Ismét EHÖK elnök választás

A beadási határidőig egy pályázat érkezett a Gerlóczy utcába: a jelenlegi EHÖK elnök, Kalina Gergely részletes, 42 oldalas kabinetprogramja. Ha a küldöttgyűlés elfogadja, még egy évig nem lesz személyi változás az EHÖK élén.

2012 szeptember 19-én 17 órakor az ELTE küldöttgyűlése újabb egy évre EHÖK elnököt választ. Elnök-jelöltet részönkormányzatok javasolhattak, szeptember 6-áig. A jelöléshez ELTE-s hallgatói jogviszonyra, és az EHÖK irodában (1052, Budapest, Gerlóczy utca 11.) leadott pályázatra volt szükség.

Az egyedüli jelölt, Kalina Gergely következő egy évre vonatkozó terveiben jócskán akadnak számunkra is könnyedén nyomon követhető elemek. Az elmúlt évek viharos felsőoktatási harcai még nem értek véget. Kalina Gergely programjában kifejti, hogy Mindamellett, hogy a Nemzeti Felsőoktatás Rendszere lassanként kezd formát ölteni, az eredménnyel sem szakmai, sem érdekképviseleti szempontból nem lehetünk elégedettek.” Az EHÖK tehát továbbra sem tekinti lezárt ügynek az új Nemzeti Felsőoktatási Törvényt, annak ellenére sem, hogy pont annak hatályba lépése miatt rengeteg nagy volumenű feladat hárul az egyes részönkormányzatokra, az EHÖK- re és a különböző szervezeti egységekre.

Nemzetközi mobilitás

A hallgatók nemzetközi mobilitásának fokozása kiemelten szerepel a 42 oldalas dokumentumban. Ennek eszközei között sorolja a program az idegen nyelven oktatott kurzusok számának bővítését, illetve a csökkenő ösztöndíjkeretek más forrásból történő kiegészítését.

A mobilitási kedv növelésének érdekében megalkotásra kerül egy kiterjedt, minőségi kommunikációs- és marketing stratégia, mely projekt mögé az EHÖK Sajtó és Kommunikációs Bizottságán kívül felsorakozott még dr. Fábri György közkapcsolati rektorhelyettes, a Nemzetközi Képzési és Mobilitási Osztály, valamint az ELTE Online.

 Neptun

Az idei ősz egyik legnagyobb és számunkra is leginkább látványos feladata a Neptunra való zökkenőmentes átállás is számtalan helyen felbukkan a programban. A problémák elkerüléséhez többek között az egyes részterületek kifogástalan együttműködése szükséges. Az ELTE november közepén vált tanulmányi rendszert, amely széleskörű feladatokkal látja majd el a Hallgatói Önkormányzat képviselőit. Ebben a kérdésben többek között az Oktatási Igazgatóssággal működik majd együtt az EHÖK.

Oktatásszervezés és hallgatói szolgáltatások

Másik, az egész programon átívelő feladat, hogy tavaly az egyetemvezetés (beleértve ebben az ELTE HÖK-öt is) által elkészített Intézményfejlesztési Tervben foglaltak megvalósuljanak. Ennek a tervnek, nem csak megalkotásában, de kivitelezésében is alapvető szerepet vállalt az EHÖK, például az oktatásszervezés és a hallgatói szolgáltatások terén. Ennek egyik fontos eleme a jelenleg is működő ELTE+ kártyarendszer további fejlesztése, illetve a régóta tervben lévő ELTE iskolaszövetkezet megalapítása.

Szociális háló

Ezek mellett az újonnan kialakult feladatok mellett az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat a következő évben is nagy hangsúlyt fog fektetni a részönkormányzatokkal való célorientált együttműködésre, továbbá a felsőoktatási szociális háló fenntartására. Persze a jelenlegi helyzetben, a havonta, vagy évente változó szabályozások mellett ez sem egy rutinfeladat, de az elnökjelölt programjában úgy fogalmaz: „törekedni fogunk a fellelhető források racionális, az esélyegyenlőség szempontjait érvényesítő redisztribúciójára”.

Az elnökválasztásra 2012 szeptember 19-én, 17:00-kor az ELTE Szenátusi Tanácstermében kerül sor. Itt, a küldöttek meghallgatják az elnökjelölt elképzeléseit, majd a kabinetprogramról a tanácskozási joggal rendelkező személyek kérdéseket tehetnek fel, illetve az elnökjelölt személyéről is vitázhatnak (az elnökjelölt távollétében). Ezt követően a küldöttgyűlés titkos szavazáson szavaz a következő év EHÖK elnökéről.

Az elnökválasztás minden egyetemi polgár számára nyilvános.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]