Alma a fájától- hogyan befolyásolja a szülők képzettsége a gyerek tanulmányait?

A felsőoktatásban hallgatók tanulmányira, életkörülményeire és az ezeket befolyásoló szülői háttérre kívánt választ találni a Eurostudent V. felsőoktatás-kutatási program felmérése.

A vizsgálat során 26 európai ország fiataljait vették gorcső alá, Magyarországon az Educatio Nonprofit Kft. koordinálta a vizsgálatot 25 felsőoktatási intézmény és csaknem 17 ezer hallgató részvételével. A felsőoktatásban tanulók társadalmi hátterének különböző elemeire, életkörülményeire, valamint nemzetközi mobilitásukra fókuszált a kutatás.

A vizsgálat eredményeiből az derül ki, hogy a legfontosabb befolyással bíró tényező a hallgatók tanulmányi életútjára a szülők iskolai végzettsége. A nem diplomás szülők gyermekei nagyobb arányban „tolják el” a belépést felsőoktatásba, míg a diplomások gyerekei a középiskola elvégzése után rögtön egyetemen, vagy főiskolán folytatják tanulmányaikat. Akik később kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat, azok nagy százalékban esti vagy levelező tagozaton tanulnak, és nagyobb arányban dolgoznak tanulás mellett.

A munkaerő-piaci jelenlét megfigyelhető a nappali tagozatos diákok körében is: 20 százalékuk tartós munkaviszonyban dolgozik, valamint sokan vállalnak alkalmi munkákat.

A kutatás arra is rávilágított, hogy sokkal heterogénebb a hallgatók összetétele, mint korábban. Ez annak köszönhető, hogy változatos az érdeklődési körük a diákoknak, sokan dolgoznak, és a késve belépők miatt különböző a hallgatók életkora.

A vizsgálat még egy fontos kérdésre rávilágított: az alacsony hallgatói mobilitásra. A megkérdezettek mindössze 4,3 százaléka tanult legalább egy félévet külföldön, 64-65 % pedig nem is tervez kimenni tapasztalatokat szerezni. A tanulmány összefüggésbe hozza a hallgatói mobilitást a szülők anyagi helyzetével. A diplomás szülők gyerekei 10 százalékkal nagyobb arányban tervezik a külföldön tanulást, mint a kevésbé iskolázott szülők gyermekei, pedig a statisztikák szerint akik külföldön tanultak, könnyebben kapnak állást.

Az EUROSTUDENT V. magyarországi eredményeiről bővebben a felvi.hu-n olvashattok.

(Forrás: edupress.hu és eduline.hu)

(Fotó: eduline.hu)