„Ezt a történetet együtt írjuk” – Tanévnyitó ünnepség az ELTE-n

Az ELTE 387. tanéve a hagyományokhoz híven a Szenátus ünnepi közgyűlésével kezdődött meg, melyet az ÁJK dísztermében, az Aula Magnában rendeztek meg szeptember 3-án. A járványhelyzetre való tekintettel az eseményen személyesen csak védettségi igazolvány birtokában volt lehetőség részt venni, azonban az érdeklődők a külön teremben elhelyezett kivetítőn, az elte.hu-n, illetve az egyetem Facebook-oldalán is figyelemmel kísérhették az ünnepséget.

Szabó Noémi, a rendezvény moderátora elsőként köszöntötte a meghívott vendégeket, majd Borhy László tanévnyitó beszéde következett, akit idén a Szenátus újabb négy évre az egyetem vezetőjévé választott.

„A felvételizők évek óta töretlen érdeklődése képzéseink iránt biztosítékot jelent arra, hogy az egyetemünk által nyújtott lehetőségek, valamint az általunk képviselt szellemiség időtálló értékként jelennek meg, amit fáradhatatlanul gondozni érdemes.” (Borhy László)

Köszöntőjében a rektor összefoglalta az elmúlt tanév eseményeit, nehézségeit és sikereit, és hangsúlyozta, hogy bár az egyetemi élet minden résztvevőjének ismeretlen és komoly kihívásokkal kellett szembenéznie, az ELTE a bizonytalan helyzet ellenére sem tört meg. Az intézményi struktúra változásai jelentős sikereket hoztak, a Savaria Egyetemi Központ integrációjával hiánypótló szakterületekkel gazdagodott az egyetem, a frissen alakult Gazdaságtudományi Kart pedig immár a legnagyobb hazai mesterképzési intézményként tartják számon. A tudományos életben is nagy előrelépést könyvelhetett el az ELTE az elmúlt év során: 2020-ban 5,4 milliárd forint támogatást nyert el, melyet koncentrált, innovatív kutatásokra fordíthat a jövőben. Borhy László fontos célkitűzésként említette a sokszínű projektek támogatását, a tudományos kutatások modernizálását és a tehetséges fiatalok számára az eredményes életpálya biztosítását. Egy 21. századi egyetem hatékony működéséhez, valamint a hallgatói innovációs tevékenységek kibontakoztatásához elengedhetetlen egy összetett fejlesztési terv, továbbá a fenntarthatóság szem előtt tartása is kiemelt jelentőséggel bír.

Borhy László, az ELTE rektora

Bár a koronavírus nem kedvezett a nemzetközi kapcsolatok kiépítésének, az ELTE mégis számos programban szerepet vállalt, és több szervezettel is hatékony együttműködést folytatott a tanév során. Részt vett többek között az új Erasmus+ Applikáció fejlesztésében, mely a jövőben segíti majd a hallgatókat a mobilitásokra való pályázás, illetve az ügyintézés során. Az egyetem sikeres helytállását bizonyítja az is, hogy a globális felsőoktatási rangsorban töretlenül őrzi a pozícióját, valamint, hogy a következő tanévet 11.090 elsőévessel kezdheti meg.

Az újonnan felvett hallgatókat arra biztatta a rektor, hogy éljenek az egyetem nyújtotta lehetőségekkel, vegyenek részt minél több programon, hiszen bár a jövő még mindig bizonytalan, most talán visszakaphatunk valamit abból, amit az előző tanév során nélkülöznünk kellett. Az egyetem minden lehetőségre fel van készülve, hiszen polgárai bebizonyították, hogy képesek alázattal, higgadtan, cselekvő hozzáállással szembenézni ismeretlen akadályokkal is, majd újult erővel továbbhaladni. Borhy László beszédének zárásaként köszönetet mondott minden ELTE-snek, amiért az elmúlt időszakban valódi, egyetemi közösséghez méltó együttműködésről tettek tanúbizonyságot. 

„Hiszek a mai ifjúság, a fiatalok tehetségében, egy új kor adta, eddig nem ismert felkészültségben, ugyanakkor hiszek az itt jelenlévő egyetemi vezetők, kutatók, mesterek jelenlétében, az ő tapasztalataikban és tudásukban, hiszen ez a kettő együtt vezethet minket sikerre.” (Gulyás Tibor)

A rektori köszöntő után Gulyás Tibor innovációért felelős helyettes államtitkár beszéde következett, aki az építkezés időszakaként utalt az új tanévre. Elsődleges feladatként azon elemek átgondolt felépítését nevezte meg, melyek az ötlettől az alapkutatáson és az alkalmazott kutatáson át a sikerig vezetnek. Hangsúlyozta, hogy az ELTE szerepe mind az egyéni kiválóságok, mind az együttműködések terén jelentős, melyet a Minisztérium a rendelkezésre álló források elosztásánál is figyelembe vesz. Végezetül arra biztatta a hallgatókat, hogy fektessenek plusz munkát a mindennapjaikba, mert ezek az erőfeszítések megtérülnek.

Gulyás Tibor innovációért felelős helyettes államtitkár

Az ünnepség Oláh Vilmos gitárművész előadásával folytatódott, majd a kitüntetések átadása következett, melyeket a Szenátus, illetve a Kancellár adományoz az egyetem munkatársainak kimagasló teljesítményeikért. 2021-ben tizenegyen kaptak professor emeritus címet, melyet több évtizedes magas színvonalú, hazai és nemzetközi oktatói, kutatói és közéleti tevékenység elismeréseként adományoz a Szenátus. A kiemelkedő tudományos és szakmai életútért járó Eötvös-gyűrűt pedig Erdődy Gábor egyetemi tanár (BTK) és Hudecz Ferenc egyetemi tanár (TTK) vehette át. A további kitüntetettek részletes listája itt érhető el.

„Hiszünk abban, hogy egy ELTE-s sincs egyedül, és együtt képesek vagyunk minden problémára megoldást találni.” (Varga Réka)

Az esemény Varga Réka, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökének beszédével zárult, aki főként az elsőéves hallgatókhoz szólt. Egy olyan évfolyamot köszöntött, akik csak korlátozott mértékben vehettek részt a legfontosabb közösségi élményekben, és egészen új kihívásokkal kellett szembenézniük, mégis helytálltak, és immár ELTE-polgárokként néznek egy izgalmas utazás elébe. Varga Réka szerint nem igaz, hogy az egyetemen mindent egyedül kell megoldanunk, és nincs, aki megfogja a kezünk, ha segítségre van szükségünk, hiszen sokan dolgoznak értünk és nyújtanak valódi támogatást. Arra biztatott minden hallgatót, hogy építsünk együtt egy olyan közösséget, ahová mindenki tartozni szeretne, mert mi alkotjuk majd a jövő értelmiségét. Hangsúlyozta, hogy a diploma megszerzéséig vezető úton, legyen szó oktatással vagy éppen a járványhelyzettel kapcsolatos nehézségekről, a HÖK-re mindig számíthatunk, hisz értünk, hallgatókért vannak. Ezt a történetet együtt írjuk.

Varga Réka, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke

A 387. tanév ünnepélyes megnyitója az Egyetem Nagyszombati himnuszával zárult, majd a jelenlévők megkoszorúzták Pázmány Péter emléktábláját és Eötvös Loránd mellszobrát. Az esemény visszanézhető az elte.hu-n, valamint az egyetem Facebook-oldalán is.

A képek forrása: Facebook, elte.hu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]