Jó tanuló – Jó sportoló

Az ELTE EHÖK, ELTE PPK ESI és ELTE-BEAC ösztöndíj pályázatot ír ki „Az ELTE Jó tanuló – Jó sportoló” cím elnyerésére!

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata pályázatot ír ki, mely a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztését, a fair-play szellemének ápolását, az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra való ösztönzést, az ELTE-s identitás megerősítését, valamint a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítését célozza.

A pályázaton azok az ELTE-s hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók vehetnek részt, akik még nem lépték túl a 16. aktív félévüket. Kivételt képeznek azok a hallgatók, akik jogviszonyukat az Egyetemmel 2012. szeptemberben létesítették. A jelentkezéshez legalább első osztályú országos szintű sportversenyen való részvétel (beleértve az egyetemi országos bajnokságokat is), ELTE-s hallgatói jogviszony és az előző két aktív félévben teljesített legalább 35 kredit szükséges. A jelentkezés csak sporteredmények igazolása, tagsági igazolvány másolata, leckekönyv másolata, szakos oktató ajánlása, önéletrajz és motivációs levél leadásával érvényes.

A sporteredmények igazolására – a verseny szintjétől függően – kizárólag az alábbi szövetségek, bizottságok által kiállított igazolások másolatai fogadhatók el. A világ- és Európa-bajnokságokról, olimpiai eredményekről szóló igazolást a megfelelő országos sportági szakszövetség, a Magyar Sakkszövetség, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Magyar Olimpia Bizottság, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége állíthatja ki. Országos bajnokságokon elért eredményeket a Magyar Sakkszövetség, a Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége, a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége valamint – az általuk szervezett versenyek tekintetében – az említett országos sportági szakszövetségek igazolhatják. Többletpontok járnak verseny, TDK, publikáció vagy konferencia jellegű tudományos eredményekért, továbbá a médiában való ELTE-t népszerűsítő megnyilvánulásért.

A pályázatot 2013. február 04. 20:00 óráig, elektronikus úton a sport@ehok.elte.hu címre kell leadni. Adott kiírásban legfeljebb öt hallgató díjazható, az ösztöndíj elnyerése pénzjutalommal jár, melynek átadására 2013. februárjában kerül sor az ELTE Sportévnyitójával egybekötve.

További információk: www.ehok.elte.hu; www.elteonline.hu/sport

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]