Több, mint értékelhető

Kiemelkedő, jelentős, közepes és fejlesztendő. Ezzel a négy jelzővel minősítette az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) az ELTE karait. Azaz mind értékelhető volt.

Nemrég összegezték az Országos Tudományos Diákköri Konferencia utóbbi három évi rangsorát, ahol az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) elnöki munkacsoportja osztályozta a hazai egyetemeket, azon is belül a karokat. A sorrend összeállításakor 175 különböző kart értékeltek a TDK-ban elért sikeresség alapján.

Dombi József, a Szegedi Tudományegyetem professzora dolgozta ki azt az értékelési rendszert, aminek elméleti megfontolásai, algoritmusai és kategóriái jelentették a besorolás rendszerét. Az elgondolás szerint a szigorú szempontok hiteles képet festenek a magyar felsőoktatási intézmények tudományos minőségéről.

Külön öröm, hogy a Bölcsészettudományi és a Természettudományi Kar kiemelkedő minősítést zsebelt be. Ez azt jelenti, hogy a komoly szakmai zsűri szerint ezen karok intézményi tehetséggondozása kivételesen eredményes. A résztvevő karok csupán 5%-a kapta ezt a minősítést.

Az Állam- és Jogtudományi Kar és a Pedagógiai és Pszichológiai Kar jelentős minőségűnek vannak elkönyvelve, a Társadalomtudományi Kar, az Informatikai Kar és a Tanító- és Óvóképző Kar pedig közepes besorolást kapott.

A karok nagy részét, 40%-át a fejlesztendő kategóriába illesztették be, köztük szerepel a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar is.

További információért érdemes az az Országos Tudományos Diákköri Tanács 2012-es, az Egyetemi és főiskolai karok, valamint karokra nem tagozódó felsőoktatási intézmények TDK-eredményessége című kiadványát végiglapozni.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]