Pályázati felhívás párhuzamos képzés kompenzációjának elnyerésére

Az ELTE Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság pályázatot hirdet párhuzamos képzés
kompenzáció elnyerésére a 2012/13-as tanév őszi félévére. A párhuzamos képzés kompenzációja
egy félévre szól.

Párhuzamos képzés kompenzációjában részesülhet az a hallgató, aki az Egyetemen – akár ugyanazon a karon – egyszerre vesz részt aktív államilag támogatott vagy magyar állami (rész)ösztöndíjas és aktív költségtérítéses vagy önköltséges korábbi rendszerű egyetemi- vagy főiskolai képzés, alapképzés, mesterképzés, egységes osztatlan képzés, felsőfokú szakképzés valamelyikében feltéve, hogy sem az államilag támogatott, sem a költségtérítéses szakján – aktív hallgatói jogviszonyban – nem haladta meg a félévekben számolt képzési időt, továbbá a költségtérítéses képzésén nem átsorolással vált költségtérítésessé.

Egy hallgató kompenzációként legfeljebb az általa befizetett összeg 80 %-át kaphatja vissza.

A pályázatok elbírálása során a Neptun adatait vesszük alapul. Minden hallgató az általa befizetendő, a Neptunban rögzített költségtérítés(ek)/önköltségek összege után részesül – a Bizottság által meghatározott egységes mértékű – visszatérítésben. A támogatás kifizetésére kizárólag a költségtérítés/önköltség teljes összegének befizetése után kerül sor.

A pályázatot kizárólag a Neptun/Ügyintézés/Kérvények menüponton keresztül megtett nyilatkozattal, on-line formában lehet benyújtani 2013. január 29-től!

A pályázatok benyújtásának végső határideje:
2013. január 31. (csütörtök) 23:59.

A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú!

A beadott pályázatokat az EHSZÖB bírálja el, várhatóan 2013. február 4-ig. Az eredményről a Neptun egyedi üzenet formában értesítjük a pályázókat. A végső eredmény nyilvánosságra hozatalát követő 15 napon belül a hallgató fellebbezést nyújthat be a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságához címezve, az Oktatási Igazgatóság címén. (kizárólag postai úton: 1364 Budapest, Pf. 109.).

Ez lesz az első alkalom, hogy a kérvényeket Neptunon keresztül kell leadni, ezért  az esetleges csúszásért és a felmerülő hibákért az ELTE Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság a hallgatók  megértését és türelmét kéri.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]