.

Frank Tibor ehhez kapcsolódóan hozzáfűzte, hogy az USA külpolitikai irányvonalai folyamatosan, szinte kiszámíthatatlanul változnak – ez azonban nem a gyengeség jele, hanem sokkal inkább válasz a modern világpolitika által támasztott kihívásokra. 2001. szeptember 11-e, amely 1814 óta amerikai földön az első erőszakos külső betörés napját jelentette, alapjaiban rengette – és ezzel együtt változtatta – meg az USA politikai és katonai stratégiáit.

Nógrádi György – aki a közönség kérdéseire válaszolva még a romániai NATO-bázisok felállításának lehetséges forgatókönyveire is kitért – elmondta, az USA továbbra is globális hatalom marad, és az egyre magasabbra törő Kínával, illetve az amerikaiak pozícióját megrengetni kívánó putyini Oroszországgal az előttünk álló időszak világpolitikájának fő alakítója lesz.

A népszerű biztonságpolitikai szakértő viccesen megjegyezte: a terjedelmes könyvet, súlyát meghazudtoló módon könnyebb lesz felemelni, mint letenni – Magyarics Tamás egy olyan kiváló kézikönyvet hozott létre, ami minden, az Egyesült Államok és a nemzetközi politika iránt érdeklődő számára kötelező darabbá fog válni a házi könyvtár polcán.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]