Szakmai képzés az Illyés Szakkoli szervezésében

A sikeres egyetemi felvételi önmagában nem jelenti az utat a biztos karrierhez. A különböző tudományterületekben való elmélyedés és a szakmai fejlődés mind-mind kemény munkát igényelnek. Az ELTE Illyés Sándor Szakkollégium egy olyan képzési rendszert dolgozott ki, amely kellően rugalmas a hallgatói igényekkel szemben, ugyanakkor megfelelő irányvonalat is képes nyújtani az egyetemi képzés útvesztőit kiegészítve.

A rendszer kidolgozásánál nagy hangsúlyt fektettek a korszerű tanítási-tanulási elméletek bevonására, amely az igazgató, Lénárd Sándor támogatásával a gyakorlatban is megvalósulni látszik. A képzés a tanulási eredményekre alapozva állt össze. Ez a learning outcome szemlélet, amikor nem az a kérdés, hogy milyen szakirodalmakat kell elolvasni a kurzus teljesítéséhez, hanem, hogy a hallgató milyen ismeretekkel fog gazdagodni az órák által, és miben szerez jártasságot a tanulási folyamat során. Ezáltal a hallgatói igényekhez lehet igazítani a képzést, és olyan kurzusok meghirdetésére, amelyek az ő fejlődésüket segítik. További rugalmasságot jelent a képzésben a validációs eljárás (hozott tudás elismerése), amely támogatja az egyéni tanulási utak megvalósítását, így differenciált oktatás alakul ki. Kis létszámú, gyakorlatorientált tehetséggondozás zajlik, ezáltal a hallgatóknak nagy szabadságuk van saját érdeklődési körüknek megfelelő területekkel megismerkedni, és a témában jártas oktatókkal együttműködni.

A képzés a sikeres felvételi után egy bevezető Proszemináriummal indul, amely egyrészt segíti a frissen felvett szakkollégisták beilleszkedését, hangsúlyt fektetve a csapatépítésre; másrészt támogatja az információáramlást, ahol a szakkollégiummal (néhányan az egyetemmel is) első alkalommal találkozók választ kapnak a kérdéseikre. További cél, hogy a kurzus végére a résztvevők vita- és kérdéskultúrája fejlődjön, illetve produktumként előálljon egy egyéni haladási terv, amely a hosszabb távú egyéni életcélokat és a szakkollégium által kínált lehetőségeket hangolja össze, ezzel támogatva a tudatos életpálya-tervezést is.

Az alapozó kurzusok között olyan órákat kínálnak a szervezők, amelyek a különböző tudományterületekről (elsősorban pszichológia, nevelés- és egészségtudományok) érkezők számára egyaránt fontosak, ám az alapszakhoz kapcsolódóan különböző mélységben találkoztak a hallgatók az egyes témákkal. Ide tartozik a kutatásmódszertanban és a tudományos világban való jártasság, a prezentációs- és íráskészség fejlesztés, az interdiszciplináris emberismeret, valamint a tudományos rendezvényszervezés megismerése. Ez utóbbi eredménye az ebben a félévben a november 13-14-én esedékes Kreativitás témája köré szerveződő Szakmai Napok megvalósulása.

Az alapozó kurzusok elvégeztével a hallgatók három lehetőség közül választhatnak. A második félév végén kerül sor az egyes profilok melletti elköteleződésre, ahol a vezetői, kutatói és segítő irányban lehet továbbhaladni. A választott profilok mindegyikén az egyéni konzultációs órák a meghatározóak, ám három kötelezően választható kurzus közül kettő elvégzése szükséges a profilzáró vizsgára való jelentkezéshez. Ezek a vezetői profilon belül a Stratégiai emberi erőforrás menedzsment, Projekt Ciklus Menedzsment, illetve Szervezet- és vezetéselmélet; kutatói irányban a Kvantitatív technikák, Kvalitatív technikák, valamint Publikációs készségek fejlesztése; a segítő profilon pedig az Érzékenyítő tréning, Segítő készségek fejlesztése, és az Önkéntes projekt megvalósítása.

A profilok átjárhatók, így lehetőség van nem a főprofilhoz tartozó kurzus elvégzésére is, illetve akár több profil párhuzamos végzésére is. Amennyiben valaki nem tudja tehát eldönteni, hogy csapatot szervezzen-e projektvezetőként a tanulási nehézségekkel küzdő fiatalok segítésére, vagy inkább az okokat szeretné feltárni egy kutatás keretein belül, esetleg szívesen segítene néhány fiatalnak korrepetálással, beszélgetésekkel, az mindhárom területhez kapcsolódóan kap oktatói támogatást. Ráadásul számos más szakkollégistával fog találkozni, akik hasonló területek iránt érdeklődnek, és egymástól, informális keretek között is rengeteget fog tanulni.

Ha a képzés felkeltette az érdeklődésedet, látogass el az Illyés Sándor Szakkollégium honlapjára, vagy tedd fel kérdésedet a Szakmai Bizottságnak a szakmai@isszakkollegium.hu címen!

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]