A vaporwave esszenciája I.

A vaporwave-et mint zenei stílusirányzatot néhány kiemelkedő jelentőségű, 2011 és 2013 között készült mű tette prominenssé, melyeket megítélésem szerint, népszerűségüket és az irányzatra gyakorolt hatásukat tekintetbe véve választottam ki. Mind a négy alkotás (e cikkben az első kettő) négy különböző arcát mutatja a posztmodern voltából fakadóan sokszínű, szinte korlát nélküli vaporwave-nek, közelebb juttatva annak esszenciájához.

A stílusirányzatba való általános bevezetést előző cikkemben vázoltam fel, melyet itt olvashatsz.

I. Macintosh Plus – Lisa Frank 420 / Modern Computing

Mind időrendben, mind jelentőség szerint első a (Vektroid néven szintén dolgozó) Macintosh Plus Lisa Frank 420 / Modern Computing (eredetilegリサフランク420 / 現代のコンピュ Risa Furanku 420 / Gendai no Konpyū) c. műve, mely egyben vitathatatlanul a legismertebb vaporwave alkotás – és nem is csupán mint zeneszám, hiszen a Floral Shoppe album rózsaszín borítója, melyen Héliosz, a hellén napisten rodoszi fejszobra látható, a stílusirányzat univerzális szimbólumává vált: ez az első kép, melyet a szó eszünkbe idéz, akár a reneszánsz a Vénusz születését, vagy a romantika a Vándor a ködtenger felettet.

Mindenekelőtt a cím szokatlansága feltűnő: a japán írásjelek (és nyelv) használata gyakori stílusjegy; a Modern Computing kulcsszavak visszahelyezik a hallgatót abba a korba, mellyel a vaporwave foglalkozik, a kilencvenes évekbe, a technológiai fejlődés felgyorsulásának aranykorába, melynek többek között az 1986-ban megjelenő Macintosh Plus személyi számítógép volt zászlóvivője. Lisa Frank amerikai üzletasszony azonos nevű cége tarka, harsány színű tanszerek és egyéb, gyerekeknek szánt áruk gyártásával foglalkozott, míg az évek során ki nem kopott a köztudatból – a kannabiszra utaló 420-ra talán a különböző tanszerek és matricák pszichedelikus színvilága szolgál magyarázatul.

A vaporwave-számok jelentős részéhez hasonlóan a Lisa Frank 420 / Modern Computing is egy már létező alkotást vesz alapul (Diana Ross – It’s Your Move), melynek újrakeverésével, lassításával és torzításával teremt lehetőséget új jelentésrétegek felfedezésére. A banális, szerelmi témájú popdalszöveg merően eltérő értelmet nyer – maró iróniával közelíti meg a konzumerizmust: nem a bizonytalan kedves megszólítását halljuk, hanem a (lét)bizonytalan vásárlóét.

„It’s your move / […] / Time is running out, make a move” – a dalszöveg oly kifinomult iróniával fejezi ki, hogy a fogyasztói hozzáállásnak mennyire fontos összetevője az a rettenetes meggyőződés, az az áligazság, hogy vásárlásunk (vagy ideillő eufemizmussal élve: választásunk) – melyet a haszontalanság, pazarlás felett gondatlanul szemet hunyva, mihamarabb el kell intéznünk, hogy le ne maradjunk – egyfajta valódi érvénnyel bíró önkifejezés! A virtuális pláza disztópikus képét végletekig élesítik az utolsó, kulcsfontosságú sorok, melyek annak a fogyasztónak az ambivalens hozzáállását, bizonytalan megadását mutatják be, aki tudja, hogy nincs szüksége arra, melynek azonban gyarló természetétől fogva képtelen ellenállni: „I don’t understand because you won’t say yes / But you don’t say no.” Feltehetően szándékos, apró, de annál meghatározóbb módosítás továbbá a hands és a head szó cseréje és összecsengetése („It’s all in your hands / head”), mely játékosan leplezi le a tévképzetet, miszerint a fogyasztó tudatos döntéshozó, egyéniség, nem csupán egy az illúziókat kergető és befolyásolható tömegből.

A mű azonnal felismerhető, különleges hangzásvilágának, tisztán közvetített üzenetének és jobbára kielégítő kritikai fogadtatásának köszönhetően a stílusirányzat úttörő alkotásává avanzsált, és méltó népszerűségre tett szert (első, eredeti feltöltése 42 millió megtekintést ért el a YouTube-on, mielőtt a Sony Music Entertainment az eredeti zeneszám vitathatóan jogtalan felhasználásáért le nem töröltette). E népszerűség azonban a mű komoly témájának ellenére is elkerülhetetlenné tette a mémkultúrába való bevonódását.

II. Blank Banshee – Teen Pregnancy

Az előadó első albuma, a 2012-es Blank Banshee 0 a vaporwave egy olyan alműfajába nyújt bevezetést, mely mind hangzása, mind tematikája tekintetében jóval könnyebben befogadható, következésképpen népszerűbb, az addig igen jellegzetes disszonanciával visszafogottabban él, és a trap műfajának sajátosságait építi magába. Az album kevésbé tűzi ki célul az irányzat toposzainak kifejezését, kérdéseinek felvetését, valamint míg hangzása ugyan koherens, tematikája már korántsem: olyan címek férnek meg egymás mellett, mint a B:/ Start Up, a Bathsalts és a Teen Pregnancy, ez pedig jól mutatja a projekt szándékát, a vaporwave központi témáitól való eltávolodást. Ennek lehetősége szabadabbá, bár kevésbé koherenssé és komolyan vehetővé teszi a stílusirányzatot, melyet jelen album esetén csupán hangzás és a vizuális kíséret képviselnek, a címek és témák alig.

Blank Banshee jellegzetes hangzásvilága két műfaj sajátosságainak keveréke. Mindenekelőtt áthatja a vaporwave disszonanciája, nosztalgikus melankóliája, nem áll távol tőle a már meglévő zeneszámok újraértelmezésének gesztusa (bár ezzel jóval kevésbé él), ezenfelül beépíti zenéjébe magukat a hangokat, melyek első hallásra emlékeztetik az előző cikkben említett generáció befogadóit az első személyi számítógépek és a korai internet korára, a kilencvenes évekre és a kétezres évek elejére; képi világa, borítóképei, videoklipjei szintén e kor elemeiből és jellegzetességeiből merítenek. Az albumot mégis a második komponens, a trap hatása teszi sajátossá, mely többek között a lassítás hagyományával való szakításon, az ütem gyorsabbá, élessé és dominánssá válásán, a hang nyerseségén, tisztaságán, könnyen befogadható voltán érhető tetten – nyoma sincs a Floral Shoppe-re és a vaporwave-re általában jellemző, elidegenítő hangtorzításoknak.

A Teen Pregnancy nem a megosztó témája (az pusztán realitása és az eltávolító, absztraháló diszkréció hiánya miatt is kilógna a stílusirányzat toposzrendszeréből), hanem új hangzásvilága miatt kiemelendő mérföldkő: a hangzásvilág könnyebben befogadhatóvá vált, más zeneszámok felhasználása helyett a saját, eredeti komponálás került előtérbe, mely nagyobb tömegek előtt is mind ismertebbé tette a stílusirányzatot. A népszerűség azonban 2016-ban egy erőltetett videótrend, a simpsonwave felbukkanásához vezetett, melyben a sorozat a vaporwave képi stíluseleimeivel vegyült, bizarr komolytalansággal érintve olyan érzékeny témákat, mint a depresszió vagy jelen esetben a nem kívánt terhesség. Ha a vaporwave nem volna posztmodern módon ilyen kötetlen és megengedő, a simpsonwave és a hasonszőrű, igénytelen trendek nem volnának értelmezhetőek másként, mint kiábrándító vakvágányokként, melyek még egyet taszítottak az irányzat már addig is gyönge lábakon álló presztízsén.

Források:
Tucson 2013 NYTSJI – The Colorful World of Lisa Frank Goes Silent by Arielle Dollinger (2013)

Genius – Lisa Frank 420 / Modern Computing by Macintosh Plus
Wikipedia – Blank Banshee 0
Kiemelt kép (Blank Banshee 0)

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]