Olvassatok ELTE-seket – nyomtatásban is!

Az ELTE Online nagy sikerű szépirodalmi sorozata, az Olvassatok ELTE-seket! az elmúlt egy év során 40 ELTE-s hallgató 124 művét jelentette meg hétről hétre. Az ötlet népszerűségén fellelkesülve a szövegek most kötetben is megjelentek – a könyv bemutatóját október 10-én tartották az ELTE BTK Kari Tanácstermében.

„Lectori salutem! Üdvözlet az olvasónak!” – köszöntötte Blankó Miklós, az ELTE Online főszerkesztője a frissen megjelent kötet bemutatójára összegyűlt szerzőket és érdeklődőket, majd bemutatta a könyvön dolgozó további munkatársakat: Seres Lili Hannát, a sorozat ötletgazdáját, a kötet társszerkesztőjét és társszerzőjét, prof. dr. Balázs Géza egyetemi tanárt, az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének a vezetőjét, valamint Csomos Attilát, az ELTE Online főszerkesztő-helyettesét.

Blankó Miklós elmondta: az öt rovattal és körülbelül nyolcvan munkatárssal dolgozó ELTE Online nagy büszkesége ez a kötet, amelynek szerzői remélhetőleg méltó helyet foglalnak el az ELTE BTK előző generációinak költői, többek között Babits Mihály, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső és Pilinszky János után. Emellett azt is kiemelte, hogy a szerkesztők köszönettel tartoznak az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzatának, hogy támogatásával lehetővé tette a kötet kiadását.

A kötetet prof. dr. Balázs Géza egyetemi tanár mutatta be, aki felidézte a karon korábban működött neves költőnemzedékek örökségét: ilyen volt például a hatvanas években tevékenykedő, Kilencek néven ismert csoport; jóval később pedig az Apokrif folyóirat is innen indult. Balázs Géza megállapította, hogy a kötetben nyoma sincs a huszonéves generációra jellemző pesszimizmusnak és világmegváltó szenvedélynek – sokkal inkább elmondható róla az összeomlott rendszerek, a tompaság és a kiüresedett definíciók jelenléte, amely sokat árul el korunkról és a szerzők nemzedékéről. Mindemellett kitért a kötött formák szinte teljes hiányára is, amely arra enged következtetni, hogy az alkotók számára a forma másodlagos a jelentéssel szemben.

Prof. dr. Balázs Géza

Prof. dr. Balázs Géza

A bemutatás után Seres Lili Hanna, a sorozat ötletgazdája, a kötet társszerkesztője és társszerzője szólalt meg, és röviden mesélt az egész történet kezdetéről. Elmondása szerint a sorozat ötlete azért született meg, mert egy évvel ezelőtt az ELTE Online kultúrarovatának vezetését akarta összeegyeztetni a kortárs irodalom iránti érdeklődésével, szeretetével. A sorozat indulásában Fehér Renátó, a kötet egyik szerzője, a litera.hu munkatársa segítette – vele együtt született meg végül az a kritérium is, amely megszabta a határt a sorozatban megjelenő költők kiválasztásánál: vagyis az, hogy minden szerző az ELTE jelenlegi hallgatói közül kerüljön ki. Ahogy azt a kötet bevezetőjében is megemlítette, a sorozat elsődleges célja az volt, hogy bemutassa: a kortárs költők hús-vér emberek, akik a mindennapi életben egyetemi hallgatóként ülnek be az előadókba, vagy sétálnak a Trefort-kertben.

Seres Lili Hanna

Seres Lili Hanna

Ezek után Juhász Zoltán, az ELTE magyar–történelem szakos hallgatója, több szavalóverseny díjazottja állt a pódiumra, és egy válogatást adott elő a kötetben szereplő versekből. A felolvasásban a következő versekből hangzottak el részletek: Pertics Gergő: Niszir hegyén, Szenderák Bence: térélmény, Nyerges Gábor Ádám: Abban a házban, Weisz Dorka: Kötés, Horváth Eve: halálolimpia, Biró Krisztián: Duplaüveg, Majláth Ákos: Pasztell, Tinkó Máté: A távolságtartás kora, Pertics Gergő: Adapa.

A bemutatót ünnepélyes koccintás zárta.

OlvassatokELTE-3

Fotók: Poósz Patrik (ELTE Online)

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]