„A tudáskincs birtokosai és nagykövetei” – Ismét gazdagodott a szombathelyi ELTE-diplomások száma

Nyolcvanketten szereztek diplomát idén februárban az ELTE Savaria Egyetemi Központban. A február 26-án online közvetített ünnepség helyszínén személyesen négy, különböző tudományterülethez kapcsolódó hallgató vehetett részt szaktársaik képviseletében.

Az ELTE Savaria Egyetemi Központ Díszterméből online közvetített diplomaosztó ünnepségen a különböző tudományterületek és szaktársaik nevében megjelent négy hallgató mellett az egyetemet képviselő elnökség tagjai lehettek jelen. Az elnökségben helyet foglalt prof. dr. Borhy László akadémikus, az ELTE rektora, dr. Lenner Tibor, az ELTE BDPK igazgatója, prof. dr. Kollár László, az ELTE IK Savaria Műszaki Intézet intézetigazgatója, Heszteráné dr. Ekler Judit, az ELTE PPK Sporttudományi Intézet intézetigazgatója, dr. Varga Imre, az ELTE TáTK Savaria Gazdaságtudományi Tanszék tanszékvezetője, valamint dr. Koós Ildikó, az ELTE PPK Pedagógiai és Pszichológiai Intézet megbízott intézetigazgatója.

 „Sikerüket a jelen időszak fokozott nehézségeinek dacára vívták ki, bizonyságot téve nemcsak a külvilág, de önmaguk előtt is, hogy képesek gyorsan és hatékonyan alkalmazkodni a nem várt változásokhoz” – kezdte ünnepi köszöntőjét dr. Borhy László rektor, hozzáfűzve: „Ez kétségkívül olyan készség, amire egész életükben támaszkodhatnak.” A rektor kiemelte: az ELTE küldetésének tekinti a magas színvonalú, minőségi oktatás megvalósítását, a frissdiplomásokat pedig e tudáskincs birtokosainak és nagyköveteinek nevezte. „Ezek a közös sikerek aligha jöhettek volna létre a Savaria Egyetemi Központ integrációjában részt vevők áldozatos munkája nélkül, akik a szombathelyi campust az Eötvös Loránd Tudományegyetem integrált részévé, képzési és kutatási portfólióinak átalakításával pedig a régió legszínvonalasabb képzési központjává tették” – hangsúlyozta. A diplomát szerző hallgatókhoz szólva azt mondta: „Kellő tapasztalat birtokában eljött az ideje annak, hogy saját útjukra lépve megvalósítsák terveiket, akár szakmájukban való elhelyezkedésben, akár továbbtanulásban gondolkodnak.” Röviden emlékeztette őket arra, hogy a magas szintű és naprakész ismereteik birtokában a tanár végzettségűekre számítanak a Nyugat-Dunántúl pedagógusokkal történő ellátásában, a műszaki szakemberekre a külföldi tulajdonú, Szombathely környéki vállalatokban, míg egyre inkább nő a kereslet a gazdasági végzettségűek iránt is. Amennyiben viszont a továbbtanulás mellett döntenének, a Savaria Egyetemi Központ visszavárja őket – tette hozzá. Végül kifejezte reményét arra vonatkozóan, hogy a végzettek a jövőben is büszkén és aktívan, alumnusként tartoznak majd az ELTE-s közösséghez, amelyre továbbra is ugyanúgy támaszkodhatnak, ha elbizonytalanodnának kitűzött céljaikat illetően.

Prof. dr. Borhy László rektor – Fotó: Kleinhappel Miklós/ELTE SEK

A rektor gondolatait követően közvetlen hangulatú köszöntőt mondott a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ igazgatója, dr. Lenner Tibor, elsősorban azokhoz szólva, akik tanári vagy tanítói végzettséget szereztek az intézmény falai között. Talán néhányan meglepődtek, amikor arról kezdett beszélni, hogy bő egy hete a NASA sikerrel juttatta marsjáróját a vörös bolygó felszínére, miközben az irányítóközpontban dolgozók feszülten figyelték a landolást. A következő mondata azonban máris magyarázatot adott arra, hogyan kapcsolódik a diplomaosztó ünnepséghez a NASA-szenzáció, megható pillanatot teremtve még az élő közvetítés kevésbé személyes mivolta ellenére is: úgy fogalmazott, ők, oktatók szintén ilyen feszült figyelemmel és tudásuk legjavával követték nyomon a hallgatókat az intézményben eltöltött éveik során, azért, hogy az alma materükből kikerülve a legjobb tudásukkal felvértezve kezdhessék el pedagógusi pályájukat. Folytatva gondolatait, az igazgató párhuzamot vont a bolygómeghódítási kísérletek és az egyes generációk között, ami hallatán a frissen végzett tanárok szeme egészen biztosan nem maradt szárazon. „Mi még a Holdra szállás generációja vagyunk. Mi még a Pink Floyd együttes A Hold sötét oldala című lemezét hallgattuk – emlékezett vissza –, míg Önök egy olyan generációt fognak tanítani, akik a Marsra szállás bűvöletében élnek.” Ez persze szükségképpen magával vonja azt, hogy ezt a generációt egészen másként kell majd tanítani; a tudás forrásai ma már nem a pedagógusok, hanem az ő szerepük az, hogy bevezessék a diákokat a tudás világába, és az, hogy a képességeiket fejlesszék – magyarázta.

Dr. Lenner Tibor igazgató – Fotó: Kleinhappel Miklós/ELTE SEK

A Szombathelyen képzést folytató ELTE-karok dékánjai videóüzenetben köszöntötték az újdiplomás hallgatókat. Elsőként dr. Zsolnay Anikó, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar dékánja szólt hozzájuk. A PPK országos szinten fontos szerepet játszik a tanárképzésben és a pedagógus-továbbképzésben is – mutatott rá. „Nagy örömmel tölt el, hogy a most diplomázottak között köszönthetek tanár szakon végzetteket, és olyan szakembereket is, akik a pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzésen vettek részt” – mondta el a dékán, aki felhívta a figyelmet arra, hogy visszavárják őket rendezvényeikre, valamint a mester- és PhD-képzéseikre is.

„Egy ismeretlen és nehezített pályán is bizonyítani tudták az elvárt szakmai ismeretek elsajátítását Magyarország legrégebbi és legnagyobb hagyományokkal bíró egyetemén” – kezdte beszédét elismeréssel dr. Juhász Gábor, a Társadalomtudományi Kar dékánja. „Ahogy mondani szokás: a rang kötelez – szólította fel a frissdiplomásokat –, vagyis joggal várjuk el Önöktől, hogy az egyetem falain kívül kiemelkedő szakmai teljesítményükkel öregbítsék egyetemünk, karunk és a szombathelyi campus hírnevét.” Mint mondta: nemcsak Magyarország és Európa, hanem az egész világ olyan sohasem tapasztalt problémákkal néz szembe, amelyekre megfelelő gazdasági felkészültség hiányában nem lehet jó válaszokat adni. A negyedik ipari forradalom, a modernkori népvándorlás, vagy a jóléti államok átalakulásának a gazdaság és a munkaerőpiac működésére gyakorolt hatásai gazdálkodástudományi ismeretek nélkül nem lesznek kezelhetők. E kihívásokra tekintettel talán a korábbi generációnál is nagyobb felelősségük lesz abban, hogy miként használják majd mindazokat az ismereteket, amiket a képzésük során elsajátítottak – fejtegette.

Dr. Horváth Zoltán, az Informatikai Kar dékánja arra hívta fel a figyelmet, hogy bár a rendkívüli helyzetben megszervezett online diplomaosztót megelőző egy év nagy kihívások elé állította a hallgatókat, jól helyt álltak, és egyben kiváló együttműködési készségről tettek tanúbizonyságot. Elhangzott: a duális képzésben, különösen a gépészmérnök-képzésben az online oktatás nagy nehézségekkel jár, de a duális partnervállalatok segítségének köszönhetően a képzés még ilyen formában is sikeresnek bizonyult. A dékán örömmel ismertette, hogy idén húsz hallgató veheti át a gépészmérnök alapképzését lezáró BSc-diplomáját, további öt fő gépészmérnök-hallgató mesterszakon szerzett oklevelet, három fő pedig műszaki menedzser képzésen. Kiemelte: ez az első alkalom, hogy MSc-diplomákat adnak át Szombathelyen végzett gépészmérnök-hallgatóknak; velük együtt immár száz mérnököt adott a régió vállalatainak a Savaria Műszaki Intézet. Úgy véli, nagyon értékes tudásra tettek szert, és mindannyian elmondhatják, hogy az ország vezető egyetemének diplomáját szerezték meg, ami szavai szerint egy magas színvonalú képzés sikeres elvégzésének a bizonyítéka, és nemzetközi szinten is elismert. Horváth Zoltán kijelentette: a szakember-utánpótlásnak nagyon fontos szerepe van Szombathely és a régió fejlődése szempontjából, különösen a negyedik ipari forradalom korában. „Sikeresen felkészítettük a hallgatóinkat arra, hogy üzemmérnöki és kutatás-fejlesztési feladatokat is ellássanak az iparban” – mondta a dékán. Rámutatott arra is, hogy a gépészmérnöki képzés mellett az informatikusképzés is sikeres Szombathelyen, és hogy a kettő kapcsolata különösen gyümölcsöző az ipar 4.0 területén, hiszen 2020 szeptemberében elindult egy kettősdiplomás európai elitképzés, amire mindkét szakon oklevelet szerzett hallgatók jelentkezhetnek. „Visszavárjuk önöket; ha külföldi munkavállalásra indulnának, a tudásukat akkor hozzák haza” – zárta szavait.

A megjelent frissdiplomások a rektorral – Fotó: Kleinhappel Miklós/ELTE SEK

Az ünnepélyes fogadalomtételt követően a megjelent négy hallgatónak dr. Borhy László rektor nyújtotta át a díszkötéses oklevelüket. A TáTK-n diplomát szerzett hallgatók képviseletében Némethy Franciska közgazdász, a PPK-n végzettek nevében Légrády Rita közösségszervező, a BDPK és a sporttudományi képzési területen újdonsült diplomásokat képviselve Buti Nikolett testnevelőtanár–gyógytestnevelő és egészségfejlesztő tanár, az IK-n gépészmérnöki és műszaki menedzser képzéseken tanulmányaikat abszolváló hallgatók képviseletében pedig Menyik Balázs gépészmérnök vehette át a diplomáját.

Folytatva a köszöntők sorát, a gépészképzésben részt vevő partnercégek képviseletében a TDK Hungary Components Kft. ügyvezető igazgatója, Takács Balázs mondta el gondolatait, a dékánokhoz hasonlóan szintén videóüzenet formájában. Kifejtette, hogy az elmúlt évben mind a hallgatók, mind az oktatók és mind a partnervállalatok nagyon jó együttműködéssel és gyorsan alkalmazkodtak a megváltozott körülményekhez, majd rávilágított arra is, hogy 2020-ban a szombathelyi gépészekből álló csapat a Techtogether mérnökhallgatói csapatversenyen elnyerte a fődíjat, maga mögé utasítva az SZE és a BME csapatát. „Ez is nagyon jól bizonyítja azt, hogy az elmúlt évek kitartó munkájának eredményeképpen az egyetem, a hallgatók és a vállalatok elmondhatják, hogy Magyarország egyik legjobb, legrangosabb gépészmérnökképzését sikerült közösen felállítanunk és felépítenünk” – vélekedett az ügyvezető igazgató. Büszkén jelentette be: a legtöbb hallgató most már a kollégájuknak hívható, hiszen nagy többségükkel a vállalatok munkaszerződést kötöttek.

A diplomaosztó ünnepség végére a megjelent hallgatók is készültek egy-egy búcsúbeszéddel. Némethy Franciska elsősorban azt emelte ki, hogy az egyetemi évei mennyit formálták a gondolkodásmódját és az életről való elképzeléseit. „Egyszer ki kell lépni a minden szempontból biztonságot nyújtó oktatási intézmények vagy akár a szülői ház kapuján, és meg kell próbálnunk saját magunk erejéből boldogulni az életben. Számomra ehhez az egyetem, az itt folytatott tanulmányok, az itt megszerzett tudás és alapműveltség nyújtotta a legtöbb segítséget” – hangsúlyozta, majd hozzátette: az elkövetkezendő évek számukra a megszerzett tudás hasznosításáról és újabb tapasztalatok szerzéséről fognak szólni, ami során reméli, hogy oktatóik is büszkék lesznek rájuk.

Légrády Rita arról beszélt, hogy amikor 2017-ben megkezdte az első szombathelyi közösségszervező évfolyam a tanulmányait ezen a szakon, még nem tudták pontosan, mi vár rájuk, hiszen ők voltak az elsők, de ez izgalmas volt nekik, ahogyan tanáraiknak is, akik szavai szerint „nem tudhatták, milyen lesz az a közösség, ahol először kell a közösség szervezésének tudományát megszerettetniük, megtanítaniuk”. Azt is megosztotta a jelenlévőkkel, hogy nem is sejtették mennyire fel fog értékelődni a közösségi élet szerepe és a valahová tartozás érzése a diplomaszerzésük idejére. Beszédében úgy fogalmazott: „Mi, közösségszervezők az elmúlt évek során megszerzett tudásunkat most, ezekben a különleges időkben még inkább kötelesek vagyunk a társadalomban kamatoztatni és embertársaink javára fordítani, mert a tudás megszerzése felelősséggel is jár.”

Légrády Rita frissdiplomás közösségszervezőFotó: Kleinhappel Miklós/ELTE SEK

Buti Nikolett felidézte, hogy az ünnepélyes diplomaosztónak helyet adó Díszteremben korábban több egyetemi órájuk is volt, de alkalmanként szakesteket is rendeztek a falai között. „Most kezdem belátni, hogy mennyire szabadok lehettünk ezekben az években. Hiányozni fog ez az érzés, hiányozni fog mindaz, amit az ELTE szombathelyi campusa adott számunkra, mind tudásban, mind közösségben, mind élményben. Csoporttársaimmal felemlegetve egy-egy átmulatott este emlékeit tudatosult bennem, hogy sajnos ránk már nem vár több szerda esti buli” – mondta.

Menyik Balázs a Hallgatói Önkormányzatban folytatott tevékenységét emlegette fel beszédében. „Számomra mindig emlékezetes marad 2018 októbere, amikor szaktársaim biztatására indultam a szombathelyi ügyekért felelős alelnöki tisztségért a Hallgatói Önkormányzatban” – sikeres pályázatát követően két éven át képviselte az IK hallgatóit, és egyúttal sikerült közös munkával megalapozniuk a szombathelyi gépészmérnökképzés hagyományait is.

A frissdiplomás hallgatók búcsúgondolatai az ELTE Savaria Egyetemi Központ Facebook-oldalán teljes terjedelmükben elolvashatók, az ünnepség pedig visszanézhető a szombathelyi campus YouTube-csatornáján.

Kiemelt kép: Kleinhappel Miklós/ELTE SEK

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]