Mikor és hogyan szavazhatok? ELTE HÖK-ös választások online a 2020/2021-es tanévben

A járványügyi helyzet nem teszi lehetővé az egyetemi hallgatói önkormányzati választások megszokott lebonyolítását. A most aktuális információkról cikkünkben olvashatsz.

Miért vannak máskor és máshogyan a választások?

A 2019/2020-as tanév tavaszi szemeszterében a járványügyi helyzet kialakulásával összefüggésben hozott egyetemlátogatási tilalom miatt az ELTE HÖK nem tudta megtartani a szokásos hallgatói képviselői választásait, így az ELTE HÖK Küldöttgyűlés rendkívüli döntéseket hozott a le nem folytatott választások miatt szükségessé vált kérdésekben. Az új tanévben azonban fontos célkitűzés a választások megtartása akkor is, ha a jelenlegi helyzetben ez csak alternatív megoldásokkal élve történhet meg.

Habár a nyári előrejelzések még biztatóak voltak, mára már egyértelmű, hogy a megbetegedések számának folyamatos növekedése miatt nem lenne biztonságos a választások első szakaszának – mely során a hallgatói ajánlásokat gyűjtik össze a jelöltek – megtartása. Az ajánlások hagyományos módon történő gyűjtése a „hibrid oktatás” miatt egyébként is nehézséget okozna, hiszen a legtöbb tantárgy oktatása jelenleg online módon zajlik a karokon. Ennek megfelelően a cél egy olyan, a távoktatáshoz igazodó választási rendszer kidolgozása volt, amely az online térben is megvalósítható.

Figyeljétek az egyes részönkormányzatok kiírásait, honlapjait és egyéb kommunikációs felületeit, hogy tájékozódhassatok a rátok vonatkozó változásokról.

Hogyan lehetek jelölt?

A Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya szerint minden, az intézménnyel jogviszonyban álló, aktív hallgató megválasztható tisztviselőnek vagy képviselőnek. Minden hallgató élhet aktív és passzív választási jogával, tehát egyszerre választhat és válaszható azon a kari részönkormányzati választáson, amelyen szakos jogviszonnyal rendelkezik. Különleges helyzetben vannak a kollégiumi jogviszonnyal rendelkezők, akik a KolHÖK választásain is részt vehetnek, valamint néhány kar esetében az osztatlan tanárképzés hallgatói mindkét szakpárjuk karának választásaiban részt vehetnek.

A Szombathelyen található ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ aktív státuszú hallgatói szintén indulhatnak a helyi képviselő testületi választásokon. A jelöltállítási, a bemutatkozási és a szavazási időszak időpontjai esetében a lentebb meghatározottak az irányadóak. Szavazni a Neptun felületén keresztül lehetséges, mely joggal a BDPK nappali és levelező tagozatos, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező egyetemi polgárok élhetnek 2020. szeptember 26. és október 10. között. Választókerületenként megkezdett 50 fő beiratkozott hallgató után egy képviselőt kell választani.
A BDPK HK minden aktív státuszú tagja indulhat a koordinátori választáson is. A 2020. szeptember 18-tól október 13-ig tartó bemutatkozási időszakot követően, október 14-én tartja majd alakuló ülését a képviselő testület. A koordinátor személyéről a BDPK HK Képviselő testülete dönt, a HÖK elnök egyetértésével.

Az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottsága meghatározta a választás rendjét, melynek megfelelően a jelöltállítási időszak 2020. szeptember 7. és 2020. szeptember 17. között zajlik majd le. A jelölés érvényességi feltétele a jelöltté válás szándékáról szóló nyilatkozat, valamint a képviselőjelölt nyilatkozata arról, hogy elfogadja a jelölést, valamint kijelenti, hogy összeférhetetlenségi körülmény nem áll fenn. Ezeknek a dokumentumoknak a másolatait kell elküldeni az eb@ehok.elte.hu e-mail címre, az eredeti példányokat pedig postai úton szükséges megküldeni az ELTE HÖK EB számára a jelöltállítási időszak végéig. Az EHÖK koordinátor pályázat is a fent meghatározott határidők, valamint feltételek mellett érvényesül, az ő személyéről azonban kizárólag az ELTE HÖK BDPK HK Képviselő Testülete az ELTE HÖK elnökének egyetértésével dönt. A képviselő-, valamint a koordinátorjelöléshez szükséges nyilatkozatok az itt hivatkozott oldalon érhetőek el.

Hogyan szavazhatok?

A bemutatkozási időszak a jelöltállítást követően, 2020. szeptember 18. és 2020. szeptember 25. között zajlik majd, szavazni pedig a jelenlegi helyzetnek megfelelően online lehetséges. A szavazatait minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező leadhatja majd a Neptun rendszeren keresztül 2020. szeptember 26. és 2020. október 10. között. Ez alól az időpont alól kivételt képez az ELTE TÓK, amely karon a szavazás 2020. szeptember 26.  és október 7. között zajlik majd.

 Ha kollégista vagy, szavazz ott is!

Az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottsága kiírta az ELTE Kollégiumi HÖK tisztújító választását is, mely ugyancsak online módon, a képviselők választására vonatkozó határidők szerint alakul majd. A 2020/2021. tanévi tisztújító választásokra minden kollégium esetében sor kerül.

Az elektronikus választás során három szavazás zajlik majd. A kollégium lakói általános és egyenlő választójog alapján, titkos és közvetlen szavazással választják meg a diákbizottsági elnököt és alelnököt, a Diákbizottság tagjait és az Ellenőrző Bizottság egy tagját. A szavazatok leadására a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül van mód UniPoll kérdőív kitöltésével, a szavazási időszak ideje alatt. A választások eredményét az ELTE HÖK EB a szavazási időszak utolsó napját követő legkésőbb hét napon belül közzéteszi a KolHÖK hivatalos honlapján.

Az ELTE KolHÖK 2020. őszi választásairól szóló kiírás a következő linken érhető el.

Kérdéseddel kikhez fordulhatsz?

Az ELTE Hallgatói Önkormányzatának irodája hétfőtől csütörtökig 9–15 óra, pénteken 10–14 óráig látogatható a Múzeum körút 4/A épület alagsorán található –160-as szobában. Ezen kívül e-mailben és telefonon is kereshetitek őket. Az ELTE Ellenőrző Bizottságát az eb@ehok.elte.hu címen érhetitek el.

Fejléckép: karpataljalap.net

unnamed

HÖK logó. Forrás: ehok.elte.hu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]