Van élet az egyetemen utánam?

Eltöltök néhány évet itt tanulással és szórakozással, megkapom a diplomát, és vége. Többé közöm se lesz az egyetemhez? Ha akarom, lehet…

Mi is az az alumni?  A szó jelentéséből (véndiák, öregdiák) sokan arra következtetnek, hogy a szerveződés kifejezetten egyfajta kapcsolat fenntartására összpontosít az egykori évfolyamtársak és oktatók között, de az ELTE Alumni ennél többet tűzött ki céljaként.

Egyetemünk szenátusa 2007-ben hozta létre az Alumni programot, amely az ELTE egykori polgárait leginkább a szakmai előrejutást célzó kapcsolatépítés érdekében próbálja egyben tartani, hiszen az a kapcsolati tőke, amit a volt és jelenlegi ELTE-sek magukban hordoznak, minden ELTE-kötődésű személy számára hasznos lehet.

Az egyetem szeretné, hogy a már sikeres, esetleg vezető beosztásban levő volt hallgatók emlékezzenek rá, mennyi segítséget kaptak még diákként az ELTE-től a karrierjük építésében, és hogy ne felejtsék el, most is milyen sok tehetséges ELTE-s fiatal van, akikre biztosan számíthatnak szakmai gyakorlatok vagy a Karrierközpont által biztosított ösztöndíjprogramok során. „Azáltal, hogy a volt ELTE-s hallgatók közelebb kerülnek egykori iskolájukhoz, akár az egyetem stratégiai kérdéseinek megválaszolásában is segítséget nyújthatnak”- mondta Páli Nóra, az ELTE Alumni program koordinációjával foglalkozó munkatársa. „A volt ELTE-sek egy olyan tudásbázist halmoznak fel a mai napig folyamatosan, amiből a mai hallgatók is sokat profitálhatnak, de ez a tanulási lehetőség kölcsönös. Az egykori hallgatók tudásuk, tapasztalataik megosztásával párhuzamosan ők maguk is sokat tanulhatnak a mai fiataloktól.”

Persze nemcsak a karrierünk érdekében éri meg csatlakozni az Alumnihoz. Az Alumni a szűkebb kapcsolatok ápolását is szem előtt tartva tagozatokra oszlik karonként illetve (szak)kollégiumonként. Ezen kisebb szerveződések tagjaik közötti hatékonyabb kommunikációban és kapcsolattartásban az egyes tagozatok  élén álló alumni munkatársak segítenek, akik örömmel fogadják  a megkereséseket pl. évfolyamtalálkozók lebonyolításának támogatásában is.

Amikor befejezzük tanulmányainkat, az egyetemmel való megszokott, napi kommunikáció megszakad, az itt megkötött barátságok pedig csak korlátozott formában élnek tovább. Éppen ezért az Alumni nagyon fontosnak tartja, hogy létrehozzon egy, a korábbi évekhez hasonló közösséget, hogy a régi diákok visszajárjanak az egyetemre. Ahhoz, hogy ez a cél teljesüljön, a szervezet különféle programokat rendez az Alumni tagjainak.

Az Alumni Esteken, a Tudósklub fórumain és a Sportkupán – hogy csak a legnépszerűbbeket említsem – mindig szép számmal vesznek részt az „öregdiákok”, hiszen ezek a rendezvények valóban jók és szórakoztatóak.  A szervezet védjegyévé vált rendezvényeken túl a tagokat hírlevél formájában is rendszeresen meghívják a különböző ELTE-s előadásokra  és programokra. „Természetesen nagyon nehéz olyan rendezvényt szervezni, ami az 50 éve végzett fizikust, és a tanulmányait két éve befejezett bölcsészt is egyaránt megfog – főleg a szerveződés mostani szakaszában.” Noha közel hat éve jött létre az Alumni, a tagok létszáma még nem érte el a háromezret. Ahhoz képest, hogy évente kb. 5-6000 fiatal szerez diplomát az ELTE-n, ez a szám nem tűnik soknak, de a kezdetekben lassan induló tagtoborzás 2012-re olyannyira begyorsult, hogy ebben az évben arányaiban a legtöbben csatlakoztak. „A szervezet egyre többet áldoz tagtoborzásra, azonban arra nincsen erőforrás, hogy a jóval 2007 előtt végzetteket pl. postai úton megkeressük. Talán ezért is nagyon örülünk, amikor egy új csatlakozó korábbi évfolyamtársának ajánlására regisztrál a szervezethez, hiszen ez is azt bizonyítja, igény van a program célkitűzéseire. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy jelenleg az egyik legaktívabb szerveződés a Nyugdíjas Klub.”

Noha az öregdiák szerveződések világszerte viszonylag nagy múltra tekinthetnek vissza, a program megvalósítása mindenhol akadozik, az ELTE Alumni most ezekre a hiányosságokra is újult erővel koncentrál. Az Alumninak még mindig nincs kiforrt arculata, ezt a közeljövőben kell kialakítani. Ebben számítanak a jelenlegi hallgatók támogatására, együttműködésére is: aktuálisan az Alumni Szervezetet bemutató kisfilm forgatókönyvének megírásához kapcsolódóan lehet ötleteket beküldeni. Ez a pályázat elősegíti a szervezet egyik legfontosabb céljának teljesülését is, hogy a hallgatók már az egyetemi évek során megismerjék az Alumnit, így a diploma kézhezvételét követően természetessé váljon számukra a programhoz való csatlakozás.

És mindez miből valósul meg? Az program finanszírozásában az egyetem segítsége mellett elsősorban a közhasznú alapítványok számára kiírt pályázatokra pályázik az Alumni. A tagoktól tagdíj vagy regisztrációs díj címén nem szednek be pénzt, de szívesen fogadják az adományokat, amelyeket bármikor lehet utalni az alapítvány számlaszámára. Mivel a szervezet közhasznúan működik, lehetőség van a jövedelemadó 1%-ának felajánlására is, amelyből ösztöndíjprogramot szeretnének megvalósítani. Az összegyűlt felajánlásokat egy olyan tehetséges, szociálisan rászoruló mesterképzésben tanuló hallgató kapná, aki az alapképzést is az ELTE-n végezte, de Ma-ra/Msc-re csak költségtérítéses formában vették fel. Annak érdekében, hogy minél színvonalasabb rendezvényeket szervezhessenek, szeretnének kialakítani a piaci szereplőkkel, cégekkel is egyfajta támogatási kapcsolatot, hogy ne csak magánszemélyek adományaira támaszkodhassanak.