Átadták a Pro Ingenio díjakat!

Az ELTE 2015-ben alapított nívódíjat és elismerő oklevelet, mellyel a kiemelkedő tehetséggondozást szeretnék méltányolni.

A Pro Ingenio díj célja, hogy azokat az ELTE-s oktatókat, kutatókat részesítse elismerésben, akik a középiskolások és az egyetemi hallgatók tudományos tevékenységének elősegítéséért végeztek munkát a tehetséggondozás területén. A díjak átadására 2015. június 29-én került sor. A Nívódíjjal kitüntetettek 150 000 Ft pénzjutalomban, míg az Elismerő Oklevéllel díjazottak 100 000 Ft pénzjutalomban is részesültek.

Nívódíjban részesült:
• Lőrincz András (IK, Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszék, tudományos főmunkatárs)
• Ritoók Zsigmond (BTK, Ókortudományi Intézet, Latin Tanszék, professzor emeritus, akadémikus)
• Szabolcs Éva (PPK, Neveléstudományi Intézet, egyetemi tanár)
• Weidinger Tamás (TTK, Földrajz- és Földtudományi Intézet, Meteorológiai Tanszék, egyetemi docens)
• Wessely Anna (TáTK, Szociológia Intézet, egyetemi docens, a Kar Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke, és az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium igazgatója) (később veszi át)
• Zsakó László (IK, Média- és Oktatásinformatika Tanszék, egyetemi docens)

Elismerő Oklevélben részesült:
• Csörnyei Zoltán (IK, Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék, ny. egyetemi docens)
• Erdős István (ÁJK, Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék, egyetemi tanársegéd)
• Kajtár Gábor (ÁJK, Nemzetközi Jogi Tanszék, adjunktus)
• Kereszty Orsolya (PPK, Neveléstudományi Intézet, Andragógiai Tanszék, egyetemi docens)
• Kós Géza (TTK, Matematikai Intézet, Analízis Tanszék, egyetemi adjunktus) (később veszi át)
• Körmendi Tamás (BTK, Történeti Intézet, Történelem Segédtudományai Tanszék, egyetemi adjunktus)
• Menczel Gabriella (BTK, Romanisztikai Intézet, Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék, egyetemi docens)
• Patakiné Bősze Júlia (PPK, Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet, egyetemi adjunktus)
• Szabó Csaba (TTK, Matematikai Intézet, Algebra és Számelmélet Tanszék, egyetemi tanár)

Forrás; kép: www.elte.hu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]