Széchenyi-díjasok az ELTE oktatói

A 2021. március 15-ei ünnepségek keretében a magyar állam több, ELTE-hez köthető személyt díjazott, több oktató munkáját is elismerték. Széchenyi-díjat kapott Perczel András kémikus és Prokopp Mária művészettörténész.

A Széchenyi-díj olyan magyar állami kitüntetés, amely a tudományos élet kiemelkedő képviselőinek elismeréséül szolgál. Nemzeti ünnepünk alkalmából Áder János köztársasági elnök Széchenyi-díjat adományozott Perczel András akadémikus, egyetemi tanár, az ELTE TTK Szerves Kémia Tanszék vezetője részére; továbbá Prokopp Mária művészettörténész, az ELTE BTK Művészettörténeti Intézet professor emeritája részére. Perczel András olyan eredményeket ért el a fehérjekémia és a szerkezeti biológia területén, amelyek nemzetközileg is kiemelkedőek, mindemellett fontos kiemelni iskolateremtő kutatói-oktatói tevékenységét is. Prokopp Mária az egyetemes és a magyar művészettörténet területén folytatott kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként vehette át a díjat, továbbá említésre méltó mély hivatástudatát megfellebbezhetetlen szakmai tudással ötvöző, könyvek, publikációk és ismeretterjesztő előadások sorát felvonultató életműve is.

A Magyar Érdemrend egyik fokozata a Magyar Érdemrend tisztikeresztje, amely olyan személyeknek adható, akik példamutatóak a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében és az egyetemes emberi értékek gyarapításában. Ezt a kitüntetést Keszei Ernő vegyész, az MTA doktora, az ELTE TTK Kémiai Intézet professor emeritusa, a Nemzetközi Bologna Csoport magyarországi képviselője, és Kuzmann Ernő, az MTA doktora, az ELTE TTK Kémiai Intézetének nyugalmazott egyetemi tanára kapta meg. Elismerték Keszei Ernő kimagaslóan fontos szerepét hazánk nemzetközi tudományos kapcsolatainak fejlesztésében, és Kuzmann Ernő kiemelkedő kutatói és oktatói munkáját, amit a nukleáris kémia területén végzett.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje szintén a Magyar Érdemrend egy fokozata.
Adamik Béla, az  ELTE BTK Latin Tanszékének egyetemi docense, Balogh F. András, az ELTE BTK Német Nyelvű Irodalmak Tanszékét vezető egyetemi docens, Ihász Ferenc, az ELTE PPK Sporttudományi Intézet – Szombathely egyetemi tanára és Nguyen Luu Lan Anh egyetemi docens, az ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézetének igazgatója veheti át a kitüntetést a nemzeti ünnep alkalmából. Adamik Béla a császárkori latin nyelv területi változásainak és nyelvföldrajzi tagolódásának megismerését szolgáló számítógépes adatbázis létrehozásában vállalt kimagasló szerepe elismeréseként, Balogh F. András a magyar–német kulturális kapcsolatok fejlesztéséhez fűződő munkájáért, Ihász Ferenc a sporttudomány és a terheléstan területén végzett kimagasló kutatói és oktatói munkájának fényében, Nguyen Luu Lan Anh pedig jelentős, a pszichológia tudományterületét megújító kutatói munkájának elismeréseként veheti át a kitüntetést.

Áder János köztársasági elnök Magyar Arany Érdemkeresztet adományozott Bodnár Ilona szociológus, az ELTE TÓK Könyvtárának vezetője, Radvai Teréz, az ELTE TÓK Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszékének mestertanára, Szabó Attiláné Erdélyi Erzsébet, az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének nyugalmazott főiskolai docense és Turmezeyné Heller Erika énektanár, karvezető, az ELTE TÓK Ének-zenei Tanszékének habilitált egyetemi docense részére. Elismerésre került Bodnár Ilona több évtizedes könyvtárosi, könyvtárvezetői és oktatói tevékenysége és a modern sportszociológia szemléletének, kutatásmódszereinek, illetve gyakorlatának népszerűsítésében vállalt jelentős szerepe, Radvai Teréz magas színvonalú oktatói munkája a német nemzetiségi képzés területén, Szabó Attiláné Erdélyi Erzsébet a nyelvészet, a helytörténet és a néprajz területén folytatott több évtizedes kutatói-oktatói munkája, valamint Turmezeyné Heller Erika kiemelkedő oktatói-kutatói munkája és a zenei tehetséggondozást szolgáló tudományos szakmódszertani tevékenysége.

Forrás: ELTE Hírek

Képek forrása: Szallas.hu, National Geographic

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]