Pályázz alaptámogatásra!

Szeptember 15-ig pályázhatnak alaptámogatásra az egyetem első félévére beiratkozott hallgatók.

Az alaptámogatást az ELTE Rektori Hivatal Oktatási Igazgatósága és az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság közösen írja ki minden félév elején, melynek célja az egyetem első félévére beiratkozott – így tanulmányi ösztöndíjban még nem részesülő – rászoruló hallgatók beiskolázási költségeinek csökkentése.

Sikeresen pályázhatnak azon hallgatók, akik első alkalommal létesítsenek államilag támogatott nappali tagozatos alapképzésen, egységes, osztatlan képzésen vagy mesterképzésen hallgatói jogviszonyt (az első félév passziválása esetén is). Feltétel továbbá, hogy a pályázó az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozzon: fogyatékossággal élő, egészségi állapota miatt rászorult, nagycsaládos, családfenntartó, árva, félárva, gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű. Az egyes kategóriák részletes leírása ITT olvasható!

Az alaptámogatás mértéke Ba/BSc képzésen a hallgatói normatíva 50%-a, mely egyszeri 59 500 Ft-ot jelent, míg Ma/MSc képzésen a hallgatói normatíva 75 %-a, azaz 89 250 Ft.

Pályázni szeptember 15-ig elektronikus formában a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet az Ügyintézés fül Kérvények menüpontra kattintva. A fenti kategóriák valamelyikét igazoló dokumentumokat is ide kell feltölteni. A pályázatot rögzíteni és véglegesíteni kell, melyek a mellékelt igazolások szerint kerülnek elbírálásra. Az igazolás nélkül feltöltött, vagy nem véglegesített, valamint a határidőn túl benyújtott pályázatokat az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság nem tudja figyelembe venni!

További információkat ITT találtok!

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]