Hogyan működik a HÖK?

A hallgatói önkormányzat munkájából elsőévesként leginkább csak annyit látunk, hogy ők szervezik a gólyabulikat, na meg a kezdeti problémák, kérdések, bizonytalanságok Bermuda-háromszögében segítenek tájékozódni. A szervezet azonban ennél lényegesen kiterjedtebb, az egyetemi élet szinte minden területén számíthatunk a segítségükre. Olvass tovább, ha érdekel, hogyan épül fel a HÖK, és milyen ügyekkel fordulhatsz hozzájuk.

I. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája

A HÖOK a magyarországi hallgatói önkormányzatok legmagasabb szintű szervezete, tagjai az ország állami és az állam által elismert nem állami felsőoktatási intézményekben működő hallgatói önkormányzatok. Ez azt jelenti, hogy ez a csapat nem az egyes hallgatók, karok vagy egyetemek egyéni problémáival foglalkozik, hanem a magyar felsőoktatás általános fejlesztési kérdéseiben képviselik a hallgatók érdekeit, sőt a határon túli magyarok ügyeivel is törődnek: tavaly például nekik köszönhetően emelkedett a hallgatói normatíva, vagyis az a keretösszeg, amelyből a különböző hallgatói juttatások (pl. a szociális és tanulmányi ösztöndíj) származnak.
A HÖOK-kal közvetlenül valószínűleg nem lesz dolgotok (hacsak nem vállaltok valamilyen kiemelt szerepet a hallgatói önkormányzatban), kivéve azt a félévente 1-2 kérdőívet, amelyben közvetlenül kérik a hallgatók véleményét: ilyen volt pl. a „Többet ér a kredited” kampány, amiben a kreditrendszer fejlesztése érdekében kérdezték a hallgatókat, valamint a távoktatással kapcsolatos kérdőív. Érdemes nyomon követni a tevékenységüket, ezt leginkább a honlapjukon tehetitek meg.

II. Az ELTE Hallgatói Önkormányzat

Az egyetem hallgatói önkormányzata az ELTE HÖK, vagyis az EHÖK. Ez a szervezet kimondottan az ELTE-s hallgatók érdekeire koncentrál, elsődleges feladata a kari részönkormányzatok munkájának koordinálása és felügyelete. Az ELTE-n a legfőbb egyetemi döntéshozó testületben, a szenátusban egynegyedes részvétellel bírnak a hallgatói képviselők (ők a részönkormányzati képviselők, akikről a III. pontban olvashatsz bővebben), ami nagy felkészültséget, tájékozottságot igényel részükről, és egyben nagy felelősséggel is jár. Ezek a testületek hozzák meg az összes, az egyetemet érintő stratégiai fontosságú döntést, a személyi kinevezésektől kezdve a költségvetés és a különböző intézményi szabályzatok elfogadásán át egészen a kitüntetések jóváhagyásáig.
Az EHÖK feladatkörének részei továbbá az összegyetemi ügyek: ilyenek az ELTE-s rendezvények, a külföldi ösztöndíjak, valamint az ELTE Online hírportál, amit jelenleg is olvasol.
Az EHÖK elnöke jelenleg Horváth Mihály, aki együtt dolgozik az elnökhelyettessel; valamint a különböző hallgatói ügyekért felelős alelnökökkel és referensekkel, akikről a következő pontban bővebben esik majd szó.

I. 1. Az EHÖK Kabinet

Mi az az ELTE Press?

Az ELTE Press az a szervezet, mely az ELTE Online összegyetemi hallgatói magazin, valamint a különböző kari lapok munkatársaival közösen támogatja az egyetemi újságírást az ELTE-n.

Az EHÖK Kabinet tagjai tehát:

a) Az elnök
b) Az elnökhelyettes
c) Az alelnökök
d) Az ELTE Press főszerkesztője
e) A referensek
f) Az elnöki megbízottak

Hogy ezeket a tisztségeket jelenleg mely hallgatótársaitok töltik be, azt itt tudjátok megnézni.

II. 2. Az EHÖK bizottságai

Az előző pontban említett bizottságok és vezetőik a következők:

a) Az Esélyegyenlőségi Bizottság vezetője az Esélyegyenlőségi referens. Feladata az egyetemen tanuló fogyatékkal élő és/vagy hátrányos helyzetű hallgatók számára elérhető pályázatok, jogosultságok, speciális eljárási rendek felügyelete, az azokról való tájékoztatás. Feladatának tekinti továbbá az egyetemen hallgató és dolgozó személyek mindennapjai során felhívni a figyelmet az esélyegyenlőség fontosságára.

b) A Gazdasági Bizottság vezetője a Gazdasági alelnök. Ez a szervezet a HÖK költségvetésével foglalkozik: ők tesznek javaslatot tehát arra, hogy a különböző hallgatói ügyekre, szolgáltatásokra mennyi pénzt fordítson a HÖK az adott évben; valamint ügyel arra, hogy ezek a folyamatok átláthatóak és szabályosak

c) A Külügyi Bizottság vezetője a Külügyi alelnök. Ők képviselik a külföldi és belföldi hallgatók érdekeit a külföldi ösztöndíjak, csereprogramok intézése során. Amit azonban fontos leszögezni: a külföldi ösztöndíjakért, az ügyintézési folyamatokért, döntésekért önmagában NEM a hallgatói önkormányzat felelős (ezeket az egyetem intézi), ők az olyan egyéni kérdésekkel, igényekkel foglalkoznak, mint például ha egy hallgató elakad az űrlapok kitöltésében. Fontos szerepük van emellett abban, hogy minden hallgató időben és pontosan informálódjon az ilyen programokról, ezért szerveznek tájékoztató rendezvényeket.

d) A Tanárképzési Bizottság vezetője a Tanárképzési referens. Rájuk azért van szükség, mert az osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgatóknak egyszerre több karon (a szakpárjuknak megfelelő karokon és a PPK-n) kell összehangolniuk a tanulmányaikat, ez pedig gyakran vezet problémákhoz; ráadásul a tanárképzés korábbi (osztott) rendszerében tanulók ügyeit, valamint az iskolai tanítási gyakorlatokat is részben ők intézik.

e) A Tanulmányi Bizottság vezetője a Tanulmányi alelnök. A tanulmányi bizottság NEM a hallgatók napi tanulmányi ügyeit intézi, hanem olyan általános kérdésekben terjeszt elő javaslatot vagy foglal állást az egyetem vezetősége előtt, mint például az oktatók véleményezése, a mintatantervek összeállítása és a sok hallgatót érintő órarendütközések kezelése.

f) A Tudományos Bizottság vezetője a Tudományos alelnök. Feladatai közé tartozik a hallgatók tudományos és tehetséggondozási ügyeinek képviselete,az Egyetem tudományos és tehetséggondozási szabályzatainak folyamatos felülvizsgálása, továbbá a hallgatói részönkormányzatok és a szakkollégiumi diákbizottságok tudományos és tehetséggondozási feladatainak koordinálása.

g) A Sajtó és Kommunikációs Bizottság vezetője a Kommunikációs alelnök. Nekik köszönhetően értesülhetsz az egyetemi rendezvényekről, pályázati lehetőségekről; de a HÖK belső kommunikációjáért is ők felelősek; valamint az EHÖK és az egyetemi vezetés közti párbeszédet is ők szervezik.

h) A Sport Bizottság vezetője a Sportreferens. Ez a szervezet az ELTE bárki számára elérhető sportösztöndíjaival, a sportlétesítmények és sportolási lehetőségek ismertetésével, a versenyekkel és a rendezvényekkel foglalkozik. Utóbbiak körébe tartozik például a Lágymányosi Bajnokság, a Fit Night, az Éjszakai Sport, a tanár-diák meccsek, és így tovább.

i) A Szociális és Ösztöndíj Bizottság vezetője a Szociális alelnök. Feladataik közé tartozik a kollégiumi elhelyezés intézése, a szociális ösztöndíjak ügyintézése és pályázati elbírálása, valamint a különböző egyéb támogatásokkal kapcsolatos problémák, kérdések megválaszolása.

j) Az ELTE Press az a szervezet, mely az ELTE Online összegyetemi hallgatói magazin, valamint a különböző kari lapok munkatársaival közösen támogatja az egyetemi újságírást az ELTE-n.

 

III. A kari részönkormányzatok

Az előző két pontban felsoroltak tehát az egész egyetem ügyeit intézik. Az egyetem azonban karokra oszlik, ennek megfelelően az EHÖK-ben is van elnöke és önálló szervezete az összes kari HÖK-nek is: róluk és az elérhetőségeikről itt találtok egy listát. A kari részönkormányzatokba a karok hallgatói saját maguk, közvetlenül választják saját hallgatói érdekképviselőiket – ebben tehát te is részt vehetsz majd, amikor a Neptunban kitöltöd a kérdőívet.
A kari önkormányzatok hatáskörébe tartozik a hallgatók érdekképviselete például tanulmányi, juttatásokkal kapcsolatos és fegyelmi ügyekben; valamint ők felelősek azokért a szolgáltatásokért, melyek a hallgatók érdekében jöttek létre: ilyen például a tanulást megkönnyítő fénymásolási és számítógéphasználati lehetőség, de ők foglalkoznak az olyan rendezvények szervezésével is, mint például a gólyatábor vagy a LEN.
Ami pedig az egyéni problémáidhoz, kérdéseidhez fontos lehet: az előző pontban olvasott bizottságoknak szintén tagjai a részönkormányzati (kari) képviselők. Az ilyen ügyekkel tehát első körben a saját karod képviselőjéhez érdemes fordulnod – ha például joghallgatóként szeretnél Erasmusra menni, akkor az ÁJK külügyi képviselője lesz a te embered; ha bölcsész vagy, és a sportlehetőségek érdekelnek, akkor a BTK sportreferensét érdemes felkeresned, és így tovább.

III. 1. A Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat

A KolHÖK a hallgatói önkormányzat szervezeti felépítése szempontjából nagyjából olyan, mintha egy külön kar lenne: a szervezet elnöke a kari képviselőkhöz hasonlóan az EHÖK elnökség tagja, az egyes kollégiumok (pl. Ajtósi Dürer sori Kollégium, Kerekes Kollégium stb.) lakóinak ügyeit pedig külön-külön diákbizottságok intézik. A II. 2. pontban felsorolt részterületekkel a KolHÖK képviselői foglalkoznak.

Ha esetleg maradt még kérdésed a HÖK munkájával és tagjaival kapcsolatban, akkor érdemes a honlapjukat vagy a Facebook-oldalukat átböngészni.