Új formában folytathatja működését az ESN ELTE

A hétfői Szenátusi döntéssel az utolsó akadály is elhárult a szervezet egyesületté alakítása elől.

Az Erasmus Student Network (ESN) egy nemzetközi szervezet, ami több mint 430 felsőoktatási intézményben van jelen, összesen 37 országban. Nemzetközi szinten majd 30.000 tagja van, akik évente körülbelül 180.000 nemzetközi cserehallgatónak kínálják szolgáltatásaikat.

Az ESN ELTE is ezen szekciók egyike, feladatuk pedig az Erasmus+ programon keresztül érkező hallgatók segítése, érkezzen az illető akár  részidős, vagy teljes képzésre. Összesen mintegy 350 külügyi mentor dolgozik az ESN-nél. Ők mind önkéntesek, akik a „rájuk osztott” külföldi hallgatókat segítik különböző ügyeikben: még Magyarországra érkezésül előtt felveszik a kapcsolatot a hallgatókkal, segítenek albérletet vagy kollégiumot találni, adott esetben segítenek a Bevándorlási Hivatallal kapcsolatos ügyintézésben, diákigazolvány ügyekben, bankszámlanyitásban, telefon- és SIM kártya vásárlásban, tehát tulajdonképpen mindenben, ami a magyarországi élet elkezdéséhez szükséges. Ezen felül az ügyes-bajos dolgok elintézése után is folyamatos a kapcsolattartás, a mentorált hallgató igényeihez alkalmazkodva.

Az ELTE ESN eddig a Hallgatói Önkormányzaton belül működött. Az utóbbi években egyre jobban érett a gondolat, hogy a szervezet egyesületi formában folytassa tevékenységét. Ezáltal több időt lehetne szentelni a munkának, a jelenlegihez képest csökkenhetne az adminisztrációs teher, illetve több pályázati forrás lenne hozzáférhető, amivel a programkínálat spektrumát és minőségét is növelni lehetne. A tavalyi év során döntés született arról, hogy a jövőben egyesületi formában szeretne tovább működni a hálózat.

Az ESN azonban szeretné a jövőben is használni az ELTE nevét, így az Egyetemvezetés jóváhagyása is szükséges az egyesületté alakuláshoz. 2014. 12.15-én a Szenátus úgy döntött, hogy a szervezet tevékenységét „az Egyetem szellemiségével összeegyeztethetőnek, kifejezetten céljait szolgálónak” minősíti, mivel a szervezet tervezett alapszabálya erősen önkorlátozó, a transzparenciát elősegítő.
A következő lépés az említett névhasználat engedélyeztetése. A tervek szerint a kérelmet még az év vége előtt sikerül benyújtani, és akár már január közepén határozhatnak hivatalosan az egyesület megalakulásáról. Ezután már csak a jogi procedúra lesz hátra.

Az ELTE ESN célja a továbbiakban is az, hogy a hazánkba érkező nemzetközi hallgatókat integrálják a többi nemzetközi hallgatók közösségébe, az ELTE polgárainak közösségébe és a magyar hallgatók közösségébe is. Mindezt kulturális, tudományos vagy szórakoztató jellegű programokon keresztül igyekeznek elősegíteni, amelyek megvalósítása az egyesületté válás után remélhetőleg még sikeresebb lesz.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]