A mongolisztika kutatója az ELTE-n

Dr. Pavel Rykin november 2-3-án előadássorozatot tart a Bölcsészkaron.

Az Orosz Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének mongolista munkatársa, Dr. Pavel Rykin tart előadássorozatot a Bölcsészettudományi Karon. Az „Európai Léptékkel a Tudásért, ELTE” kutatóegyetemi projekt támogatásával, a Belső-ázsiai Tanszék meghívására érkezik az Egyetemre. 

Előadásainak köszönhetően az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a mongolisztika nagy hagyományokkal rendelkező műhelyének munkájába, illetve a hazai mongolisztika eredményei is előtérbe kerülhetnek.  A tudományos munkatárs kutatási területe nagyon fontos a Belső-ázsiai Tanszék számára: Pavel Rykin ugyanis a hazai mongolistákat is foglalkoztató középmongol nyelvállapot vizsgálata mellett például a korai mongol társadalom – itthon kevéssé vizsgált – szerkezetével is foglalkozik.

Az előadások időpontja és tematikája:

2011. november 2. 16:00
The Semantic Analysis of the Words oboq and irgen in Middle Mongolian (Az oboq és irgen terminusok szemantikai elemzése a középmongol szövegekben)

2011. november 2. 18:00
The System of Kinship and Affinity Terms in Middle Mongolian
(A rokonsági terminológia rendszere a középmongolban)

2011. november 3. 14:00
Principles of Chinese Transcription of Mongolian Words in the Chinese-Mongolian Dictionary Dada yu/Beilu yiyu (late 16th–early 17th century)
(A mongol szavak kínai átírásának alapelvei a Dada yu/Beilu yiyu című késő 16. – kora 17. századi kínai–mongol szótárban)

2011. november 3. 15:00
«Царевичи» (kö’üt) и «князья» (noyat) как базовые категории правящей элиты Монгольской империи
(A kánfiak (kö’üt) és az urak (noyat)  mint a Mongol Birodalom uralkodórétegének alapkategóriái)

2011. november 3. 16:00
Культ Неба, шаманизм и этиология смерти у монголов эпохи империи
(Égkultusz, sámánizmus és a halál etiológiája a mongoloknál, a Mongol Birodalom idején) 

Időpont: 2011. november 2–3.
Helyszín: ELTE BTK Belső-ázsiai Tanszék (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B, 211-es terem) Kivéve a november 2-i, 16:00-kor kezdődő előadást, amelynek helyszíne: Doktori Kiválósági Központ (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Ifjúsági épület)

ELTE Kutatóegyetem

Letölthető plakát (pdf)

www.elte.hu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]